"to hunt down" Finnisch Übersetzung

EN

"to hunt down" auf Finnisch

EN to hunt down
volume_up
{Verb}

to hunt down (auch: to grope, to hunt, to look, to look for)
to hunt down (auch: to get onto, to nab, to recapture)

Ähnliche Übersetzungen für "to hunt down" auf Finnisch

hunt Substantiv
to hunt Verb
down Substantiv
Finnish
down Adjektiv
down Adverb
to down Verb

Beispielsätze für "to hunt down" auf Finnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishWe must not allow ourselves to fish selfishly or to hunt them down to extinction.
Meidän ei pidä kalastaa itsekkäästi, eikä meidän pidä kalastaa kalakantoja sukupuuttoon.
EnglishWe have to hunt down the pirates, we have to catch them, otherwise it will not work.
Meidän on otettava merirosvot kiinni, meidän on siepattava heidät, muutoin tämä ei onnistu.
EnglishMr Solana wants to disarm Iraq and hunt down the dictators of the world.
Korkea edustaja Solana haluaa riisua Irakin aseista ja ajaa takaa maailman diktaattoreita.
EnglishAre they really going to hunt Roma down in Italian streets?
Aikovatko he todella ottaa romaneja kiinni Italian kaduilla?
EnglishYou actually intend to hunt down those Europeans who, unlike you, are not deluding themselves.
Aikomuksenanne on siis ajaa loukoistaan sellaiset eurooppalaiset, jotka eivät tuudittaudu teidän harhaluuloihinne.
EnglishWe do not hunt down criminals. That is OLAF' s job.
Emme aja takaa roistoja - se kuuluu OLAFille.
EnglishWith fish, we merely hunt them down.
EnglishThis would enable us to stop, hunt down and bring to justice the possible perpetrators of these atrocities, whoever they may be.
Siten voisimme pysäyttää näiden julmuuksien mahdolliset tekijät, saada heidät kiinni ja asettaa syytteeseen, olivatpa he sitten keitä tahansa.
EnglishWe must deplore these killings, and call on the Colombian Government to hunt these murderers down and see that they are punished.
Meidän on tuomittava nämä murhat ja pyydettävä Kolumbian hallitusta jäljittämään nämä tappajat ja huolehtimaan, siitä että heitä rankaistaan.
EnglishI believe we must become more involved, we must hunt down the causes of xenophobia and then, once we have identified the causes, take swift counter-measures.
Mielestäni meidän on yhä selvemmin pyrittävä tutkimaan tämän muukalaisvihan syitä ja ne selvitettyämme aloittaa nopeasti vastatoimet.
EnglishThey abandoned their children to their death because when the infants cried, they gave these people away to the Turks who came to hunt them down and kill them.
He hylkäsivät lapsensa kuolemaan, koska kun pikkulapset itkivät, he luovuttivat nämä ihmiset turkkilaisille, jotka tulivat jahtaamaan ja tappamaan heitä.
EnglishWe must eradicate terrorism at the root, punish the perpetrators severely and hunt down the ringleaders without mercy: we are in agreement on that.
Terrorismi on kitkettävä juurineen, siihen syyllistyneitä on rankaistava ankarasti ja pääpukarit on otettava kiinni osoittamatta heille mitään armoa. Tästä olemme kaikki samaa mieltä.
EnglishIn recent years, the Commission has fulfilled its mission to hunt down state aid with a somewhat blind zeal, seeing aid to be criticised practically everywhere.
- (FR) Komissio on viime vuosina täyttänyt tehtäväänsä valtiontukien alas ajamiseksi jokseenkin sokealla innolla. Sen mielestä valtiontukia kritisoidaan vähän joka taholla.