"high-speed" Finnisch Übersetzung

EN

"high-speed" auf Finnisch

EN high-speed
volume_up
{Adjektiv}

high-speed (auch: cursory, expeditious, fast, hasty)
volume_up
nopea {Adj.}
The importance of access to high-speed internet for everyone is paramount.
Jokaisen saatavilla oleva nopea internetyhteys on ensiarvoisen tärkeä.
Many schools and homes now have high-speed access to the Internet.
Monissa kouluissa ja kodeissa on jo nopea Internet-yhteys.
High-speed Internet access is recommended for some features.
Nopeaa Internet-yhteyttä suositellaan joitakin ominaisuuksia varten.
high-speed (auch: express, instant, summary, crash)
volume_up
pika- {Adj.}
high-speed

Synonyme (Englisch) für "high-speed":

high-speed

Ähnliche Übersetzungen für "high-speed" auf Finnisch

high Adjektiv
speed Substantiv
to speed Verb

Beispielsätze für "high-speed" auf Finnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishAll the evidence suggests that demand for high-speed transport outstrips supply.
Kaikki viittaa siihen, että tämän nopean kuljetusmuodon kysyntä ylittää sen tarjonnan.
EnglishKorea built the first nationwide high-speed information network in the world.
Korea rakensi ensimmäisenä maailmassa maanlaajuisen huippunopean tietoverkon.
EnglishThe development of high-speed trains has to be welcomed; it should not be stopped.
Suurnopeusjunien kehittämiseen on suhtauduttava myönteisesti; sitä ei saa pysäyttää.
EnglishI am thinking here of airport zones, high-speed trains and major motorways.
Ajattelen suurnopeusjunia, suuria moottoriteitä, joiden suhteen pitäisi tehdä jotakin.
EnglishHere too the role of rail transport, i.e. high speed trains, is not appreciated.
Tässäkään rautatieliikenteen eli luotijunien roolia ei ymmärretä.
EnglishDownloading this file over a high-speed Internet connection might take just a few minutes.
Tiedoston lataaminen nopean Internet-yhteyden kautta vie ehkä vain muutaman minuutin.
EnglishThe summit in Lisbon called for cheap, high-speed networks for accessing the Internet.
Lissabonin huippukokouksen vaatimus oli halpojen ja nopeiden Internet-liittymien tarjonta.
EnglishMoreover, on the development of so-called high speed freight freeways.
Tähän liittyy myös niin sanottujen rautateiden rahtiliikenteen valtaväylien kehittäminen.
EnglishScientific research is following its own path - as it should - and at high speed.
Tieteellinen tutkimus kehittyy edelleen - niin kuin oikein onkin - ja se etenee hyvinkin nopeasti.
EnglishOne example is the success of high-speed trains for passengers in Spain.
Espanjan suurnopeusmatkustajajunat ovat tästä yksi esimerkki.
EnglishIt is important to be able to give them a high initial speed.
Ne tarvitsevat suuren lähtövauhdin, ja niissä on oltava myös kova sisus.
EnglishUniversal access to high-speed access is largely dependent on this sharing of frequencies.
Nopeiden yhteyksien saaminen kaikkien ulottuville riippuu pitkälti tästä taajuuksien jakamisesta.
EnglishInternational lines outside of the high-speed network are being cut back.
Vapauttamisen seurauksena suurten nopeuksien verkon ulkopuolisia kansainvälisiä yhteyksiä vähennetään.
EnglishNor must we underestimate the noise generated when the water is displaced by boats travelling at high speed.
Vähäinen ei ole sekään melu, joka aiheutuu veden siirtymisestä ajettaessa nopeasti.
EnglishCertain sections of high-speed railway line could be largely completed between now and 2006.
Jotkin suurnopeusjunaradan osuudet voitaisiin suurelta osin saada päätökseen vuoteen 2006 mennessä.
EnglishHigh-speed Internet access is recommended for some features.
Nopeaa Internet-yhteyttä suositellaan joitakin ominaisuuksia varten.
EnglishFirstly, for the development of e-commerce, high-speed broadband is an absolute prerequisite.
Ensinnäkin sähköisen kaupankäynnin kehittäminen edellyttää ehdottomasti nopeita laajakaistayhteyksiä.
EnglishIt is therefore understandable that some people are apprehensive about the high-speed nature of modern times.
Siksi on ymmärrettävää, että jotkut ihmiset ovat huolissaan nykyajan kehitysvauhdista.
EnglishIt wants to use them for funding high-speed communications, and is discussing this with the Commission.
Se haluaa käyttää niitä laajakaistan rahoittamiseen ja keskustelee asiasta komission kanssa.
EnglishHigh speed trains should also go through Bucharest and Sofia.
Luotijunien olisi kuljettava myös Bukarestin ja Sofian kautta.