"solved" Finnisch Übersetzung

EN

"solved" auf Finnisch

EN solved
volume_up
{Adjektiv}

solved (auch: cut and dried)
But the problems have not been solved. On the contrary, they have multiplied.
Ongelmia ei kuitenkaan ole ratkaistu, vaan ne ovat päinvastoin pahentuneet.
We know that this question of taxation of newspapers is not solved.
Tiedämme, että tätä sanomalehtien verotusta koskevaa kysymystä ei ole ratkaistu.
This makes us aware that the problem of terrorism in Europe has not yet been solved.
Ymmärrämme tästä, ettei terrorismin ongelmaa Euroopassa ole vielä ratkaistu.

Synonyme (Englisch) für "solved":

solved
English

Beispielsätze für "solved" auf Finnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThe problems of the past must be solved if we are to move ahead more efficiently.
Menneisyyden ongelmat on ratkaistava, mikäli haluamme edistää asiaa tehokkaammin.
EnglishWith the new Regulation this problem will be solved in the interests of children.
Uuden asetuksen ansiosta tämä ongelma saadaan ratkaistua lasten etujen mukaisesti.
EnglishBut we see, mistakenly, each of these issues as individual problems to be solved.
Mutta näemme virheellisesti nämä yksittäisinä ratkaisua kaipaavina ongelmina.
EnglishIn any case, the European Union has already solved quite different problems.
Joka tapauksessa Euroopan unioni on jo ratkaissut aivan toisenlaisia ongelmia.
EnglishUnfortunately, I cannot promise that this will be solved before the referendum.
Valitettavasti en voi luvata, että asia ratkaistaan ennen kansanäänestystä.
EnglishWe think that because we have voted by a majority in the Council, everything is solved.
Luullaan, että kaikki on kunnossa, koska neuvoston enemmistö kannattaa päätöstä.
EnglishI believe it should be moved back to 9 pm, and then the problem would be solved.
Mielestäni kyselytunti tulisi siirtää takaisin kello 21: een, mikä ratkaisisi ongelman.
EnglishNational problems can only be solved jointly, that is on a European scale.
Kansalliset ongelmat on ratkaistava yhteisesti, toisin sanoen eurooppalaisittain.
EnglishIt is important that the problems in these areas should be solved as soon as possible.
On tärkeää, että näiden alueiden ongelmat ratkaistaan mahdollisimman nopeasti.
EnglishWe have not solved the banking crisis, nor will we by being faint-hearted.
Emme ole ratkaisseet pankkikriisiä, emmekä tule sitä tekemään, jos arkailemme.
EnglishThat is a serious problem which, by all appearances, the Convention has not solved.
Tämä on vakava ongelma, jota valmistelukunta ei nähdäkseni ole ratkaissut.
EnglishWho is going to believe that the problem can be solved with ECU 7 per unemployed person?
Kuka uskoo, että seitsemällä eculla työtöntä kohti tämä ongelma ratkaistaisiin?
EnglishWe are well aware that the problem will not be solved by the Congolese army and police.
Tiedämme hyvin, ettei Kongon armeija tai poliisi pysty ratkaisemaan ongelmaa.
EnglishProblems can only be solved by joining our forces, not by fragmenting them.
Saamme ongelmat ratkaistua ainoastaan yhdistämällä voimamme, emme hajottamalla niitä.
EnglishThese are things that can easily be solved by looking at the way we use land.
Nämä seikat on helposti ratkaistavissa, kun tutkimme maankäyttötapojamme.
EnglishIt is clear that a basically political conflict cannot be solved militarily.
On selvää, ettei pohjimmiltaan poliittiseen konfliktiin löydy sotilaallista ratkaisua.
EnglishI think this case should be seen and solved exclusively as a human tragedy.
Minusta tämä tapaus olisi nähtävä ja ratkaistava yksinomaan inhimillisenä tragediana.
EnglishI hope this issue will be solved in a spirit of responsibility and solidarity.
Toivon, että tämä kysymys ratkaistaan vastuun ja yhteisvastuun hengessä.
EnglishWe still haven't solved the problem of additives, flavouring and extraction solvents.
Emme ole vieläkään ratkaisseet lisäaineiden, aromien ja uuttamisliuotteiden ongelmaa.
EnglishDoes this mean that if we have ownership unbundling all of this will be solved?
Tarkoittaako tämä sitä, että mikäli omistajuus eriytetään, kaikki nämä ongelmat ratkeavat?