"prostitution" Finnisch Übersetzung

EN

"prostitution" auf Finnisch

EN prostitution
volume_up
{Substantiv}

prostitution (auch: harlotry, sex industry)
Amendment No 88 contains the word 'prostitution, and the fight against prostitution'.
Tarkistuksessa 88 on mukana sana prostituutio - prostituution torjunta.
Prostitution and the trade in organs are the most glaring examples of this.
Prostituutio ja elinkauppa ovat tästä räikeimmät esimerkit.
Sport, prostitution and the trafficking of women do not go together.
Urheilu, prostituutio ja naiskauppa eivät sovi yhteen.

Synonyme (Englisch) für "prostitution":

prostitution

Beispielsätze für "prostitution" auf Finnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishMore than 90% of the prostitution in Europe arises from blackmail and extortion.
Yli 90 prosenttia Euroopan prostituutiosta johtuu kiristyksestä ja uhkailusta.
EnglishThis is not about the ban on prostitution or discrimination against sex workers.
Kysymys ei ole prostituution tai seksityöntekijöiden syrjinnän kieltämisestä.
EnglishLittle by little, women who had been forced into prostitution spoke out publicly.
Vähitellen prostituutioon pakotetut naiset alkoivat puhua asiasta julkisesti.
EnglishWe must also press for the banning of child prostitution in all applicant countries.
Meidän täytyy myös painostaa kaikkia hakijamaita kieltämään lapsiprostituutio.
EnglishI have personally done all that I can to reduce the demand for prostitution.
Olen tehnyt henkilökohtaisesti kaiken voitavani prostituution vähentämiseksi.
EnglishThe fact that 50% of those sold into prostitution are children is scandalous.
On pöyristyttävää, että 50 prosenttia prostituoiduiksi myydyistä on lapsia.
EnglishOn the other hand, we talk about prostitution as 'sex work', as a service.
Toisaalta puhumme prostituutiosta "seksityönä", ikään kuin palveluammattina.
EnglishThere have even been cases of children being raped and forced into prostitution.
On tapahtunut jopa lasten raiskauksia ja pakottamista prostituutioon.
English   The distinction between legal and forced prostitution is an artificial distinction.
   – Erottelu laillisen prostituution ja pakkoprostituution välillä on keinotekoinen.
EnglishWe need to do more if women are to be enabled to escape from forced prostitution.
On tehtävä enemmän, jotta naiset pääsevät eroon pakkoprostituutiosta.
EnglishAccording to some figures, 95% of prostitution is forced prostitution.
Joidenkin lukujen mukaan 95 prosenttia prostituutiosta on pakkoprostituutiota.
EnglishForced prostitution and trafficking in women for the purpose of sexual exploitation (debate)
Pakkoprostituutio ja naiskauppa seksuaalista hyväksikäyttöä varten (keskustelu)
EnglishI also speak as a woman supportive of women forced into prostitution.
Samalla puhun myös naisena, joka haluaa tukea prostituoiduiksi pakotettuja naisia.
EnglishWe talk about pimps and brothel-keepers as entrepreneurs, and we normalise prostitution.
Puhumme parittajista ja bordellinpitäjistä yrittäjinä ja normalisoimme prostituution.
EnglishHow can the Commission support the Committee's 'Red Card to Forced Prostitution' campaign?
Miten komissio tukee valiokunnan Punainen kortti prostituutiolle -kampanjaa?
EnglishFor some, there is a stage of prostitution that is almost congenial.
Joidenkin mielestä prostituutiossa on ollut vaihe, josta voisi jopa melkein pitää.
EnglishI also believe that legal prostitution promotes the trade in women and children.
Uskon myös laillisen prostituution lisäävän nais- ja lapsikauppaa.
EnglishI am thinking of prostitution, first and foremost, but also of children.
Tarkoitan ennen kaikkea prostituutiota, mutta myös lasten hyväksikäyttöä.
EnglishMany young women see their lives wrecked through prostitution and drugs.
Monien nuorten naisten elämä tuhoutuu prostituution ja huumeiden vuoksi.
EnglishWomen do not choose prostitution; they are forced into it for one reason or another.
Naiset eivät valitse prostituutiota, vaan heidän on pakko ryhtyä siihen syystä tai toisesta.