"to disperse" Finnisch Übersetzung

EN

"to disperse" auf Finnisch

EN to disperse
volume_up
[dispersed|dispersed] {Verb}

After 11 days of protest against the election results by the opposition movement under former head of state Levon Ter-Petrosian, police tried to disperse the demonstrators.
Entisen valtionpäämiehen Levon Ter-Petrosianin johtaman oppositioliikkeen 11 päivää kestäneiden vaalitulosten vastaisten mielenosoitusten jälkeen poliisi yritti hajottaa mielenosoittajat.

Beispielsätze für "to disperse" auf Finnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishI presume you are not asking me to ask the gendarmerie to disperse them.
Ette varmaankaan pyydä, että pyytäisin poliisia estämään mielenosoituksen.
EnglishFurthermore, it can take a very long time for these gases to disperse in the atmosphere.
Myös näiden kaasujen hajoamisaika ilmakehässä voi olla hyvinkin pitkä.
EnglishI hope that Commissioner Almunia might disperse my stated doubts by responding to the issues I have raised.
Toivon, että komission jäsen voi hälventää nämä epäilykseni vastaamalla esittämiini kysymyksiin.
EnglishMrs Van Lancker talked about nebulous structures, and we certainly want to help to disperse this fog.
Rouva Van Lancker puhui epäselvistä rakenteista. Haluamme ehdottomasti osaltamme tuoda valoa hämäryyteen.
EnglishWhen fish are protected and are thus able to increase in numbers, the older fish disperse and make for better catches.
Suojelun ansiosta kalojen määrä lisääntyy, jolloin vanhemmat kalat hajaantuvat laajemmalle alueelle ja saaliit paranevat.
EnglishYesterday in Aden, a young demonstrator was shot dead during clashes with the police, who opened fire to disperse a gathering.
Adenissa ammuttiin eilen kuoliaaksi nuori mielenosoittaja selkkauksessa poliisin kanssa, joka avasi tulen hajottaakseen kokoontumisen.
EnglishComplex products like banking derivatives, which were supposed to disperse risk around the world, have instead spread contagion.
Monimutkaiset tuotteet, kuten pankkien johdannaiset, joiden oletettiin hajauttavan riskiä ympäri maailman, ovat sen sijaan levittäneet tartuntaa.
EnglishTo thwart this plan, God multiplied the number of languages so that people would no longer understand each other and would disperse across the Earth.
Suunnitelman estämiseksi Jumala moninkertaisti kielten määrän, jotteivät ihmiset enää ymmärtäisi toisiaan ja hajaantuisivat eri puolille maailmaa.
EnglishThe security forces which he directs have frequently intervened in a violent manner to disperse opposition demonstrations and there have been deaths and injuries.
Hänen johtamansa turvallisuusjoukot ovat usein hajottaneet väkivalloin opposition mielenosoitukset, ja yhteenotoissa on kuollut ja loukkaantunut ihmisiä.
EnglishAlso, naturally, owing to the way the food chain is integrated, once you have meat in the system it will disperse across a wide range of products and become untraceable.
Lisäksi ruokaketjun rakenteen vuoksi järjestelmään pääsevä liha päätyy luonnollisesti moniin erilaisiin tuotteisiin ja sen jäljittäminen käy mahdottomaksi.
English   Mr President, in the course of International Women’s Day on 8 March in Istanbul, there was a violent demonstration in which the police used force to disperse the women.
   – Arvoisa puhemies, kansainvälisenä naistenpäivänä 8. maaliskuuta naiset järjestivät Istanbulissa voimakkaan mielenosoituksen, jonka poliisi hajotti voimakeinoin.
EnglishTheir potential for global warming is 100 or even 1 000 times greater than carbon dioxide, and the time the gases take to disperse into the atmosphere can be very long indeed.
Niiden globaalinen lämmityspotentiaali on hiilidioksidiin verrattuna sata- tai jopa yli tuhatkertainen ja kaasujen hajoamisaika ilmakehässä voi olla hyvinkin pitkä.
EnglishThat oppression became manifest, a few days ago, in the brutal police action taken in order to disperse demonstrators, as also happened in another country, as we have just heard.
Sortotoimet tulivat julki muutama päivä sitten, kun poliisiviranomaiset raa'asti hajottivat mielenosoittajien joukon samaan tapaan kuin eräässä toisessa maassa, kuten juuri kuulimme.
EnglishWe will support the Italian Presidency's endeavours to achieve a short Intergovernmental Conference so as not to disperse the - moreover, few - positive results of the Convention.
Tuemme puheenjohtajavaltio Italian pyrkimyksiä saada aikaan lyhyt hallitustenvälinen konferenssi, jottei valmistelukunnan - kaiken lisäksi vähäisiä - myönteisiä tuloksia hajoteta liikaa.