"insular" Finnisch Übersetzung

EN

"insular" auf Finnisch

EN insular
volume_up
{Adjektiv}

insular
volume_up
saari- {Adj.}
Having myself been born and grown up on a Mediterranean island, Crete, I know very well and at first hand all the vital problems faced by an island, precisely because of its insular character.
Koska olen syntynyt ja kasvanut saarella Välimerellä, Kreetalla, tunnen erittäin hyvin kaikki ne oleelliset ongelmat, joita saari joutuu kohtaamaan oman ominaislaatunsa takia.
France is just as insular without the excuse of being an island.
Ranska on aivan yhtä ahdasmielinen, eikä sillä ole verukkeenaan edes saarivaltakunnan asemaa.
insular
insular
I find it unacceptable that one of its main bodies, the Council, should continue to maintain a stance that is totally insular and lacking in transparency.
On mahdotonta hyväksyä sitä, että yhdellä unionin tärkeimmistä toimielimistä, eli neuvostolla, on edelleen täysin eristynyt ja avoimuutta kaihtava asenne.

Synonyme (Englisch) für "insular":

insular
English

Beispielsätze für "insular" auf Finnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishIts effects are both insular and outgoing and destroy lives.
Sen vaikutukset ovat sekä sisäisiä että ulospäin näkyviä, ja ne tuhoavat elämiä.
EnglishSuch measures will put maritime and insular areas on an equal footing with other areas of the EU.
Tällaisilla toimilla merialueet ja saarialueet saadaan tasa-arvoisiksi muiden EU:n alueiden kanssa.
EnglishLadies and gentlemen, it is time to distance ourselves from insular EU solutions in climate policy.
Hyvät parlamentin jäsenet, meidän on aika sanoutua irti EU:n ahdasmielisistä ilmastopoliittisista ratkaisuista.
EnglishI feel it is essential that European language policy should not reflect an idea of an insular Europe.
Mielestäni on olennaista, että eurooppalaiseen kielipolitiikkaan ei saa sisällyttää ajatusta saarimaisesta Euroopasta.
EnglishThe reasons for that are, I hope, recognised to be practical and justified and not insular or conservative.
Toivon, ettei uudistusten perusteita pidetä rajallisina ja konservatiivisina vaan käytännöllisinä ja oikeutettuina.
EnglishMadam President, ladies and gentlemen, the importance of our debate might be viewed as insular, it is certainly one that stands on its own.
Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, saarella itse asuva osaa arvioida paremmin kuin kukaan muu tämän keskustelun merkitystä.
EnglishAdjoining the outermost regions of the EU, adjacent to the European mainland, these insular countries are especially vulnerable to large-scale trafficking.
Nämä saarivaltiot ovat EU:n syrjäseutuja ja Euroopan mantereen naapureita, ja ne ovat erityisen alttiita laajamittaiselle salakaupalle.
EnglishThe Commission guidelines for Interreg definitely state that particular attention needs to be paid to ultra-peripheral and insular regions.
Komission Interregiä koskevissa suuntaviivoissa sanotaan nimenomaan, että erittäin syrjäytyneisiin alueisiin ja saarialueisiin on kiinnitettävä erityistä huomiota.
EnglishWe are talking about small insular and very isolated territories located thousands of kilometres away from the territory of the European Union, populated by a total of four a half million people.
Puhumme pienistä ja erittäin syrjäisistä saarialueista, jotka sijaitsevat tuhansien kilometrien päässä Euroopan unionin alueelta ja joilla asuu yhteensä neljä ja puoli miljoonaa ihmistä.