"instruction manual" Finnisch Übersetzung

EN

"instruction manual" auf Finnisch

EN instruction manual
volume_up
{Substantiv}

instruction manual

Synonyme (Englisch) für "instruction manual":

instruction manual

Ähnliche Übersetzungen für "instruction manual" auf Finnisch

instruction Substantiv
to instruct Verb
Finnish
manual Substantiv
manual Adjektiv

Beispielsätze für "instruction manual" auf Finnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishReading it should be widely recommended, as a kind of civic instruction manual for the future citizens of Europe.
Mietintöä on suositeltava laajalti tulevien Euroopan kansalaisten yhteiskuntaopilliseksi ohjekirjaksi.
EnglishUnfortunately, Mr Lamassoure wants a great deal more than what his clear instruction manual stipulates with regard to democracy.
Valitettavasti esittelijä Lamassoure halusi paljon enemmän kuin selkeät käyttöohjeet demokratian hyväksi.
EnglishHowever, I wish to sound a warning that the transcript of the committee's proceedings could easily be misused as a virtual instruction manual for customs fraud.
Tahtoisin kuitenkin varoittaen viitata siihen, että kirjallisia pöytäkirjoja voidaan myös käyttää väärin tullipetoksissa - käyttöohjeena, jonkinlaisena käsikirjana.