"sleight of hand" Finnisch Übersetzung

EN

"sleight of hand" auf Finnisch

EN sleight of hand
volume_up
{Substantiv}

Tämä on ilmiselvä silmänkääntötemppu.
Simply calling it a development round without genuinely addressing the demands of developing countries is a sleight of hand that fails to address their real concerns.
Sen kutsuminen kehityskierrokseksi käsittelemättä siellä kehitysmaiden pyyntöjä on silmänkääntötemppu, jolla niiden todelliset huolet sivuutetaan.
sleight of hand (auch: prestidigitation)

Synonyme (Englisch) für "sleight of hand":

sleight of hand

Ähnliche Übersetzungen für "sleight of hand" auf Finnisch

of Präposition
Finnish
hand Substantiv
to hand Verb

Beispielsätze für "sleight of hand" auf Finnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishMr Barroso has tried to carry out a sleight of hand, but he is not a good conjurer.
Komission puheenjohtaja Barroso on yrittänyt silmänkääntötemppua, mutta hän on huono taikuri.
EnglishThe French Government is indeed adept as this type of sleight of hand.
Ranskan hallitus on todellakin taitava tällaisissa silmänkääntötempuissa.
EnglishThat is an important safeguard for Parliament to see that it is not bypassed by any sleight-of-hand.
Tämä on erinomainen takuu parlamentille siitä, ettei sitä sivuuteta jollakin silmänkääntötempulla.
EnglishThe arbitrary distinction between reproductive and non-reproductive cloning is semantic sleight of hand.
Umpimähkäinen ero suvun jatkamiseen liittyvän ja muun kloonauksen välillä on semanttinen temppu.
EnglishMr President, we can only accept what has happened here, albeit through sleight of hand.
Arvoisa puhemies, voimme vain hyväksyä sen, mitä täällä on tapahtunut, vaikka tekisimmekin niin temppua käyttäen.
EnglishWhat is needed, and in short order, is money, not sleight of hand or political evasive action.
Se, mitä tarvitaan lyhyellä aikavälillä, on raha, ei silmänkääntötemppuja tai poliittisia suunnanmuutoksia.
EnglishConsidering, not least, the disputes which have arisen in Italy, I would not want this to be interpreted as sleight of hand.
Kun otetaan huomioon Italiassa esiintyneet kiistat, en haluaisi tätä tulkittavan silmänkääntötempuksi.
EnglishThe World Bank claims it is merely carrying out the wishes of the 147 states which own it – a verbal sleight of hand.
Maailmanpankki väittää, että se toteuttaa vain pankin omistajina olevien 147 valtion toiveita, mikä on sanahelinää.
EnglishIt is this sleight of hand that this Parliament does not accept, and that is why we have not concluded the negotiations.
Euroopan parlamentti ei hyväksy tätä silmänkääntötemppua, ja siksi me emme ole saattaneet neuvotteluja päätökseen.
EnglishIt was repeatedly asserted in the debate that this involved some sleight of hand or shifting of money from one pot to another.
Keskustelussa toistettiin useasti, että asiaan liittyi jotain silmänkääntötemppuja tai rahan siirtoa taskusta toiseen.
EnglishI would like to close with a comment on the political sleight of hand in reassigning funding for youth employment.
Haluaisin lopuksi kommentoida poliittista silmänkääntötemppua, jossa varoja osoitetaan uudelleen nuorten työllistymisen tukemiseen.
EnglishI hope that you can use all your diplomatic sleight of hand also to convince your friends in the Council of the urgency of the matter.
Toivon, että voitte hyödyntää kaikkia diplomaattisia kykyjänne vakuuttaaksenne myös kolleganne neuvostossa asian kiireellisyydestä.
EnglishWe might add that it contributed to the sleight of hand that produced a truly miracle cure for certain Member States of the monetary union.
On kai lupa lisätä, että se oli osa sitä silmänkääntötemppua, jolla joistakin jäsenvaltioista tehtiin kuin ihmeen kautta parantuneita rahaliiton jäseniä.
EnglishHowever, by sleight of hand and various other tactics, he seems to have managed to present something that is going to command support across Parliament.
Hän on kuitenkin onnistunut neuvokkuudellaan ja muunlaisilla taktisilla keinoilla esittelemään sellaisen mietinnön, joka saa tukea koko parlamentilta.
EnglishIf the text of this regulation is referred back for a second reading, it is not purely for a matter of form, but because Parliament refuses to accept this kind of political sleight of hand.
Tämän tekstin paluu toiseen käsittelyyn ei ole puhtaasti muotokysymys, vaan se johtuu siitä, että parlamenttimme ei hyväksy tällaista poliittista oveluutta.
EnglishThe undignified rush to comply with the Maastricht criteria, often achieved by accounting or budgetary sleight of hand, has already had a high cost in terms of jobs.
Jo nyt vimmattu kilpailu Maastrichtin kriteerien noudattamisesta, jossa turvaudutaan usein kirjanpitoon tai talousarvioon liittyviin temppuihin, on käynyt kalliiksi työllisyyden kannalta.