"possibility" Finnisch Übersetzung

EN

"possibility" auf Finnisch

EN possibility
volume_up
{Substantiv}

possibility (auch: chance, eventuality, opportunity, prospect)
The possibility of education leads to training and professional reintegration.
Peruskoulutuksen mahdollisuus johtaa ammatilliseen koulutukseen ja integraatioon.
That possibility does not exist and it is a possibility I want to see created.
Se ei ole mahdollista, mutta haluan, että siihenkin luodaan mahdollisuus.
Others attempt to exclude the possibility of maritime disasters occurring.
Toisilla säädöksillä yritetään sulkea pois merionnettomuuksien mahdollisuus.

Synonyme (Englisch) für "possibility":

possibility

Beispielsätze für "possibility" auf Finnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThe aim of our requests for a separate vote is to rule out such a possibility.
Pyydämme kohta kohdalta -äänestystä, jotta voimme välttää tällaisen vaihtoehdon.
EnglishBy requiring the data to be coherent, it also makes this a practical possibility.
Koska tiedon vaaditaan olevan yhtenäistä, tämä on myös käytännössä mahdollista.
EnglishWe should not do away with the possibility of transfers between accounts, either.
Meidän ei pitäisi myöskään lopettaa mahdollisuutta tehdä tilien välisiä siirtoja.
EnglishThat applies especially to the possibility of banning various flame retardants.
Kyse ei ole pelkästään erilaisten palonestoaineiden kieltämismahdollisuudesta.
EnglishTiming and the possibility of making it a practical procedure are also factors.
Asiaan vaikuttavat myös aikataululliset seikat ja menettelyn käytännöllisyys.
EnglishThere is a possibility that this may change in 2006, depending on national feeling.
On mahdollista, että vuonna 2006 tilanne voi muuttua, jos maassa niin halutaan.
EnglishThe President has very clearly ruled out the possibility of a debate this morning.
Puhemies totesi hyvin selvästi, ettei tänä aamuna voida järjestää keskustelua.
EnglishWe will do everything possible to avert the possibility of an institutional battle.
Teemme kaiken voitavamme ehkäistäksemme mahdollisen toimielinten välisen kiistan.
EnglishParliament will then have the possibility to discuss them with us thoroughly.
Sitten parlamentti saa tilaisuuden keskustella niistä perusteellisesti kanssamme.
EnglishParliament took a much more favourable view of the possibility of dégagement .
Parlamentti omaksui paljon myönteisemmän asenteen mahdolliseen vapauttamiseen.
EnglishLastly, I would recall the possibility of financially supporting marine sites.
Lopuksi haluan muistuttaa mahdollisuudesta tukea taloudellisesti merialueita.
EnglishThere is never any possibility of voting against, as Mrs Roth-Behrendt explained.
Äänestäminen vastaan ei ole koskaan mahdollista, kuten Dagman Roth-Behrendt selitti.
EnglishNor should the adoption of general rules preclude the possibility of specific rules.
Yleisten sääntöjen hyväksymisellä ei tulisi estää erityissääntöjen mahdollisuutta.
EnglishThe Council and I regard the possibility of temporary closure as reasonable.
Neuvosto ja minä pidämme rajojen väliaikaisen sulkemisen mahdollisuutta järkevänä.
EnglishThe paper emphasizes the possibility of high levels of methane elimination.
Asiakirjassa painotetaan mahdollisuutta vähentää metaanin määrää huomattavasti.
EnglishSo we are examining the possibility of legislation as soon as the Treaty is ratified.
Tarkastelemme siis lainsäädännön mahdollisuutta heti, kun sopimus ratifioidaan.
English3:45 Most of the girls doubted the possibility of that, and said, "Are you crazy?
3:45 Useimmat tytöt olivat epäilevällä kannalla ja sanoivat: "Oletko hullu?
EnglishOne cannot fail to take note of the possibility of evaluating this energy supply.
On vaikea olla huomaamatta mahdollisuutta arvioida tämän lähteen tarjontaa.
EnglishHowever, I know of no other possibility than the one that has now been proposed.
En kuitenkaan tiedä muuta mahdollisuutta kuin sen, jota nyt on ehdotettu.
EnglishTo avoid this, the parties had raised the possibility of an amicable solution.
Tämän välttämiseksi osapuolet ovat esittäneet sopuratkaisun mahdollisuutta.