"verdict" Finnisch Übersetzung

EN

"verdict" auf Finnisch

EN verdict
volume_up
{Substantiv}

verdict (auch: adjudication, judgment, sentence)
volume_up
tuomio {Subst.}
This verdict tramples underfoot freedom of religion and the cultural heritage of Europe.
Tämä tuomio tallaa jalkoihinsa Euroopan uskonnonvapauden ja kulttuuriperinnön.
We almost entirely agree with Mr Fjellner and the final verdict will be delivered tomorrow.
Tuemme miltei täysimääräisesti Christofer Fjellneriä, ja lopullinen tuomio annetaan huomenna.
This verdict was reached following a mockery of a trial.
Tuomio langetettiin oikeudenkäynnin irvikuvassa.
verdict (auch: attestation, statement)
volume_up
lausunto {Subst.}
This positive and balanced report gives the Treaty a favourable verdict.
Tässä myönteisessä ja tasapainoisessa mietinnössä annetaan perustuslakisopimuksesta myönteinen lausunto.
It is quite exasperating and unsatisfactory that we should be giving a verdict on texts we know to have since been modified.
Meidän kannaltamme on aika toivotonta ja epätyydyttävää antaa lausunto näistä teksteistä, joista tiedetään, että niitä on jo muutettu.
Since the negotiations are of such significance, we must really employ our full powers and reach a verdict.
Koska kysymys on tällaisista tärkeistä neuvotteluista, meidän on todella myös käytettävä tässä yhteydessä täyttä toimivaltaamme ja saatava aikaan lausunto.

Synonyme (Englisch) für "verdict":

verdict

Beispielsätze für "verdict" auf Finnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

English   Mr President, sadly the outcome of yesterday's verdict came as no surprise.
   Arvoisa puhemies, eilisen tuomion tulos ei valitettavasti ollut yllätys.
EnglishIn fact, I should have liked the opportunity to give my verdict on the amended text.
Itse asiassa olisin halunnut esittää näkemykseni tarkistetusta ehdotuksesta.
EnglishOur group takes the view that the Commission has reached an even-handed verdict.
Ryhmämme on sitä mieltä, että komissio on tehnyt tasapuolisen päätöksen.
EnglishIf it still goes wrong, the voters will have to give their verdict in June.
Jos asiassa kuitenkin epäonnistutaan, valitsijat voivat antaa tuomionsa kesäkuussa.
EnglishThat, in a nutshell, is the verdict of the Commission as the EU's trade negotiator.
Tässä pähkinänkuoressa komission EU:n kauppaneuvottelijana esittämä arvio.
EnglishThe paradox is that you are going to have to reach a verdict on the initial text.
Paradoksaalista on se, että joudutte ilmaisemaan mielipiteenne alkuperäisestä tekstistä.
EnglishParliament will be able to reach a far more balanced verdict on it in the next one.
Parlamentti voi tehdä tulevalla kaudella paljon paremmin harkitun arvion.
EnglishIt does appear, however, that the Council is unwilling to respect Parliament's verdict.
Nyt näyttää kuitenkin siltä, että neuvosto ei halua kunnioittaa parlamentin päätöstä.
EnglishThat is a reason, despite serious objections, to give a positive verdict.
Tästä syystä kantamme on myönteinen voimakkaasta vastustuksesta huolimatta.
EnglishA verdict on subsidiarity is very much something for national parliaments to pass.
Toissijaisuuspäätös kuuluu nimenomaan kansallisille parlamenteille.
EnglishI think that this issue should carry a lot of weight in our final verdict.
Tällä kysymyksellä pitäisi mielestäni olla paljon painoarvoa lopullisessa päätöksessämme.
EnglishDespite these restrictions, we are able to pass a sound verdict now, in my opinion.
Niistä rajoituksista huolimatta on uskoakseni mahdollista esittää hyvä arvio tällä hetkellä.
EnglishNow let us leave it to the Committee on Legal Affairs to give its verdict.
Asia olisi jätettävä oikeudellisten asioiden valiokunnalle, joka tekee siitä päätöksensä.
EnglishBy the way, no judicial verdict has been reached in any of these cases yet.
Ohimennen sanoen yhdessäkään näistä tapauksista tuomioistuin ei ole vielä antanut tuomiota.
EnglishWhat is the verdict on the performance of the Human Rights Council to date?
Miten ihmisoikeusneuvoston tähänastista suoritusta voidaan arvioida?
EnglishI waited for the Court of Cassation’s verdict before speaking on this issue.
Odotin korkeimman oikeuden päätöstä ennen asian puheeksi ottamista.
EnglishI believe the verdict on the Euro-Mediterranean process has to be positive.
Mielestäni Euro–Välimeri-prosessista on annettava myönteinen arvio.
EnglishIt is unacceptable to sentence someone before a verdict has been reached.
Emme voi hyväksyä sitä, että joku tuomitaan ennen oikeuden päätöstä.
EnglishWhat is different, though, is the reaction to the Court of Auditors' negative verdict.
Se mikä sen sijaan on erilaista, on reaktio tilintarkastustuomioistuimen kielteiseen lausuntoon.
EnglishOf course it is positive that President Khatami is saying that this verdict is unacceptable.
On toki myönteistä, ettei presidentti Khatami hyväksy tätä tuomiota.