"prospective" Finnisch Übersetzung

EN

"prospective" auf Finnisch

FI

EN prospective
volume_up
{Adjektiv}

Immediately after approval the amendment proposals began to come in, aimed at removing this prospective message from Parliament.
Heti hyväksymisen jälkeen alettiin jättää tarkistusehdotuksia, joilla pyritään poistamaan tämä parlamentin mahdollinen tuleva viesti.
The Danube has, for a long time, served not only as a natural border between states and regions, but also as a prospective source of energy and a little used means of transport.
Tonava on paitsi toiminut kauan aikaa valtioiden ja alueiden välisenä luonnollisena rajana myös ollut mahdollinen energialähde ja vain vähän käytetty liikenneväylä.
prospective (auch: elect, forthcoming, future, imminent)
volume_up
tuleva {Adj.}
Immediately after approval the amendment proposals began to come in, aimed at removing this prospective message from Parliament.
Heti hyväksymisen jälkeen alettiin jättää tarkistusehdotuksia, joilla pyritään poistamaan tämä parlamentin mahdollinen tuleva viesti.
However, these provisions can and must be utilised to the maximum so as to ensure that the evil of the prospective counterfeiting of the euro currency will be defeated.
Näitä määräyksiä voidaan ja niitä pitääkin soveltaa täysipainoisesti sen varmistamiseksi, että euron tuleva väärentäminen voidaan torjua.

Beispielsätze für "prospective" auf Finnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThe Commission proposed such measures in its prospective donor deferral criteria.
Komissio ehdotti tällaisia toimia aiotuissa luovuttajien hylkäämiskriteereissä.
EnglishThe prospective growth rate of Europe's economy in 1999 has fallen to just 1.4 %.
Ennuste Euroopan talouden kasvuvauhdista vuonna 1999 on pudonnut 1, 4 %: iin.
EnglishThe prospective Vice-President, Mr Noyer, and Mr Domingo Solans fell short of this.
Varapääjohtajaehdokas Noyer ja Domingo Solans jäivät tässä asiassa muista jälkeen.
EnglishThe second question mentioned was that of the prospective review of the directive.
Toinen esiin ottamanne kysymys koski direktiivin tulevaa muuttamista.
EnglishIreland is seldom the first port of call for prospective asylum seekers.
Irlanti on harvoin ensimmäinen satama, johon mahdolliset turvapaikanhakijat poikkeavat.
EnglishWe talk about the information to prospective clients undergoing this operation.
Me puhumme tiedoista, joita on jaettava tällaiseen leikkaukseen mahdollisesti joutuville asiakkaille.
EnglishIt is not a list of demands but an important prospective document.
Siinä ei ole kyse vaatimusluettelosta vaan tärkeästä näkökulmia esittelevästä asiakirjasta.
EnglishThis should be given priority as a matter for examination in the forthcoming prospective study.
Asiaa olisi tarkasteltava ensisijaisena kysymyksenä tulevassa kartoittavassa tutkimuksessa.
Englishthe process of monetary integration of the prospective new Member
rahapoliittista yhdentymistä. Asiakirja on saatavissa sekä yhteisön
EnglishStates and is available in all the current and prospective official
kaikilla virallisilla kielillä että liittyvien maiden kielillä
EnglishThirdly, can we have a timescale for the prospective proposals?
Kolmanneksi, voisimmeko saada aikataulun tulevista ehdotuksista?
EnglishThis should ensure that a prospective extension is not addressed with the same haste as in the past.
Näin varmistettaisiin, ettei mahdollista jatkoaikaa käsitellä yhtä kiireesti kuin aikaisemmin.
EnglishWe know that the prospective accession of the Balkan States has a peacemaking effect there.
Tiedämme, että näköpiirissä olevalla Balkanin valtioiden liittymisellä on aluetta rauhoittava vaikutus.
EnglishThere is no doubt that a prospective cause for alarm in the field of pensions is the ageing of the population.
Väestön ikääntyminen on epäilemättä yksi eläkejärjestelmän huolestuttavista näkymistä.
EnglishAbove all, any overlap between the role of the Commission and that of the prospective secretariat must be avoided.
Ennen kaikkea on vältettävä komission ja mahdollisen sihteeristön päällekkäisyyksiä.
EnglishHow many prospective MEPs will be standing on this ticket?
Kuinka moni mahdollisista parlamentin jäsenistä pystyy tähän?
EnglishA week ago, only three women were prospective candidates.
Viikko sitten mahdollisista ehdokkaista vain kolme oli naisia.
EnglishThey are technically very difficult to implement and the prospective benefits that are produced are not very great.
Ne ovat teknisesti hyvin vaikeat toteuttaa, eivätkä saavutettavat hyödyt ole kovin suuria.
EnglishThis is a mistake: their prospective replacements would be just as 'world compatible' as they are.
Se on virhe: heidän mahdolliset seuraajansa sopisivat tämän maailman kanssa yhteen aivan yhtä hyvin kuin hekin.
English   – Mr President, a large number of prospective immigrants drowned recently in the waters off the coast of Sicily.
   – Arvoisa puhemies, Sisilian rannikon edustalla hukkui hiljattain suuri määrä maahanmuuttajia.