"to inscribe" Finnisch Übersetzung

EN

"to inscribe" auf Finnisch

volume_up
scribe {Subst.}

EN to inscribe
volume_up
[inscribed|inscribed] {Verb}

Synonyme (Englisch) für "scribe":

scribe

Beispielsätze für "to inscribe" auf Finnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishAfter that, in this order of ideas, next to the surrealist right to health, I would like to inscribe the duty of intelligence for all.
Näin ollen sen rinnalla, että puhutaan surrealistisesta oikeudesta terveyteen, pitäisi olla myös älykkyyden vaatimus meille kaikille.
EnglishWe must also inscribe into European legislation the fact that telecommunication technologies and information technologies are coming closer together.
Ja sen lisäksi eurooppalaisessa lainsäädännössä on tuotava esille, että televiestintä- tietoteknologia lähentyvät toisiaan.
EnglishTo reduce the appropriations for the actions of control and prevention by 3 million and to inscribe them into the chapter B0-40, seems illogical.
Varausten vähentäminen valvonta- ja ehkäisytoimista 3 miljoonalla ja niiden merkitseminen budjettikohtaan B0-40 tuntuu epäloogiselta.
EnglishBut in order to inscribe these events in the history of European freedom, and to feel a sense of community, the European Union needs to have a common memory.
Kirjatakseen nämä tapahtumat vapaan Euroopan historiaan ja vahvistaakseen yhteenkuuluvuudentunnettaan Euroopan unioni tarvitsee kuitenkin yhteisen muistin.