"harbour" Finnisch Übersetzung

EN

"harbour" auf Finnisch

EN harbour
volume_up
{Substantiv}

1. Britisches Englisch

harbour (auch: harbor, port)
volume_up
satama {Subst.}
He says the Commission assured him this harbour could be constructed.
Hän siis sanoo komission vakuuttaneen, että tämä satama voidaan rakentaa.
Indeed, the town of Strasbourg and in particular its harbour has undergone considerable expansion.
Itse asiassa Strasbourgin kaupunki ja erityisesti sen satama ovat laajentuneet merkittävästi.
A harbour without ships is like a sea without fish.
Laivaton satama on kuin meri ilman kaloja.
harbour (auch: asylum, cover, harbor, haven)
harbour (auch: harbor)

Synonyme (Englisch) für "harbour":

harbour

Beispielsätze für "harbour" auf Finnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishPrivacy should not be compromised as happened in the case of the Harbour Report.
Yksityisyyttä ei pitäisi vaarantaa, kuten Malcolm Harbourin mietinnössä tehdään.
EnglishI am grateful and glad that both Mr Harbour and Mrs Kauppi are also here today.
Olen kiitollinen ja iloinen siitä, että Harbour ja Kauppi ovat täällä myös tänään.
EnglishBy the way, Mr President, I fully support the remarks made by Malcolm Harbour.
(EN) Arvoisa puhemies, yhdyn muuten täysin jäsen Harbourin esittämiin huomioihin.
EnglishIf I am not mistaken, Mr Harbour said that he was opposed to our amendment.
Jos en ole väärässä, jäsen Harbour sanoi vastustavansa esittämäämme tarkistusta.
English   Mr President, we harbour great concern at the worsening situation in Iraq.
   – Arvoisa puhemies, olemme syvästi huolissamme Irakin tilanteen kärjistymisestä.
EnglishHere I would also refer to Mr Harbour's remarks, with which the Commission agrees.
Viittaan tässä yhteydessä myös jäsen Harbourin huomautuksiin, joihin komissio yhtyy.
EnglishWhat we did in the Harbour and Trautmann reports was essentially to choose.
Harbourin ja Trautmannin mietinnöissä oli perimmiltään kyse valinnan tekemisestä.
EnglishAllow me to dwell, however, on one particular point in the Harbour report.
Haluaisin kuitenkin puhua Malcolm Harbourin mietinnön yhdestä erityisestä kohdasta.
EnglishI am following the messages of my colleagues Mr Hökmark and Mr Harbour.
Tämä jatkoksi kollegojeni Gunnar Hökmarkin ja Malcolm Harbourin puheenvuoroille.
EnglishI will certainly bring Mr Harbour's comments to Mr Michel's attention.
Saatan varmasti jäsen Harbourin huomautukset komission jäsenen Michelin tietoon.
EnglishWe therefore harbour grave reservations about supporting these directives.
Siksi suhtaudumme varsin varauksellisesti näiden direktiivien puoltamiseen.
EnglishThis concept appears to harbour serious dangers in terms of worker protection.
Tähän käsitteeseen näyttää liittyvän suuria vaaroja työntekijöiden suojelun näkökulmasta.
EnglishThe Commission would like to reassure Mr Harbour especially that it will monitor the market.
Komissio haluaa vakuuttaa etenkin jäsen Harbourille, että se seuraa markkinoita.
EnglishMr Harbour's question about children of stable partnerships is absolutely vital.
Jäsen Harbourin kysymys, joka liittyy lapsiin pysyvissä parisuhteissa, on olennaisen tärkeä.
EnglishI wish also to thank, in particular, Mrs McCarthy and Mr Harbour and also Mr Carraro.
Haluan myös kiittää etenkin jäsen McCarthya ja jäsen Harbouria sekä myös jäsen Carraroa.
EnglishI am delighted that the Harbour report takes up these two points again.
Olen iloinen, että Harbourin mietinnössä nämä kaksi seikkaa otetaan uudestaan esiin.
EnglishI can only hope that Mr Harbour's report meets with broad support tomorrow.
Voin vain toivoa, että jäsen Harbourin mietintö saa huomenna osakseen laajan hyväksynnän.
EnglishI should like to thank Mr Harbour, Mr De Clercq and Mr Graça Moura for their contributions.
Haluaisin kiittää jäsen Harbouria, De Clercqia ja Graça Mouraa heidän osuuksistaan.
EnglishMr President, I should like to start by thanking Mr Harbour for his excellent report.
Arvoisa puhemies, haluaisin ensinnäkin kiittää jäsen Harbouria erinomaisesta mietinnöstä.
EnglishMr Harbour, our shadow rapporteur, described this as a good day for European citizens.
Varjoesittelijämme Harbour sanoi tämän olevan hyvä päivä Euroopan unionin kansalaisille.