"forest reserve" Finnisch Übersetzung

EN

"forest reserve" auf Finnisch

EN forest reserve
volume_up
{Substantiv}

1. Botanik

forest reserve

Ähnliche Übersetzungen für "forest reserve" auf Finnisch

forest Substantiv
Finnish
to forest Verb
reserve Substantiv
to reserve Verb

Beispielsätze für "forest reserve" auf Finnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishWe also need to strengthen the European Forest Fire Tactical Reserve, given that in this area, prevention is just as important as reaction.
Meidän on myös vahvistettava Euroopan metsäpalojen sammutukseen tarkoitettua taktista reserviä, koska tällä alalla ehkäisy on aivan yhtä tärkeää kuin reagointi.
EnglishThe pilot programme of the EU forest fire tactical reserve played an important role and provided assistance to the Member States affected by the forest fires.
Metsäpalojen sammutukseen tarkoitettua EU:n taktista reserviä koskevalla pilottihankkeella oli suuri merkitys, ja sen avulla tarjottiin apua metsäpaloista kärsiville jäsenvaltioille.