"precursor" Finnisch Übersetzung

EN

"precursor" auf Finnisch

FI

EN precursor
volume_up
{Substantiv}

precursor (auch: seed)
volume_up
esiaste {Subst.}

Synonyme (Englisch) für "precursor":

precursor

Beispielsätze für "precursor" auf Finnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishWell, there was a precursor: in 1920, in Kurdistan, in the form of Winston Churchill!
Hänelläpä oli edeltäjä: vuonna 1920 Kurdistanissa, Winston Churchillin hahmossa!
EnglishThis directive is, after all, a precursor to the horizontal instrument for consumer protection.
Tämä direktiivihän on kuluttajansuojaa koskevan monialaisen välineen edelläkävijä.
EnglishThese cells are also precursor and stem cells; they are very valuable, as you know.
Nämä solut ovat myös esiastesoluja ja kantasoluja, jotka, kuten tiedätte, ovat hyvin arvokkaita.
EnglishConsequently, the way effectively to combat drugs lies, primarily, in effective precursor control.
Niinpä ainoa tehokas keino torjua huumeita onkin valvoa tehokkaasti prekursoreita.
EnglishNot only does Kosovo create a dangerous precedent, it also has an historical precursor.
Kosovo ei ole pelkkä vaarallinen ennakkotapaus, vaan sillä on myös historiallinen edeltäjänsä.
EnglishThe territorial farming contracts model introduced by France was an excellent precursor from this point of view.
Ranskan esittelemä alueellisen viljelysopimuksen malli oli tältä osin mainio tiennäyttäjä.
EnglishThis change could have been the precursor of an improvement.
Tämä muutos olisi voinut olla merkki parannuksesta.
EnglishThe last precursor to the current conflict took place between 1994 and 1996, a war which cost 100,000 lives.
Nykyisen konfliktin viimeisin edeltäjä oli vuosina 1994-1996 käyty sota, jossa menetettiin 100 000 ihmishenkeä.
EnglishWe have seen this clearly, with the raising of interest rates at the beginning of October, as a precursor of monetary union.
Se tuli hyvin esille nostettaessa korkokantoja lokakuun alussa osana rahapolitiikan yhdenmukaistamista.
EnglishWhere are those precursor chemicals, the munitions?
EnglishThese bilateral cooperation arrangements are the precursor of the successful application of the common European strategy.
Tämä kahdenvälinen yhteistyö antaa jopa esimakua Euroopan yhteisen strategian täytäntöönpanon onnistumisesta.
EnglishThis step could serve as a model for or indeed a precursor to the European Union's strategy in the World Trade Organisation.
Se voisi toimia mallina, edelläkävijänä, Euroopan unionin Maailman kauppajärjestössä harjoittamalle strategialle.
EnglishWe are federalists, which is why we regard the Commission as a precursor of the possible Federal Government of tomorrow.
Olemme federalisteja, ja sen vuoksi pidämme komissiota enteenä sille, mikä voisi tulevaisuudessa olla liittohallitus.
EnglishThe Council could not be moved, not even when the precursor programmes Kaleidoscope, Ariane and Raphael finished.
Edes edeltävien ohjelmien Kaleidoskoopin, Arianen ja Rafaelin voimassaoloajan päättyminen ei pystynyt pehmittämään neuvostoa.
EnglishFinally, what is needed is for the town to develop its own momentum, a momentum which will function as an example and precursor.
Lopuksi totean, että kaupungin on toimittava kehityksensä liikkeellepanijana esimerkillisesti ja oltava edelläkävijä.
EnglishIts fundamental objective is to raise the standard of living which in turn is a precursor to the equal treatment of citizens.
Sen perimmäisenä tavoitteena on elintason nostaminen, mikä puolestaan on kansalaisten yhdenvertaisen kohtelun edellytys.
EnglishMajor changes seem to be taking place throughout the Middle East and it may well be that this is just a precursor of things to come.
Lähi-idässä näyttäisi olevan käynnissä suuria muutoksia, ja voi olla, että tämä on vasta alkua tuleville tapahtumille.
EnglishA tax concession for assistants is moreover a political precursor to measures by which Members would also be subject to the so-called EU tax.
Jos avustajat vapautetaan maksamasta veroja, se johtaa siihen, että myös jäsenet maksavat niin kutsuttua EU-veroa.
EnglishTherefore, the solution to the problem of ozone concentration is extremely complex and simply shutting off the sources that generate precursor agents is not an appropriate measure.
Siksi otsonikeskittymiä koskevan ongelman ratkaiseminen on todella monimutkaista.
EnglishThe report that we are dealing with today is submitted as a precursor to a standardisation package which the Commission is currently working on.
Tänään käsittelemämme mietintö on laadittu edelläkävijäksi standardointipaketille, jota komissio tällä parhaillaan työstää.