"leafy" Finnisch Übersetzung

EN

"leafy" auf Finnisch

EN leafy
volume_up
{Adjektiv}

leafy

Beispielsätze für "leafy" auf Finnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishSuch desperate people cannot think of democracy and human rights in the way we do from our houses and leafy suburbs in the West.
Nämä epätoivoiset ihmiset eivät osaa ajatella demokratiaa ja ihmisoikeuksia niin kuin me länsimaisissa kodeissamme ja vehreissä lähiöissä.
EnglishThese millions of Muslims, from Indonesia to Nigeria, from Central Asia to the leafy suburbs of California, knew nothing about Osama bin Laden before 11 September.
Nämä miljoonat muslimit Indonesiasta Nigeriaan, Keski-Aasiasta Kalifornian runsaille esikaupunkialueille asti eivät tienneet mitään Osama bin Ladenista ennen 11. syyskuuta.
EnglishAnd not only that -- he would sometimes pick a leafy twig and strip the leaves -- modifying an object to make it suitable for a specific purpose -- the beginning of tool-making.
Eikä siinä kaikki -- joskus hän otti oksan, jossa oli lehtiä, ja repi lehdet pois -- muokaten siitä esineen, jota voisi käyttää tiettyyn tarkoitukseen -- työkalujen teon alku.
EnglishLittle imagination is required to assume that deaths occur more frequently among people living near motorways and industrial areas than in people living in leafy and exclusive residential areas.
On helppoa olettaa, että tällaisia kuolemia esiintyy useammin moottoriteiden ja teollisuusalueiden läheisyydessä asuvilla kuin vehreillä hienostoasuinalueilla elävillä ihmisillä.