"yellow" Finnisch Übersetzung

EN

"yellow" auf Finnisch

EN

yellow {Adjektiv}

volume_up
Yellow indicates that your PC's status is "potentially unprotected."
Keltainen ilmaisee, että tietokone on mahdollisesti suojaamaton.
Any devices not functioning will have a yellow exclamation mark in front of them.
Toimimattomien laitteiden edessä on keltainen huutomerkki.
If the sound card has a yellow question mark next to it, the sound card might not be working.
Jos äänikortin kohdalla on keltainen kysymysmerkki, äänikortti ei ehkä toimi.

Beispielsätze für "yellow" auf Finnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishToday’s statement by the Commission is what I would describe as a ‘yellow card’.
Kuvailisin komission tämänpäiväistä julkilausumaa "keltaiseksi kortiksi".
EnglishMatches are highlighted in yellow on the page so that they're easy to identify.
Vastaavuudet korostetaan sivulla keltaisella, joten ne on helppo löytää.
EnglishCan it really be that it is scared of rubbing the big yellow giant up the wrong way?
Voiko olla, että se pelkää ärsyttävänsä tätä keltaista jättiläistä?
EnglishFor example, if you set the eraser color to yellow, anything you erase turns to yellow.
Esimerkiksi jos asetat pyyhkimen väriksi keltaisen, kaikki pyyhkimäsi muuttuu keltaiseksi.
EnglishBrazil refused to admit anyone who was not vaccinated against yellow fever.
Brasilia kieltäytyi päästämästä maahan niitä, joita ei ollut rokotettu keltakuumetta vastaan.
EnglishLet us not therefore wear sackcloth and ashes, be issued with yellow cards or be depressed.
Emme saa näin ollen pukeutua säkkiin ja tuhkaan, hankkia keltaista korttia tai masentua.
EnglishThe Sikh and Hindu minorities will be required to wear a yellow identification sign on their clothes.
Sikhi- ja hinduvähemmistöjen on kannettava vaatteissaan keltaista tunnusmerkkiä.
EnglishFor example, if you set the background color to yellow, anything you erase turns to yellow.
Jos esimerkiksi asetat taustaväriksi keltaisen, kaikki pyyhityt kohdat muuttuvat keltaisiksi.
EnglishEvery year, we show the Council the yellow card of discharge refusal and nothing happens.
Näytämme joka vuosi neuvostolle keltaista korttia vastuuvapauden epäämisestä eikä mitään tapahdu.
English8:36 His biggest obstacle, really, was the marketplace, which demands these days bright yellow foie gras.
8:36 Hänen suurin esteensä oli markkina, joka nykyään vaatii kirkkaankeltaista hanhenmaksaa.
EnglishWe have also seen an increase in the amount of money spent on yellow weeks, that is, EUR 372 000.
Olemme myös todenneet, että vaalipiiriviikkoihin käytetään yhä enemmän rahaa, yhteensä 372 000 euroa.
EnglishAnd when they eat the seeds, their foie gras turns yellow.
Kun ne syövät siemenet, niiden hanhenmaksa muuttuu keltaiseksi.
EnglishMy group is therefore showing the yellow card to all those who cast doubt upon the Stability and Growth Pact.
Ryhmäni antaa siksi keltaisen kortin kaikille niille, jotka kyseenalaistavat vakaus- ja kasvusopimuksen.
EnglishWhy is there so much Force -- capital F, Force -- in the movies we have for our kids, and so little yellow brick road?
Miksi lasten elokuvissa on niin paljon Voimaa -- isolla V:llä -- ja niin vähän keltatiilisiä teitä?
EnglishYellow items are suggested tasks that you should consider addressing, like recommended maintenance tasks.
Keltaiset kohteet ovat ehdotettuja tehtäviä, joiden tekemistä tulee harkita, kuten suositeltuja ylläpitotehtäviä.
EnglishWhat should I choose if a product label shows that a specific food has red, yellow and green nutritional elements?
Mitä valitsen, jos tuotemerkinnässä lukee, että tuote sisältää punaisia, keltaisia ja vihreitä ravinteita?
EnglishThe EU is recognisable by several symbols, the most well-known being the circle of yellow stars on a blue background.
EU:lla on useita symboleita, joista tunnetuin on keltaisten tähtien muodostama ympyrä sinisellä pohjalla.
EnglishWe converted 36 tonnes of yellow cake into gas.
Konvertoimme 36 tonnia uraanirikastetta kaasuksi.
EnglishYellow mustard.
EnglishWhen a website is flagged suspicious, the Internet Explorer Address bar will turn yellow and will display a message.
Kun WWW-sivusto on merkitty epäilyttäväksi, Internet Explorerin osoiterivi muuttuu keltaiseksi ja näyttää viestin.