"eight" Finnisch Übersetzung

EN

"eight" auf Finnisch

volume_up
eight {Subst.}

EN eight
volume_up
{Substantiv}

eight
eight
volume_up
kasi {Subst.}

Synonyme (Englisch) für "eight":

eight

Beispielsätze für "eight" auf Finnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishPortugal is one of the eight countries with the highest levels of child poverty.
Portugali on yksi niistä kahdeksasta maasta, joissa lasten köyhyys on yleisintä.
EnglishSeventy-eight per cent want there still to be a Commissioner from each country.
Maakohtaista komission jäsentä toivoo edelleen 78 prosenttia kansalaisista.
EnglishAnimals may be transported for no more than eight hours but nobody checks this.
Eläimiä ei saa kuljettaa yli kahdeksaa tuntia, mutta kukaan ei valvo asiaa.
EnglishOne in eight bathers, according to current standards, runs the risk of becoming ill.
Nykyisten standardien mukaan yhdellä kahdeksasta uimarista on vaara sairastua.
EnglishAir quality reduces the life expectancy of the average European by eight months.
Huono ilman laatu vähentää eurooppalaisen elinikää keskimäärin kahdeksalla kuukaudella.
EnglishWhat has happened to the eight aid workers from Shelter Now International?
Mitä on tapahtunut Shelter Now International -järjestön kahdeksalle työntekijälle?
EnglishIt consists of an eight-minute video, a leaflet for students, and a booklet for teachers.
Sarjaan kuuluvat 8 minuutin animaatioelokuva sekä oppilaan ja opettajan oppaat.
EnglishEight plants will be supported in the first round and the rest in the second round.
Ensimmäisellä kierroksella tuetaan kahdeksaa voimalaa ja loppuja toisella kierroksella.
EnglishThe first item is the joint debate on the following eight motions for resolutions:
Esityslistalla on seuraavana yhteiskeskustelu seuraavista kahdeksasta päätöslauselmasta:
EnglishThey had high, or very high, child mortality and family size, six to eight.
Niissä oli korkea tai hyvin korkea lapsikuolleisuus ja perhekoko kuudesta kahdeksaan.
EnglishNow it has to fill out as many as one thousand eight hundred separate payment orders.
Nyt se joutuu täyttämään jopa tuhatkahdeksansataa maksumääräystä erikseen.
EnglishAccording to the standards of the old directive, there is a one in eight health risk.
Vanhan direktiivin standardien mukaan terveysriski on yhdellä kahdeksasta.
EnglishOf the 35 amendments, we can accept 17 in their entirety and eight in part.
Tarkistusehdotuksia oli 35, joista 17 pystyimme sisällyttämään kokonaan ja 8 osittain.
EnglishIt is 8 March, and I shall try to summarise my report in eight points.
Tänään on maaliskuun 8. päivä, ja yritän tiivistää mietintöni kahdeksaan kohtaan.
EnglishEighty-eight per cent of its population lives on an income of under USD 4 a day.
Maan väestöstä 88 prosenttia elää alle 4 dollarin tuloilla päivässä.
EnglishMore than eight thousand schools are in ruins and need repairs that would now be too costly.
Yli 8 000 koulua on rappioitunut ja tarvitsee korjausta, johon ei ole nyt varaa.
EnglishThese eight packages consist of 44 lots and constitute around 80% of the building costs.
Jaossa oli yhteensä 44 aliurakkaa, joiden osuus rakennuskustannuksista on noin 80 %.
EnglishI was fortunate to work with Professor Vikram Sarabhai for about eight years.
Minulla oli onni saada työskennellä professori Vikram Sarabhain kanssa kahdeksisen vuotta.
EnglishThe honourable Member will be aware that the trial of these eight people is under way.
Hyvä jäsen, te tiedätte, että kyse on kahdeksalle henkilölle langetettavasta tuomiosta.
EnglishThe next four to eight years of professional experience no longer seem to matter.
Ilmeisesti tulevalla 4-8 vuoden virkakokemuksella ei ole merkitystä.