"sink" Finnisch Übersetzung

EN

"sink" auf Finnisch

volume_up
sink {Subst.}

EN sink
volume_up
{Substantiv}

sink (auch: handbasin, washbasin, basin)
volume_up
pesuallas {Subst.}
sink

Beispielsätze für "sink" auf Finnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishMany have to pay to sink their own pump in Ireland and pay the electricity charges.
Monet joutuvat maksamaan Irlannissa oman pumppunsa kaivamisen ja sähkömaksut.
EnglishThe protection of the Baltic Sea shouldn't really have to sink in EU bureaucracy.
Itämeren suojelu ei todellakaan saisi hukkua Euroopan unionin byrokratiaan.
EnglishEnlargement gives us the opportunity to sink the foundations of democracy even deeper.
Laajentuminen tarjoaa meille mahdollisuuden lujittaa demokratian perustaa entisestään.
EnglishLet us allow the moving discussion Zeng Jinyan has just had with us to sink in deeply.
Antakaamme juuri kuulemamme Zeng Jinyanin liikuttavan puheen painuvan syvälle mieliimme.
EnglishI will personally see to it that this does not sink into the sands of a bureaucratic process.
Huolehdin henkilökohtaisesti siitä, että tämä ei katoa byrokratian rattaisiin.
EnglishThe more often they are recycled, the better they fulfil their carbon sink function.
Mitä useammin ne kierrätetään, sitä paremmin ne täyttävät hiilidioksidin sitomistehtävänsä.
EnglishMr President, the motion before us will sink our work without trace.
Arvoisa puhemies, kyseisellä esityksellä on tarkoitus tuhota meidän työmme.
EnglishIt would not just be the boat itself that would sink, but also the people on board.
Eikä silloin uppoa vain vene, vaan myös sillä matkustavat ihmiset.
EnglishWas it factored in to the calculations that one or other ship might sink?
Otettiinko laskelmissa huomioon jonkun aluksen uppoamismahdollisuus?
EnglishWe love challenges, but when expectations are low, trust me, we will sink to them.
Me rakastamme haasteita, mutta jos meiltä ei odoteta mitään, voit uskoa, ettemme myöskään tee mitään.
EnglishWhat I wanted to avoid was concrete proposals that actually sink.
Halusin kuitenkin välttää sellaisia konkreettisia ehdotuksia, jotka tosiasiassa uppoavat.
EnglishThese values cannot be allowed to sink into oblivion on the pretext of stabilising our relations.
Näiden arvojen ei voida antaa vaipua unohduksiinsa suhteidemme vakiinnuttamisen varjolla.
EnglishAlso, EU agriculture policy is working to optimise a carbon sink function of agricultural soils.
Lisäksi EU:n maatalouspolitiikalla pyritään optimoimaan viljelysmaiden käyttö hiilinieluina.
EnglishAnd the title for my cookbook was going to be "Dining Without Crumbs: The Art of Eating Over the Sink."
Keittokirjani halusin nimetä: "Ruokailua ilman muruja: Kuinka syödä tiskialtaan yllä."
EnglishThe Commission President has said 'we sink or swim together'.
Komission puheenjohtaja on sanonut, että uppoamme tai uimme yhdessä.
EnglishFurthermore, the staff representatives at the AZF plant vigorously repudiate the description of a sink-factory.
Lisäksi AZF:n tehtaan henkilökunta on kiistänyt jyrkästi kuvailut "jätetehtaasta".
EnglishColleagues, we are on a ship with a giant hole in its side; it is sink or swim at this moment.
Hyvät kollegat, olemme laivassa, jonka laidassa on ammottava aukko; nyt on joko upottava tai uitava.
EnglishMeanwhile, the project continues to sink into the bureaucratic bog.
Tällä välin hanke vajoaa vajoamistaan byrokratian suohon.
EnglishWill the country remain at peace or will it sink into another war?
Säilyykö Sudanissa rauha vai ajautuuko se uuteen sotaan?
EnglishWood fibre products are a very precious natural resource and play a role in the carbon sink cycle.
Puukuitutuotteet ovat hyvin arvokas luonnonvara ja niillä on tehtävä hiilidioksidin sitomisketjussa.