"panorama" Finnisch Übersetzung

EN

"panorama" auf Finnisch

EN panorama
volume_up
{Substantiv}

panorama
volume_up
panoraama {Subst.}
On the Create tab, in the Tools group, tap or click Panorama.
Napauta tai valitse Luo-välilehden Työkalut-ryhmässä Panoraama.
Once imported, select the photos you're going to use and on the Create tab, click Panorama.
Kun valokuvat on tuotu, valitse käytettävät kuvat ja valitse sitten Luo-välilehdessä Panoraama.
To crop a finished panorama, on the Edit tab, in the Adjustments group, click Crop.
Jos haluat rajata panoraamaa, valitse Muokkaa-välilehden Mukautukset-ryhmästä Rajaa.
panorama (auch: overview)
volume_up
yleiskuva {Subst.}
panorama
panorama

Synonyme (Englisch) für "panorama":

panorama

Beispielsätze für "panorama" auf Finnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishTo crop a finished panorama, on the Edit tab, in the Adjustments group, click Crop.
Jos haluat rajata panoraamaa, valitse Muokkaa-välilehden Mukautukset-ryhmästä Rajaa.
EnglishJust a few weeks ago the BBC TV programme Panorama exposed a scandal connected with poultry.
Vain muutama viikko sitten BBC:n TV-ohjelmassa Panorama paljastettiin siipikarja-alan skandaali.
EnglishNow you can stitch several photos together to create a panorama.
Nyt voit nitoa useita valokuvia yhteen panoraamakuvaksi.
EnglishTo crop out any uneven edges of your panorama, use the crop tool.
Rajaa panoraaman epätasaiset reunat rajaustyökalulla.
EnglishThe panorama we are facing in relation to Latin America is surely one of the most difficult we have seen in recent years.
Latinalaisen Amerikan yleinen tilanne on varmastikin vaikeimpia vuosikausiin.
EnglishIn this broad panorama the fraud that is occurring within the Community transit system is but one small feature.
Tässä suuressa näytelmässä on yhteisön passitusjärjestelmään liittyvät petokset vain pieni tippa.
EnglishThese engineers will record the debates and votes in order to produce a 360o panorama of Parliament's work.
He tallentavat keskustelut ja äänestykset parlamentin työskentelyä kuvaavaa 360 asteen panoraamaesitystä varten.
EnglishCapture an entire mountain range in a single photo—select the photos you want to use and Photo Gallery stitches them into a panorama for you.
Mahduta kokonainen vuorijono yhteen valokuvaan – kun valitset haluamasi valokuvat, Valokuvavalikoima yhdistää ne panoraamaksi puolestasi.
EnglishCreate a panorama.
EnglishThe fact is, as has been referred to in this debate, the preparation of some foodstuffs - as shown, for example, in the Panorama programme - has been quite disgraceful.
Tässä keskustelussa on todettu, että tiettyjen elintarvikkeiden valmistus - kuten esimerkiksi Panorama-ohjelmassa esitettiin - on ollut varsin häpeällistä.
English   Mr President, these are not just isolated incidents that we are witnessing in the Middle East, but rather a broad panorama of crises with global impact.
   Arvoisa puhemies, nämä tapahtumat Lähi-idässä eivät ole vain irrallisia tapauksia, vaan kyse on pikemminkin useista kriiseistä, joiden vaikutukset tuntuvat maailmanlaajuisesti.
EnglishTo create a panorama, take a series of photos from a single vantage point so that each photo overlaps the one preceding it and import them into Photo Gallery.
Ota panoraaman tekemistä varten sarja kuvia samasta katselukulmasta siten, että jokainen kuva on osittain päällekkäinen edeltävän kuvan kanssa. Tuo sitten kuvat Valokuvavalikoimaan.
EnglishFor the future, I believe that this situation opens up a panorama for us for a very thorough debate, and the European Parliament is the right place for that debate to take place.
Tulevaisuuden osalta uskon tämän tilanteen avaavan meille yleiskuvan hyvin perusteelliseen keskusteluun, ja Euroopan parlamentti on oikea paikka käydä tätä keskustelua.
EnglishBased on the relations of trust between Europe and the new panorama taking shape in Tunisia, I believe we can take the first steps towards solving the problems that you put forward.
EU:n ja Tunisiassa muodostumassa olevan uuden järjestelmän luottamussuhteiden perusteella katson, että voimme ottaa ensimmäiset askelet esittämänne ongelman ratkaisemiseksi.