EN hand
volume_up
{Substantiv}

1. Allgemein

hand (auch: arm)
volume_up
käsi {Subst.}
Sometimes in Parliament the right hand does not know what the left one is doing.
Joskus parlamentissa oikea käsi ei tiedä, mitä vasen käsi tekee.
Social and environmental policies operating hand-in-hand: that is the future.
Käsi kädessä kulkevat sosiaali- ja ympäristöpolitiikka: se on tulevaisuutta.
As has been said, it is time that stability and democracy went hand-in-hand.
Kuten sanottu, vakauden ja demokratian on aika kulkea käsi kädessä.
hand
volume_up
käsi {Subst.} (korttipelissä)
Sometimes in Parliament the right hand does not know what the left one is doing.
Joskus parlamentissa oikea käsi ei tiedä, mitä vasen käsi tekee.
Social and environmental policies operating hand-in-hand: that is the future.
Käsi kädessä kulkevat sosiaali- ja ympäristöpolitiikka: se on tulevaisuutta.
As has been said, it is time that stability and democracy went hand-in-hand.
Kuten sanottu, vakauden ja demokratian on aika kulkea käsi kädessä.
hand (auch: aid, assistance, cooperation, help)
volume_up
apu {Subst.}
On the one hand, it is a great help for many countries to have access to credit.
Toisaalta monille maille on suuri apu, kun ne pääsevät osallisiksi lainoista.
But help is at hand, as the EU countries have systems in place to deal with such cases.
Apu on kuitenkin lähellä, sillä EU-maat ovat sopineet järjestelyistä, joita sovelletaan edellä olevissa tapauksissa.
Aid is useful when it goes into the hands of those who know how to use it.
Apu on hyödyllistä silloin kun se menee sellaisille, jotka sitä osaavat käyttää.
hand (auch: worker, laborer)
hand (auch: handwriting, script, writing)
volume_up
käsiala {Subst.}
hand (auch: pointer)
volume_up
viisari {Subst.}
hand (auch: foreleg)
volume_up
eturaaja {Subst.}
hand

2. Im übertragenen Sinne

hand
volume_up
osuus {Subst.} [übertr.]
The proportion of poor employees is growing hand in hand with the proliferation of precarious, low paid jobs.
Köyhien työntekijöiden osuus kasvaa käsi kädessä epävarmojen ja pienpalkkaisten työpaikkojen leviämisen kanssa.
Participating organisations, on the other hand, are too small to become known on a macro-economic level.
Osuus- ja yhteisötaloutta toteuttavat organisaatiot ovat toisaalta liian pieniä tullakseen tunnetuksi makrotalouden tasolla.
On the other hand, in America crops which have been genetically modified are increasing and the proportion of maize now grown under GM conditions is quite large.
Toisaalta Amerikassa geneettisesti muunnettujen satojen määrä on kasvamassa ja geneettisesti muunnetun maissin osuus on nyt varsin suuri.
hand
volume_up
kädenjälki {Subst.} [übertr.]
Allow me to give just a few examples from the Eurojust proposal where the hand of the European Parliament is visible.
Saanen mainita vain muutaman esimerkin, joissa on nähtävissä Eurojustin kohdalla Euroopan parlamentin kädenjälki.
The hand of the European Union is clearly evident in some of these hopeful signals - and we should bear this in mind since we often tend to underestimate our own capacities.
Useissa näistä toivon merkeistä voidaan selvästi erottaa Euroopan unionin vaikutus ja kädenjälki - ja tämä on otettava huomioon, koska meillä on usein taipumusta aliarvioida omat kykymme.
hand
volume_up
vaikutusvalta {Subst.} [übertr.]
But also we are a community of certain shared values and we need to keep the leverage in our hands.
Olemme myös yhteisö, jossa jaamme tietyt arvot, joten meidän on pidettävä vaikutusvalta käsissämme.
On the other hand, Hezbollah's continuing position of military power is guaranteeing the continuing influence in domestic affairs of its two great sponsors, Syria and the Islamic Republic of Iran.
Toisaalta Hizbollahin jatkuva sotilaallinen asema takaa, että maan sisäisissä asioissa sen kahden tärkeän rahoittajan, Syyrian ja Iranin islamilaisen tasavallan, vaikutusvalta jatkuu.

3. "a hand", Umgangssprache

hand (auch: ovation)
hand
volume_up
aplodit {Subst.}
Ladies and gentlemen, a big hand please for the Prime Minister of the Czech Republic.
Hyvät parlamentin jäsenet, mielestäni Tšekin tasavallan pääministeri ansaitsee kunnon aplodit.

Beispielsätze für "hand" auf Finnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishAnd then we hand the people an entire Treaty and say: what do you think of that?
Sitten ojennamme kansalle koko sopimuksen ja kysymme: "Mitä mieltä olette tästä?"
EnglishNinety per cent of the harvest is picked by hand, most of it using child labour.
Yhdeksänkymmentä prosenttia sadosta korjataan käsin enimmäkseen lapsityövoimalla.
EnglishOn the one hand, there is a constant attempt to hide the true situation in Europe.
Toisaalta siinä pyritään jatkuvasti peittelemään Euroopan todellista tilannetta.
EnglishThe problem is that here in the West, I see a strange thing, on the one hand ...
Ongelmana on, että täällä länsimaissa olen havainnut oudon asian. Toisaalta...
EnglishOn the other hand, many small farms in disadvantaged regions are having to close.
Toisaalta monet syrjäseutujen pientilat ovat joutuneet lopettamaan toimintansa.
EnglishOn the other hand, it is a subject of heightened interest for two basic reasons.
Toisaalta aihe herättää yhä suurempaa mielenkiintoa pohjimmiltaan kahdesta syystä.
EnglishI have always said that we should not so much as raise a hand against another.'
Olen aina sanonut, ettei meidän pitäisi kohottaa edes kättämme toisiamme vastaan."
EnglishOn the other hand, though, we also want discussion of these topics to continue.
Toisaalta me kuitenkin haluamme näistä asioista käytävän keskustelun jatkuvan.
EnglishYet such efforts must not go hand in hand with a weakening of the institutions.
Tällaiset pyrkimykset eivät saa kuitenkaan johtaa toimielinten heikentämiseen.
EnglishExperience comfortable use of three buttons and a scroll wheel with either hand.
Koe kolmen painikkeen ja selauspyörän mukava käyttö kummalla tahansa kädellä.
EnglishOn the other hand, we definitely all want democracy to be restored in Zimbabwe.
Toisaalta me kaikki varmasti haluamme, että demokratia palautetaan Zimbabween.
EnglishOn the other hand, we have shown the difficulties that arise when funding is rigid.
Olemme osoittaneet toisaalta vaikeudet, jotka syntyvät, kun rahoitus on jäykkää.
EnglishActual common actions and positions can be counted on the fingers of one hand.
Itse asiassa yhteisön toimet ja kannanotot ovat yhden käden sormin laskettavissa.
EnglishCalled the husband, the husband came, swaggering, politician, mobile in his hand.
Kutsuimme aviomiehen, hän saapui rehvastellen, poliitikko, kännykkä kädessään.
EnglishOn the other hand it does vividly remind us of elections in totalitarian states.
Toisaalta se muistuttaa meitä elävästi totalitaaristen valtioiden vaaleista.
EnglishCloning animals for economic purposes, on the other hand, is an ethical abuse.
Eläinten kloonaaminen taloudellisiin tarkoituksiin on toisaalta eettisesti väärin.
EnglishThe enlargement process must go hand in hand with a deepening of the institutions.
Laajentumisprosessin on edettävä yhtä aikaa toimielinten vahvistamisen kanssa.
EnglishOn the other hand, fares will logically rise as a result of these new costs.
Toisaalta nämä uudet kustannukset johtavat loogisesti lippuhintojen kohoamiseen.
EnglishWe all know that Russia will not supply on credit, because it needs cash in hand.
Me kaikki tiedämme, että Venäjä ei myy luotolla, sillä se tarvitsee käteistä rahaa.
EnglishOn the other hand, however, we must also succeed in international competition.
Toisaalta meidän on kuitenkin menestyttävä myös kansainvälisessä kilpailussa.