"so" Finnisch Übersetzung

EN

"so" auf Finnisch

volume_up
so {Adv.}
FI
volume_up
so {Konj.}

EN so
volume_up
{Adverb}

so (auch: then, thus)
volume_up
niin {Adv.}
We shall soon be discussing the subject of alcohol, and so on, and so on.
Seuraavaksi keskustellaan alkoholista ja niin edelleen, ja niin edelleen.
(PT) Mr President, how was it possible to do so much in so little time?
Arvoisa puhemies, miten oli mahdollista tehdä niin paljon niin lyhyessä ajassa?
Never before in the field of human politics have so many been conned by so few.
Koskaan ennen ei inhimillisessä politiikassa niin harva ole huijannut niin montaa.

Synonyme (Englisch) für "so":

so

Beispielsätze für "so" auf Finnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishSo this is clearly a massive problem across the whole of the European Community.
Tämä on siis selvästi suuri ja koko Euroopan yhteisön alueelle levinnyt ongelma.
EnglishSo there is much at stake again this year in Turkey and in EU-Turkey relations.
Tänä vuonnakin Turkissa ja EU:n ja Turkin välisissä suhteissa on paljon pelissä.
EnglishSo the first two technical amendments tabled by Mrs Maes have been incorporated.
Jäsen Maesin tekemät kaksi tarkistusta sisällytettiin päätöslauselman tekstiin.
EnglishWe want a clearer definition of the aim we are trying to pursue, and rightly so.
Haluamme, että tavoittelemamme päämäärät määritellään selkeämmin, ja syystäkin.
EnglishIt does not limit the use of the other 2 000 or so chemicals used in cigarettes.
Siinä ei rajoiteta muiden noin 2 000:n savukkeissa käytetyn kemikaalin käyttöä.
EnglishWe shall therefore vote in favour of the proposal, but do so without enthusiasm.
Äänestämme näin ollen ehdotuksen puolesta, mutta teemme sen innostumatta asiasta.
EnglishWe will ensure that it does so! This is one of the public’s major expectations.
Varmistamme, että näin tapahtuu, sillä sitä kansalaiset meiltä eniten odottavat.
EnglishSo the issue of a European public prosecutor is still on the agenda, of course.
Siinä mielessä aihe "syyttäjäviranomainen" on tietenkin edelleen esityslistalla.
EnglishThe success in establishing the Natura 2000 network has so far been very limited.
Natura 2000 -verkon luominen on tähän mennessä onnistunut erittäin rajoitetusti.
EnglishSo there are very real and practical implications and this is just one of them.
Vaikutukset ovat siis todellisia ja käytännöllisiä, ja tämä on vain yksi niistä.
EnglishSo we have made these ten changes which are, however, of fundamental importance.
Siksi teimme nämä kymmenen vaihdosta, jotka ovat kuitenkin olennaisen tärkeitä.
EnglishSo what we're trying to do is bore into the brain to see where all this happens.
Yritämme siis poraurua aivojen sisälle nähdäksemme, missä kaikki tämä tapahtuu.
EnglishSo what we do in my lab is we tempt people with virtue and vice by using money.
Laboratoriossamme koettelemme hyveellisiä ja paheellisia ihmisiä käyttäen rahaa.
EnglishI am abstaining so as not to vote against freedom of movement within the Union.
Äänestän tyhjää, koska en halua äänestää vapaata liikkuvuutta vastaan unionissa.
EnglishSo that is the first message of the report: that we need to go a little further.
Tämä on siis mietinnön ensimmäinen viesti: meidän on mentävä hiukan pidemmälle.
EnglishFourthly, we must do much more research on solar energy than we have done so far.
Neljänneksi: meidän on tutkittava aurinkoenergiaa huomattavasti aiempaa enemmän.
EnglishIt is this undiluted attachment to terror that makes Hamas so unfit to govern.
Juuri tämä selkeä kiintymys sortotoimiin tekee Hamasista epäkelvon hallitukseen.
EnglishThey did so with courage but also prudence, and without resorting to violence.
He toimivat tällöin rohkeasti mutta myös varovaisesti ja sortumatta väkivaltaan.
EnglishHowever, the Commission has so far failed to receive any proposal in these areas.
Komissio ei tähän mennessä kuitenkaan ole saanut yhtään ehdotusta näiltä aloilta.
EnglishThey insist on involvement in these processes so that to guarantee transparency.
He vaativat mahdollisuutta osallistua näihin prosesseihin avoimuuden takaamiseksi.