"haul" Finnisch Übersetzung

EN

"haul" auf Finnisch

volume_up
haul {Subst.}

EN haul
volume_up
{Substantiv}

volume_up
apaja {Subst.}
haul (auch: kill, prey, sack, swag)
volume_up
saalis {Subst.}
haul (auch: journey, tour, travel, trip)
volume_up
matka {Subst.}
It has been a long haul, with obstacles and unruliness along the way, and the end is certainly not yet in sight.
Se on ollut pitkä matka, epätasainen ja uppiniskainen, ja sen määränpää ei aivan varmasti ole vielä näkyvissä.
Almost everyone admits that trains should once again play a key role in European long-haul transport for people and goods alike.
Lähes kaikki tunnustavat, että rautateiden täytyy jälleen saada Euroopassa tärkeä rooli matkustajien ja tavaroiden pitkän matkan kuljetuksissa.
haul (auch: distance)

Synonyme (Englisch) für "haul":

haul

Beispielsätze für "haul" auf Finnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishIt is essential to transfer short-haul air freight transport to the railways.
Lyhyen matkan lentokuljetusten vaihtaminen rautatiekuljetuksiin on välttämätöntä.
EnglishAs a result of this, planes are still used in Europe for short-haul distances.
Tämän seurauksena on se, että Euroopassa käytetään lyhyillä matkoilla vieläkin lentokonetta.
EnglishIn this connection, I should once again like to haul my own country over the coals.
Tässä yhteydessä haluan vielä kerran nuhdella omaa jäsenvaltiotani.
EnglishInevitably short-haul transport will, for the main part, take place by road.
Lyhyen matkan kuljetukset tapahtuvat väistämättä pääosin maanteitse.
EnglishWe have been doing that for some time, and it will take time - we are there for the long haul.
Olemme tehneet näin jonkin aikaa, ja asia vie aikaa - olemme mukana loppuun saakka.
EnglishI would also like to say that I believe that we are just at the beginning of a long haul.
Lisäksi on todettava, että olemme vasta pitkän matkan alkutaipaleella.
EnglishFurther democratisation and liberalisation are needed to haul Albania out of the mire.
Demokratisoinnin ja vapauttamisen jatkaminen ovat välttämättömiä Albanian nostamiseksi suosta.
EnglishLike everyone involved, we face major challenges, but we are in it for the long haul.
Kuten kaikkia asianosaisia, meitäkin odottavat suuret haasteet.
EnglishThe euro is here for the long haul in all euro area Member States.
Euro on läsnä pitkällä aikavälillä kaikissa euroalueen jäsenvaltioissa.
English   – We wish the European team a rich haul of medals in 2012.
   – Toivomme, että Euroopan joukkue saa vuonna 2012 suuren mitalisaaliin.
EnglishWe are at the end of a long haul, and we have got here in pretty good shape.
Olemme saapuneet pitkän tiemme päähän suhteellisen hyvin.
EnglishBut over long-haul routes where there is no alternative, fine.
Mutta ne ovat hyviä kaukoreiteillä, kun muita vaihtoehtoja ei ole.
EnglishTo date, the Commission has actually promoted this long-haul transport with its subsidy policy.
Tähän mennessä komissio on kuitenkin tukipolitiikallaan pikemminkin edistänyt pitkän matkan kuljetuksia.
EnglishAs I said, good partners do not haul each other before WTO courts on account of their convictions.
Kuten sanoin, hyvät kumppanit eivät vie toisiaan WTO:n tuomioistuimiin tekemään tiliä vakaumuksistaan.
EnglishWhat is needed within the European Union is preparation for the long haul and a coordinated approach.
Euroopan unionin on valmistauduttava pitkään rupeamaan ja sen on omaksuttava koordinoitu lähestymistapa.
EnglishYou demonstrated that for you the long haul was more important than short-term image building.
Olette osoittanut, että pitkän matkan edistyminen on teille tärkeämpää kuin lyhyen aikavälin imagon rakentaminen.
EnglishHaul them before the Court of Human Rights?
Syytämme niitä kansainvälisessä ihmisoikeustuomioistuimessa?
EnglishThe Commission must haul the Serbian and Macedonian ambassadors over the carpet and demand that they take action.
Komission on vaadittava Serbian ja Makedonian suurlähettiläitä kantamaan vastuunsa ja ryhtymään toimiin.
EnglishGiven the many cases of abuse during the long-haul transport of animals for slaughter, this transport should be abolished.
Teuraseläinten pitkän matkan kuljetukset pitäisi lopettaa niihin liittyvien monien haittojen takia.
EnglishI would also like to express once again my agreement with Mr van Orden that we are in this for the long haul.
Haluan jälleen kerran toistaa olevani van Ordenin kanssa samaa mieltä siitä, että toimimme pitkällä aikavälillä.