"slightly" Finnisch Übersetzung

EN

"slightly" auf Finnisch

EN slightly
volume_up
{Adverb}

slightly (auch: little, a little, little bit)
volume_up
hieman {Adv.}
(PL) Mr President, my question to the Commissioner is of a slightly different kind.
(PL) Arvoisa puhemies, minun kysymykseni komission jäsenelle on hieman erilainen.
In its proposals, the Commission began to make slightly curious assumptions.
Komissio lähti ehdotuksissaan liikkeelle hieman erikoisista lähtökohdista.
The steps are slightly different, depending on which Office app you're using.
Tehtävät toimet vaihtelevat hieman käytettävän Office-sovelluksen mukaan.
slightly

Synonyme (Englisch) für "slightly":

slightly
slight

Beispielsätze für "slightly" auf Finnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishHowever, the issues relating to television are slightly different.
On kuitenkin huomattava, että television osalta tilanne on hiukan toisenlainen.
EnglishIn Lithuania inflation may slightly exceed the amount expected in the criteria.
Liettuassa inflaatio saattaa lievästi ylittää kriteereissä edellytetyn tason.
EnglishMy group supports the report; we take a slightly different view on the last point.
Ryhmä kannattaa mietintöä, mutta viimeisestä kohdasta olemme vähän eri mieltä.
EnglishHowever, the last part of Amendment No 5 would be acceptable if slightly redrafted.
Tarkistuksen 5 viimeinen osa on hyväksyttävissä, jos sitä muotoillaan hiukan uudelleen.
EnglishWould different terminology not make application slightly complicated?
Eikö eriävä terminologia tekisi täytäntöönpanosta jonkin verran monimutkaisempaa?
EnglishI was slightly amazed that approaches were made to me on this subject late last night.
Olin hiukan hämmästynyt siitä, että puoleeni käännyttiin sitten myöhään eilen illalla.
EnglishHowever, they will be one-off increases and will only raise prices slightly.
Ne ovat kuitenkin kertaluonteisia ja nostavat vain lievästi hintatasoa.
EnglishLadies and gentlemen, we must urgently begin to reflect on this in slightly more depth.
Hyvät kollegat, meidän olisi kenties kiireesti ryhdyttävä pohtimaan sitä syvällisemmin.
EnglishAnd where you have slightly more complex things, you can get slightly more complex things.
Sieltä missä on vähän monimutkaisempia asioita, syntyy vielä vähän monimutkaisempia.
EnglishIt is also, furthermore, a slightly paternalistic and moralistic attitude, which I reject.
Tämä on lisäksi jokseenkin holhoava ja moralisoiva asenne, jota en hyväksy.
EnglishHowever, we must recognise that this matter leaves a slightly bitter taste in the mouth.
On kuitenkin tunnustettava, että asiasta jää hivenen kitkerä maku suuhun.
EnglishAll this makes life in these communities slightly less worth living.
Kaikki tämä tekee elämästä näissä kunnissa vähän vähemmän elämisen arvoista.
EnglishAllow me at this point, Madam, to diverge slightly from your own analysis.
Sallittehan, hyvä rouva, etten tämän kohdan osalta ole täysin samaa mieltä analyysistänne.
English(NL) Mr President, this is always a slightly awkward moment in the procedure.
(NL) Arvoisa puhemies, tämä on aina vähän outo hetki menettelyssä.
EnglishSwitching to the euro will mean slightly increased costs for all points in the production chain.
Euroon siirtyminen tuo tuotantoketjun kaikkiin kohtiin lieviä lisäkustannuksia.
EnglishParliament has also asked for slightly lower noise levels, to be measured.
Parlamentti pyysi, että mitattaisiin myös suhteellisen vaimeaa melua.
EnglishFirstly, this paper is slightly more modest than its title suggests.
Ensiksi tämä valkoinen kirja on vähän vaatimattomampi kuin sen otsikko antaa ymmärtää.
English   Mr President, I am slightly out of order, I do not have a supplementary question.
   Arvoisa puhemies, en nyt noudata täysin työjärjestystä, sillä minulla ei ole lisäkysymystä.
EnglishRisks to the outlook for price developments are slightly tilted to the upside.
Hintakehitysnäkymiin liittyvät riskit painottuvat hienokseltaan inflaation kiihtymisen suuntaan.
EnglishBut I am slightly at a loss to know exactly what that will mean in this particular area.
En kuitenkaan aivan ymmärrä, mitä se tarkoittaa juuri tällä alueella.