"work in progress" Finnisch Übersetzung

EN

"work in progress" auf Finnisch

EN work in progress
volume_up
{Substantiv}

work in progress
volume_up
kesken {Subst.}
I am the first to acknowledge that the Lisbon Agenda is work in progress.
Olen ensimmäisenä myöntämässä, että Lissabonin ohjelman työ on vielä kesken.
This is to say that liberalisation of the gas and electricity markets is still a work in progress.
Tämä tarkoittaa, että kaasu- ja sähkömarkkinoiden vapautuminen on vielä kesken.
Työ on siis vielä kesken.
work in progress
work in progress
It really is ‘work in progress’ and we have a lot to do there.
Se on todellakin keskeneräinen työ, jossa meille riittää vielä paljon tehtävää.

Beispielsätze für "work in progress" auf Finnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishI believe that Mrs Keppelhoff-Wiechert is right: we must not work against progress.
Mielestäni rouva Keppelhoff-Wiechert on oikeassa: ei pidä vastustaa kehitystä.
EnglishThus we can work and progress on the basis of Croatia's own merits.
Voimme siis työskennellä ja edistyä Kroatian omien ansioiden perusteella.
EnglishBut it's not perfect yet, it's very much a work in progress.
Järjestelmä ei kuitenkaan ole vielä täydellinen, paljon työtä on vielä jäljellä.
EnglishHowever, initiatives can be taken in the matter of work in progress.
Aloitteita voidaan sen sijaan tehdä käynnissä olevien töiden kohdalla.
EnglishThis section on the founding fathers is therefore a work in progress.
Siksi tätä perustajista kertovaa osiota täydennetään jatkuvasti.
EnglishWe are aware that democracies are always a work in progress.
Olemme tietoisia siitä, että demokratiat pyrkivät jatkuvasti kehittymään.
EnglishMr President-in-Office of the Council, you have mentioned some important meetings and work in progress.
Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, puhuitte tärkeistä kokouksista ja keskeneräisistä töistä.
EnglishWe have now set up a date with the Commission for six monthly assessments on work in progress.
Komission kanssa on jo sovittu töiden edistymistä koskevista puolivuosittaisista kokonaisarvioista.
EnglishWe have to realise that CFR is work in progress and will take some years to complete.
Meidän on ymmärrettävä, että yhteinen viitekehys on työn alla ja työn loppuun saattamiseen menee joitain vuosia.
EnglishSo in a sense, we are discussing something that is a work in progress.
Keskustelemme siis tavallaan keskeneräisestä työstä.
EnglishThe EU is a work in progress; progress from centuries of division to a time of mutual cooperation.
EU on käynnissä oleva hanke, jossa on edetty vuosisatoja kestäneestä jakautumisesta keskinäisen yhteistyön aikaan.
EnglishI have said this before, but it is important to keep it in mind: the Council is a work in progress.
Olen sanonut tämän aiemminkin, mutta asia on tärkeä pitää mielessä: ihmisoikeusneuvoston työ on käynnissä jatkuvasti.
English. - Madam President, this package is, I hope, more a case of 'third time lucky' than 'work in progress'.
Arvoisa puhemies, tämä paketti on toivoakseni enemmän "kolmas kerta toden sanoo" kuin "meneillään oleva työ".
EnglishI thank Mr Sacconi and all involved in this very difficult piece of legislation: a work in progress.
Kiitän jäsen Sacconia ja kaikkia tämän erittäin vaikean lainsäädännön valmisteluun osallistuneita. Tämä työ jatkuu edelleen.
EnglishThe Rules of this House are a work in progress.
Euroopan parlamentin sääntöjen uudistus edistyy.
EnglishI hope that the work in progress with these five indicators will give us a clearer picture of the situation in Europe.
Toivon, että viittä indikaattoria koskeva meneillään oleva työ antaa selkeämmän kuvan Euroopan tilanteesta.
EnglishThe best gloss that you can put on the new Take-over Bids Directive is that it is 'a work in progress'.
Uudesta, julkisia ostotarjouksia koskevasta direktiivistä voidaan parhaimmillaankin vain sanoa, että sen parissa työskennellään.
EnglishThe preservation of our common values is a permanent work in progress, which I call the 'unfinished European adventure'.
Yhteisten arvojemme vaaliminen on jatkuva prosessi, jota kutsun "päättymättömäksi eurooppalaiseksi seikkailuksi".
EnglishOn the Council's part, it is a work in progress.
EnglishThe Commissioner spoke of work in progress.
Komission jäsen puhui kehitettävästä työstä.