"prosperity" Finnisch Übersetzung

EN

"prosperity" auf Finnisch

EN prosperity
volume_up
{Substantiv}

prosperity (auch: comfort, weal, welfare, well-being)
Otherwise world prosperity will be seriously threatened in the longer term.
Muuten maailman hyvinvointi on pitkällä aikavälillä vakavasti uhattuna.
Instead, it must guarantee the prosperity of the citizens of Europe.
Sitä vastoin Euroopan on varmistettava Euroopan kansalaisten hyvinvointi.
This mobility will guarantee continued health and prosperity for Europe.
Tällä liikkuvuudella taataan Euroopan jatkuva hyvinvointi ja vauraus.
prosperity (auch: opulence)
volume_up
vauraus {Subst.}
We have a shared interest in the future security and prosperity of our continent.
Maanosamme turvallisuus ja vauraus tulevaisuudessa on meidän yhteinen etumme.
The health, security and prosperity of millions of people depend on it.
Miljoonien ihmisten terveys, turvallisuus ja vauraus on tästä riippuvaista.
Europe's prosperity and its external influence are great achievements.
Euroopan vauraus ja sen ulkoinen vaikutusvalta ovat suuria saavutuksia.

Synonyme (Englisch) für "prosperity":

prosperity

Beispielsätze für "prosperity" auf Finnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishWe will not change our overall objectives of prosperity, solidarity and security.
Emme muuta yleisiä vaurauden, solidaarisuuden ja turvallisuuden tavoitteitamme.
EnglishThe cultural diversity of Europe will be a source of creativity and prosperity.
Euroopan kulturellinen monimuotoisuus muodostaa luovuuden ja hyvinvoinnin lähteen.
EnglishIt commits us to working towards a shared zone of peace, prosperity and progress.
Sitoudumme prosessissa toimimaan yhteisen rauhan, vaurauden ja edistyksen puolesta.
EnglishI have that in me that can convert poverty to riches, adversity to prosperity.
Minussa on se, mikä muuttaa velat saataviksi ja vastoinkäymiset menestykseksi.
EnglishNow they will be working with us for peace, prosperity, stability and freedom.
Nyt ne toimivat kanssamme rauhan, vaurauden, vakauden ja vapauden saavuttamiseksi.
EnglishWe must not limit growth in prosperity just to the area within the Union’s borders.
Meidän ei tule rajoittaa hyvinvoinnin kasvua vain unionin rajojen sisäpuolelle.
EnglishOver the past 50 years, we in Europe have created an area of peace and prosperity.
Euroopasta on 50 viimeisen vuoden aikana muodostunut rauhan ja vaurauden alue.
EnglishMr President, that investment in convergence was an investment in prosperity.
Arvoisa puhemies, panostaminen lähentymiseen on ollut panostamista hyvinvointiin.
EnglishA couple of years ago, we referred to the peace, stability and prosperity zone.
Muutama vuosi sitten viittasimme rauhan, vakauden ja vaurauden vyöhykkeeseen.
EnglishMr Sakellariou proposes the creation of a co-prosperity zone in the Mediterranean.
Sakellariou ehdottaa, että Välimeren alueelle luodaan yhteinen vaurauden alue.
EnglishGuinea's only path to prosperity is through democratic, civilian government.
Guinean ainoa tie hyvinvointiin kulkee demokraattisen siviilihallituksen kautta.
EnglishGrowth provides more jobs, employment, income and prosperity among the public.
Kasvu tuo kansalaisille lisää työpaikkoja, työllisyyttä, tuloja ja vaurautta.
English(SV) The June List believes that when trade is freer, world prosperity is furthered.
(SV) Junilistan katsoo, että vapaamman kaupan avulla lisätään maailman vaurautta.
EnglishTogether, we want to realise the objectives of security, stability and prosperity.
Haluamme saavuttaa yhdessä turvallisuuden, vakauden ja vaurauden tavoitteet.
EnglishThe gap between prosperity and poverty is likely to widen, not narrow, as a result.
Siten hyvinvoinnin ja köyhyyden välisen kuilun kasvava vaara suurenee eikä pienene.
EnglishIt has delivered peace and prosperity for half the continent for half the century.
Se on tuonut rauhaa ja vaurautta puolelle maanosan väestöstä puolen vuosisadan ajan.
EnglishRegional prosperity, therefore, depends on serious efforts to promote economic growth.
Alueellinen menestys riippuu siten vakavista pyrkimyksistä edistää talouskasvua.
EnglishWe all wish for peace in Africa, a peace that leads to prosperity and stability.
Toivomme kaikki Afrikalle hyvinvointiin ja vakauteen johtavaa rauhanomaista kehitystä.
EnglishYour focus is on poverty through work, instead of on increasing prosperity.
Te panostatte työtä tekemällä syntyvään köyhyyteen vaurauden lisäämisen sijaan.
English(DA) Madam President, free trade is, in reality, the only way to achieve prosperity.
(DA) Arvoisa puhemies, vapaakauppa on todellisuudessa ainoa keino luoda vaurautta.