"speeding" Finnisch Übersetzung

EN

"speeding" auf Finnisch

volume_up
speed {Subst.}

EN speeding
volume_up
{Substantiv}

speeding
volume_up
ylinopeus {Subst.}
The offences covered, as envisaged in the Commission's proposal, are speeding, drink-driving, the failure to wear a seatbelt and the failure to stop at red lights.
Komission ehdotuksen kattamat rikkomukset ovat ylinopeus, rattijuopumus, turvavyön käytön laiminlyönti ja punaisen liikennevalon noudattamatta jättäminen.
Practice has shown that the fines for speeding and illegal parking are rarely collected, much to the irritation of the residents of, and drivers in, large cities, in particular.
Käytäntö on osoittanut, että varsinkin suurten kaupunkien paikallisten asukkaiden ja autoilijoiden suureksi harmiksi ylinopeus- ja pysäköintisakkoja peritään harvoin.

Beispielsätze für "speeding" auf Finnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishIt has been clear over the past weeks that things have been speeding up in Geneva.
Viime viikkojen aikana on käynyt selväksi, että asiat ovat vauhdittuneet Genevessä.
EnglishLump sum payments and speeding up expenditure on large projects are also advocated.
Lisäksi kannatetaan kertaluontoisia maksuja ja suurhankkeiden menojen nopeuttamista.
EnglishI believe that cheaper services are the key to speeding up the Union’s development.
Uskon, että palvelujen halpeneminen vauhdittaa Euroopan unionin kehitystä.
EnglishI agree that speeding up the procedure for answering is highly important.
Olen samaa mieltä siitä, että vastausmenettelyn nopeuttaminen on erittäin tärkeää.
EnglishWe are speeding up climate change and harming peoples who live in extreme poverty.
Me nopeutamme ilmastonmuutosta ja vahingoitamme äärimmäisessä köyhyydessä eläviä ihmisiä.
EnglishThere is no denial of democracy, but a speeding-up of all the processes.
Tässä ei ole kyse demokratian kiistämisestä, vaan kaikkien prosessien vauhdittamisesta.
EnglishThis means speeding up the policy of economic governance in Europe.
Tämä merkitsee talouden ohjausjärjestelmää koskevan politiikan nopeuttamista.
EnglishWe do have debates on speeding up the legislative process from time to time here in Parliament.
Parlamentissa keskustelua lainsäädäntöprosessin nopeuttamisesta käydään aika ajoin.
EnglishMy plea to you is that we find a way of speeding up the process.
Esitänkin teille pyynnön, että yrittäisimme löytää keinon nopeuttaa tätä prosessia.
EnglishIn your decision, you will certainly draw up a recommendation for speeding up this process.
Päätöksessänne esitätte varmasti suosituksen prosessin nopeuttamisesta.
EnglishWe expect Vienna to provide an impetus towards speeding up the work on these questions.
Odotamme saavamme Wienistä virikkeitä näiden kysymysten parissa tehtävän työn jouduttamiseksi.
EnglishNow there is some hope of really speeding up the negotiations.
Nyt on nimittäin toiveita siitä, että neuvottelut pääsevät todella käyntiin.
EnglishI am sure today’s action by Parliament will be very important in speeding this up.
Olen varma, että parlamentin tämänpäiväinen toiminta vaikutta ratkaisevasti hankkeen vauhdittamiseen.
EnglishWe must help Serbia to deal with its loss by speeding up convergence with the European Union.
Meidän on tuettava Serbiaa sen menetyksessä vauhdittamalla lähentymistä Euroopan unioniin.
EnglishSpeeding up processes of this kind can do no harm at all.
Tämänkaltaisten menettelyjen nopeuttamisesta ei olisi ehdottomasti mitään haittaa.
EnglishOtherwise we will have to come up at the beginning of next year with ways of speeding up the process.
Muuten meidän on ensi vuoden alussa pohdittava tapoja nopeuttaa menettelyä.
EnglishI believe that State aid should be made subject to the speeding up of change within the industry.
Teollisuuden muutoksen nopeuttaminen on mielestäni asetettava valtiontuen edellytykseksi.
EnglishThe rapporteur, Mr Virrankoski, is speeding up the approval procedure for these programmes with good reason.
Esittelijä Virrankoski kiirehti hyvästä syystä ohjelmien hyväksymismenettelyjä.
EnglishTo add insult to injury I was even stopped by the police for speeding on my way here this week.
Kaiken kukkuraksi poliisi pysäytti minut tällä viikolla, kun olin juuri hurjastelemassa tänne.
EnglishSweden' s ambitions of speeding up the process in this area are entirely legitimate.
kiitosta ansaitsevat Ruotsin kunnianhimoiset tavoitteet pystyä kiirehtimään tätä asiaa koskevaa prosessia.