"flex" Finnisch Übersetzung

EN

"flex" auf Finnisch

volume_up
flex {Subst.}

EN flex
volume_up
{Substantiv}

flex
flex (auch: cord, wire, electric cord)
flex

Synonyme (Englisch) für "flex":

flex

Beispielsätze für "flex" auf Finnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishIn this context our 'Vulnerability FLEX' instrument is of particular relevance.
Haavoittuville maille tarkoitettu FLEX-järjestely on tässä yhteydessä erityisen keskeinen.
EnglishIt is important that the European Union flex its muscles in resisting that unwarranted intrusion.
On tärkeää, että Euroopan unioni osoittaa voimansa vastustamalla Venäjän epäoikeutettua tunkeutumista maahan.
EnglishAn ad hoc 'Vulnerability FLEX' instrument will mobilise EUR 500 million from the European Development Fund.
Tilapäisen FLEX-järjestelyn puitteissa on tarkoitus irrottaa 500 miljoonaa euroa Euroopan kehitysrahastosta.
EnglishPrepare to flex a few facial muscles as you learn more about this evolutionarily contagious behavior.
Valmistaudu rentouttamaan kasvojen lihaksia samalla kun opit lisää tästä evolutiivisesti tarttuvasta käyttäytymisestä.
EnglishThe presidency' s term is only six months and every presidency is keen to flex its political muscles.
Puheenjohtajakausi kestää vain puoli vuotta, ja kaikki puheenjohtajavaltiot haluavat mielellään näyttää poliittisen voimansa.
EnglishAs for labour market reform, we are looking forward to the discussion of the Commission document on flex-security.
Työmarkkinoiden uudistamisen osalta odotamme keskustelun käynnistymistä joustoturvaa käsittelevästä komission asiakirjasta.
EnglishWe also demand that the European Commission review the finance scheme FLEX, the purpose of which is to stabilise prices of raw materials.
Pyydämme myös Euroopan komissiota tarkistamaan FLEX-rahoitusjärjestelmää, jonka tarkoituksena on vakauttaa raaka-aineiden hinnat.
EnglishFurthermore, the Cotonou Agreement includes a facility which can be used to mitigate the adverse effects of fluctuations of ACP countries' export earnings - the FLEX system.
Cotonoun sopimuksen FLEX-järjestelmän avulla voidaan myös vähentää vientitulojen vaihtelusta AKT-maille aiheutuvia vahinkoja.
EnglishAs the V-FLEX utilises previously unallocated reserve funds, it represents additional financing for these highly vulnerable countries.
Koska FLEX-järjestelyssä hyödynnetään aiemmin kohdentamattomia vararahastoja, kyse on ylimääräisestä rahoituksesta, jota myönnetään näille hyvin vaikeassa asemassa oleville maille.
EnglishEUR 80 million has also been mobilised for the funding under the existing EDF FLEX mechanism for countries that suffered significant export losses in 2008.
Nykyisistä välineistä EKR:stä ja FLEX-mekanismista on niin ikään osoitettu 80 miljoonaa euroa maille, jotka kärsivät huomattavista vientitappioista vuonna 2008.
EnglishLet me reassure you that the frontloading of budget support through the Vulnerability FLEX mechanism will not lead to a funding gap insofar as the Commission is using non-earmarked reserves.
Talousarviotuen aikaistaminen haavoittuville maille tarkoitetun FLEX-järjestelyn kautta ei johda rahoitusaukkoihin niin kauan kun komissio käyttää korvamerkittyjä varoja.