"opportunity" Finnisch Übersetzung

EN

"opportunity" auf Finnisch

EN opportunity
volume_up
{Substantiv}

opportunity (auch: chance, eventuality, possibility, prospect)
All market participants will have the opportunity to make known their views.
Kaikilla markkinaosapuolilla on mahdollisuus tuoda näkemyksensä julki.
For that distant region, globalisation was both a threat and an opportunity.
Globalisaatio oli tuolle etäiselle alueelle sekä suuri uhka että mahdollisuus.
That is the opportunity for us genuinely to resolve this problem once and for all.
Siten meillä on mahdollisuus todellakin ratkaista tämä ongelma lopullisesti.
opportunity (auch: ceremony, chance, event, gathering)
volume_up
tilaisuus {Subst.}
Let us seize this opportunity and use this chance to at last make Eurodac a reality.
Hyödyntäkää tämä tilaisuus, ja hyödyntäkää tilaisuus toteuttaa lopultakin Eurodac!
However, we have a unique opportunity to turn the crisis into an opportunity.
Meillä on kuitenkin ainutlaatuinen tilaisuus muuttaa tämä kriisi mahdollisuudeksi.
The Constitution will provide an opportunity for direct civil initiatives too.
Perustuslaissa tarjotaan tilaisuus myös suorien kansalaisaloitteiden tekemiseen.

Synonyme (Englisch) für "opportunity":

opportunity
English

Beispielsätze für "opportunity" auf Finnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishI am most grateful to the President, Hans Gert Poettering, for this opportunity.
Olen erittäin kiitollinen puhemies Hans Gert Poetteringille tästä tilaisuudesta.
EnglishIf we do not seize this opportunity, we will be failing in our historic mission.
Laiminlyömme historiallisen velvollisuutemme, jos emme tartu tähän tilaisuuteen.
EnglishIt would be a missed opportunity.
Olisi häpeä, jos lähtisimme tälle tielle ja hukkaisimme näin tämän tilaisuuden.
EnglishI should like to take this opportunity to express my appreciation of the Council.
Haluan mielelläni käyttää tätä tilaisuutta esittääkseni arvonantoni neuvostolle.
EnglishSmall communities, too, deserve an opportunity to receive incentives and funding.
Myös pienet yhteisöt ansaitsevat mahdollisuuden saada kannustimia ja rahoitusta.
EnglishPeople without this opportunity end up in the position of second-class citizens.
Ihmisistä, joilla ei ole tätä mahdollisuutta, tulee toisen luokan kansalaisia.
EnglishIf we recognize this opportunity, we must recognize it without any limitations.
Jos tunnustamme tuon mahdollisuuden, tunnustakaamme se vailla mitään rajoituksia.
EnglishI want to take this opportunity to respond directly to two points in the report.
Haluan käyttää tämän tilaisuuden vastatakseni suoraan kahteen kohtaan mietinnössä.
English(HU) The opposition had the opportunity to participate in the work of Parliament.
(HU) Arvoisa puhemies, oppositio sai tilaisuuden osallistua parlamentin työhön.
EnglishI take this opportunity to offer a warm welcome to your wife, Mrs Napolitano,
Toivotan tässä yhteydessä lämpimästi tervetulleeksi vaimonne, rouva Napolitanon,
EnglishThe enlargement of the Union is an economic and political opportunity for Europe.
Unionin laajentuminen tarjoaa taloudellisen ja poliittisen tilaisuuden Euroopalle.
EnglishI wish to take this opportunity to welcome the excellent work of the rapporteurs.
Käytän nyt tilaisuutta hyväkseni ja kiitän esittelijöitä erinomaisesta työstä.
EnglishI would like to take this opportunity to briefly revisit one of the amendments.
Käytän tilaisuutta hyväkseni ja käsittelen lyhyesti uudelleen yhtä tarkistuksista.
EnglishWe fortunately have the opportunity to improve these points tomorrow in plenary.
Huomisessa täysistunnossa on onneksi vielä mahdollista parantaa näitä kohtia.
EnglishAnd thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Siksi haluaisinkin mahdollisuuden yhdistää kiinnostuksen kohteeni tähän työhön.
EnglishThis debate gives me the opportunity to quickly highlight some activities in 2006.
Tämän keskustelun ansiosta voin kuvailla lyhyesti joitakin vuoden 2006 toimia.
EnglishThis partnership which we are striving for with Africa offers a huge opportunity.
Tavoittelemamme kumppanuussuhde Afrikan kanssa tarjoaa suuren mahdollisuuden.
EnglishWell, we agree with you and we expect the Commission to use that opportunity.
Olemme samaa mieltä kanssanne ja odotamme komission tarttuvan tähän tilaisuuteen.
EnglishMadam President, I am pleased to have this opportunity to talk about the G8 Summit.
. (EN) Arvoisa puhemies, olen iloinen tilaisuudesta puhua G8-huippukokouksesta.
EnglishWe have the opportunity of working here, but not always is our work appreciated.
Olemme saaneet mahdollisuuden työskennellä täällä, mutta työtämme ei aina arvosteta.