"iron" Finnisch Übersetzung

EN

"iron" auf Finnisch

volume_up
iron {Subst.}

EN iron
volume_up
{Substantiv}

iron (auch: Fe)
volume_up
rauta {Subst.}
What iron was to the 19th century, information technology will be to the 21st.
Tietotekniikka merkitsee 2000-luvulla samaa, kuin rauta merkitsi 1800-luvulla.
The Iron Rhine is an outstanding example of a European transport line that is useful to an open economy.
Rauta-Rein-hanke on hyvä esimerkki eurooppalaisesta liikenneyhteydestä, josta on hyötyä avoimelle taloudelle.
Onko kyse rauta- ja teräskaupoista?
iron
He took his iron that was all packed up down from the shelf and gave it the customer - and then three months later he is expected to prove that this iron was in order.
Hän on ottanut hyllystä silitysrautansa, joka oli paketissa, antanut sen ostajalle - ja sitten kolme kuukautta tämän jälkeen hänen pitäisi osoittaa, että tämä silitysrauta oli kunnollinen.
Firstly, market surveillance - and you, Commissioner Verheugen, have indeed addressed the fact that an iron was wrongly given two different safety labels on Europe's internal market.
Ensinnäkin markkinavalvonta - ja te, arvoisa komission jäsen Verheugen totesitte, että EU:n sisämarkkinoilla on ollut kahdella virheellisellä turvamerkinnällä varustettu silitysrauta.

Synonyme (Englisch) für "iron":

iron

Beispielsätze für "iron" auf Finnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishStalinism and Nazism evolved together and divided Europe with an iron curtain.
Stalinismi ja natsismi kehittyivät yhdessä, ja ne jakoivat Euroopan rautaesiripulla.
EnglishMr Titley, the Iron Curtain is not disappearing. Instead, it is only being moved.
Arvoisa Titley, rautaesirippu ei ole katoamassa, vaan sitä vain siirretään.
EnglishIn establishing Fortress Europe, we are bringing a new Iron Curtain down through Europe.
Rakentaessamme eurooppalaista linnaketta luomme uuden rautaesiripun Eurooppaan.
EnglishExcessive in comparison with what iron rule, what criteria of efficiency?
Minkä raudanlujan säännön, minkä tehokkuuskriteerien perusteella ne olisivat sitä?
EnglishPoland is rich in natural mineral resources, including iron, zinc, copper and rock salt.
Puolassa on runsaasti luonnonvaroja kuten rautaa, sinkkiä, kuparia ja vuorisuolaa.
EnglishWalls, weapons and iron curtains are not the answer to asylum-seekers and refugees.
Muurit, aseet ja rautaesiriput eivät ole ratkaisu turvapaikanhakijoihin ja pakolaisiin.
EnglishAn information society needs to be underpinned by cast-iron permanent rules, however.
Tietoyhteiskunta tarvitsee kuitenkin tuekseen raudanlujat pysyvät säännöt.
EnglishIt was not long ago that the Iron Curtain divided Europe into West and East.
Vasta vähän aikaa sitten rautaesirippu jakoi Euroopan länteen ja itään.
EnglishThe most stable nucleus is iron, right in the middle of the periodic table.
Kaikista stabiilein ydin on raudalla, keskellä jaksollista järjestelmää.
EnglishIt is either movement, mobility, or suffocation among iron monsters, spitting out pollutants.
Saasteita sylkevien rautahirviöiden keskellä voidaan vain liikkua tai tukehtua.
EnglishThey symbolise the fall of the Iron Curtain which had divided Europe in two.
Ne ovat symboli Euroopan kahtia jakaneen rautaesiripun kaatumisesta.
EnglishHowever, that opinion is not as cast-iron or as tight as we would like to think it is.
Tämä lausunto ei ole kuitenkaan niin aukoton tai vedenpitävä, kuin haluaisimme sen olevan.
EnglishWe have seen the Berlin Wall torn down and the Iron Curtain collapse.
Olemme nähneet Berliinin muurin alas revittynä ja rautaesiripun romahtavan.
EnglishNow we are starting to reap the rewards of bringing down the Iron Curtain.
Nyt me alamme korjata niitä hedelmiä, jotka saadaan siitä, että rautaesirippu on poistunut.
EnglishRomania has suffered from Fascism under the Iron Guard and from Communism under Ceausescu.
Romania on kärsinyt fasismista rautaesiripun takana ja kommunismista Ceausescun aikana.
EnglishWe were at one time a politically neutral country, during the time of the Iron Curtain.
Me olimme aikanaan rautaesiripun aikana poliittisesti puolueeton maa.
EnglishWe ourselves have a great deal to thank Georgia for when it came to the fall of the Iron Curtain.
Rautaesiripun murtumisesta olemmekin suuressa kiitollisuudenvelassa Georgialle.
EnglishThe external borders cannot turn into a new iron curtain for these communities.
Euroopan unionin ulkorajat eivät saa muodostua uudeksi rautaesiripuksi näille kahdelle yhteisölle.
EnglishThe Iron Curtain must not be replaced by a more modern electronic variety.
Arvoisa puhemies, rautaesirippua ei saa korvata millään nykyaikaisella sähköisellä versiolla!
EnglishIt seems that part of the problem arises as a result of the raising of the Iron Curtain.
Näyttää siltä, että osa ongelmasta johtuu rautaesiripun murtumisesta.