"prospectus" Finnisch Übersetzung

EN

"prospectus" auf Finnisch

EN prospectus
volume_up
{Substantiv}

prospectus

Synonyme (Englisch) für "prospectus":

prospectus

Beispielsätze für "prospectus" auf Finnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishProspectus on securities (implementing powers conferred on the Commission) (vote)
Arvopapereista julkistettava esite (komission täytäntöönpanovalta) (äänestys)
EnglishIts aim is strictly to remove the ambiguity in the existing Prospectus Regulation.
Sillä on vain tarkoitus poistaa nykyisessä esitedirektiivissä ilmenevä epäselvyys.
EnglishImplementing measures (level 2) of the "Transparency" and "Prospectus" directives (debate)
Avoimuusdirektiivin ja esitedirektiivin täytäntöönpanotoimet (taso 2) (keskustelu)
EnglishMr President, I very much welcome the prospectus directive that is before us.
Arvoisa puhemies, suhtaudun käsiteltävänämme olevaan esitedirektiiviin erittäin myönteisesti.
EnglishOn the electronic publication of the prospectus: I think that is welcome too.
Pidän esitteiden sähköistä julkistamista myönteisenä muutoksena.
EnglishI think the same thing will happen with the 'Transparency' and 'Prospectus' directives.
Luulen, että samoin käy avoimuus- ja esitedirektiivien kohdalla.
EnglishFrom what I saw in the Maltese referendum the prospectus that is being sold is quite false.
Sen perusteella, mitä näin Maltan kansanäänestyksessä, asia esitetään aivan väärässä valossa.
EnglishWe will try to remedy the shortcomings of the simplified prospectus.
Pyrimme korjaamaan yksinkertaistettujen tarjousesitteiden puutteet.
EnglishWe have this situation at the moment with the Prospectus Directive.
Tämä on nykytila osakeantiesitteitä koskevan direktiivin osalta.
EnglishTake, for example, those prospectus directive amendments which are now being debated.
Tarkastelkaamme esimerkiksi niitä direktiiviin ehdotettuja tarkistuksia, joista parhaillaan keskustelemme.
EnglishOnce a prospectus has been approved in one Member State, it is valid throughout the Union.
Sen jälkeen kun esite on hyväksytty yhdessä jäsenvaltiossa, se on pätevä kaikkialla unionin alueella.
EnglishThe actual legal responsibility lies with the truthfulness of the information in the prospectus proper.
Varsinainen oikeudellinen vastuu on itse esitteen antamien tietojen totuudenmukaisuudessa.
EnglishImplementing measures (level 2) of the Prospectus Directive (vote)
Esitedirektiivin täytäntöönpanotoimet (taso 2) (äänestys)
EnglishWe are already giving some thought as to how we can rectify the failings of the simplified prospectus.
Olemme alkaneet jo pohtia, miten voimme korjata yksinkertaistettujen tarjousesitteiden puutteet.
EnglishSo, this is about relaxing the prospectus requirement when offering employee participation programmes.
Kyse on siis esitevaatimuksen poistamisesta työntekijöiden osakeomistusjärjestelmien yhteydessä.
EnglishIt involves an exemption from the need for a prospectus on behalf of the most creditworthy Member States.
Siinä esitetään kaikkein luottokelpoisimpien jäsenvaltioiden vapauttamista esitteen esittämisestä.
EnglishFifthly, the issue of liability: when a prospectus is drawn up, who is it that guarantees the accuracy of the contents?
Viides asia on vastuu. Kuka takaa laaditun esitteen sisällön oikeellisuuden?
EnglishThe form and content of the prospectus summary will be improved.
Esitetiivistelmän muotoa ja sisältöä parannetaan.
EnglishAnother important issue was the key investor information, which replaces the simplified prospectus.
Toinen tärkeä asia on sijoittajille annettavat avaintiedot, jotka korvaavat yksinkertaistetun tarjousesitteen.
EnglishIt even wants to raise the investor threshold below which there will be no obligation to publish a prospectus.
Siinä jopa halutaan nostaa sijoittajan kynnysarvoa, jonka alittuessa esitettä ei tarvitse julkaista.