"vexed" Finnisch Übersetzung

EN

"vexed" auf Finnisch

EN vexed
volume_up
{Adjektiv}

   Mr President, as you have probably gathered from the number of Irish contributors, this is a very vexed issue in my own country.
   Arvoisa puhemies, olette luultavasti huomanneet irlantilaisten puhujien määrästä, että tämä on erittäin kiistanalainen asia kotimaassani.
vexed (auch: cross)
vexed (auch: exasperated, miffed)

Synonyme (Englisch) für "vexed":

vexed

Beispielsätze für "vexed" auf Finnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThe issue of detention is an extremely vexed subject, to put it mildly.
Säilöönottamiseen liittyvä kysymys on lievästi sanottuna hankala.
EnglishMany people in the EU nowadays ask themselves the same vexed question every day: when will it hit me?
Monet pohtivat nykyisin EU:ssa samaa pulmakysymystä joka päivä: milloin se osuu minuun?
EnglishThere are no objective answers to those vexed questions.
Näihin hankaliin kysymyksiin ei ole objektiivista vastausta.
EnglishFinally, can we please sort out the vexed question of the seat of this Parliament once and for all?
Lopuksi kysyn, voisimmeko selvittää lopullisesti paljon kiistaa aiheuttaneen kysymyksen parlamentin toimipaikasta?
EnglishWe would like to work with Russia in a constructive spirit in the search for solutions for these vexed issues.
Haluamme tehdä yhteistyötä Venäjän kanssa rakentavassa hengessä ratkaisujen löytämiseksi näihin riidanalaisiin kysymyksiin.
EnglishIt was a fairly vexed history at the time.
Se oli aika kiistelty historia siihen aikaan.
EnglishI take a degree of pride in that decision, because I knew at the beginning of the year that it was a vexed and controversial one.
Olen ylpeä tästä päätöksestä, sillä tiesin vuoden alussa, että kysymys on hankalasta ja kiistanalaisesta asiasta.
EnglishI do know that the Commission's offices have been involved and I am still receiving quite a lot of vexed representation in this area.
Tiedän, että komission tahot ovat osallistuneet tähän, ja saan edelleen varsin paljon ärtyneitä kannanottoja tältä alalta.
EnglishThe scope is a vexed issue because we have other existing instruments under discussion which, at times, come into tension.
Soveltamisala on hankala kysymys, koska meillä on käsiteltävänä muita olemassa olevia välineitä, joihin toisinaan liittyy jännitteitä.
EnglishOn the vexed issue of what to do about the EU Constitution, I agree with those who say it is dead in its current format.
Ikuisuuskysymyksestä, eli siitä, mitä pitäisi tehdä EU:n perustuslain kanssa, olen samaa mieltä niiden kanssa, jotka sanovat sen olevan nykymuodossaan kuollut.
EnglishWe shall now move on to the catch-the-eye procedure and I shall explain the criteria I shall follow so that nobody can be vexed or angry with me later.
(ES) Siirrymme nyt catch-the-eye -menettelyyn, ja selitän lyhyesti noudatettavat perusteet, jotta kukaan ei voi harmitella tai vihoitella minulle jälkeenpäin.
EnglishI would like to compliment my colleague, Malcolm Harbour, for thrashing out a compromise text with the Council over this vexed issue known as Amendment 138.
Haluan onnitella kollegaani Malcolm Harbouria siitä, että hän pui kompromissitekstiä neuvoston kanssa kiistanalaisesta kysymyksestä eli tarkistuksesta 138.
EnglishMadam President, I think this is a historic day, as we are finally going to deal with this vexed question and this anomaly in the internal market.
(EN) Arvoisa puhemies, pidän tätä päivää historiallisena, koska olemme vihdoinkin tekemässä ratkaisua tässä kiistanalaisessa kysymyksessä ja sisämarkkinoiden poikkeuksessa.
EnglishAs has been said, there are still difficult issues which need to be resolved: free movement, the future of the WEU, the number of Commissioners and the vexed issue of flexibility.
Kuten sanottu, ratkaisematta on yhä vaikeita asioita: vapaa liikkuvuus, WEU: n tulevaisuus, komissaarien määrä ja joustavuuteen liittyvä harmittava kysymys.
EnglishI have spent a considerable amount of time - perhaps the Commissioner could comment on this - on the vexed question of harm to the network and the likelihood of harm to the network.
Olen pohtinut varsin pitkään - ehkäpä komissaari voisi kommentoida tätä - hankalaa kysymystä, joka liittyy verkolle aiheutuvaan haittaan ja sen todennäköisyyteen.
EnglishIf we have such a forum as of right, with the proper expertise there to listen to both sides, it will go a long way towards helping everyone to live in peace on this very vexed issue.
Jos meillä on edellä kuvatun kaltainen asiantuntijoista koostuva ja molempia osapuolia kuunteleva foorumi, tähän paljon kiisteltyyn asiaan voidaan suhtautua huomattavasti rauhallisemmin.