"emergency service" Finnisch Übersetzung

EN

"emergency service" auf Finnisch

EN emergency service
volume_up
{Substantiv}

emergency service

Ähnliche Übersetzungen für "emergency service" auf Finnisch

emergency Substantiv
emergency Adjektiv
service Substantiv
to service Verb

Beispielsätze für "emergency service" auf Finnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishI would call upon the Council actually to set up such an EU emergency service.
Pyydän neuvostoa todellakin perustamaan tällaisen EU:n pelastuspalveluyksikön.
EnglishWe need to know where the trained emergency service teams are.
Meidän pitää tietää, missä koulutetut hätäapuryhmät ovat.
EnglishThere are thus good reasons for the Member States to consider introducing the in-vehicle emergency call service, eCall.
Jäsenvaltioilla on hyvä syy harkita ajoneuvoihin asennettavan hätäpuhelujärjestelmän, eCall-järjestelmän, käyttöönottoa.
EnglishThey are entitled to a high-quality emergency service, to access to social information services over the Internet and voice telephonic communication.
Heillä on oikeus korkealaatuisiin hätäpalveluihin, sosiaalisten tietopalvelujen käyttöön internetissä ja puhelinpalveluihin.
EnglishAn EU emergency service should strengthen and supplement the Member States’ own emergency services and civil crisis management and, of course, cooperate closely with the UN.
EU:n pelastuspalveluyksikön tulisi vahvistaa ja täydentää jäsenvaltioiden omia pelastuspalveluja ja siviilikriisinhallintaa sekä tietysti tehdä tiivistä yhteistyötä YK:n kanssa.