"to disapprove" Finnisch Übersetzung

EN

"to disapprove" auf Finnisch

EN to disapprove
volume_up
[disapproved|disapproved] {Verb}

As a parliament we are duty-bound to disapprove of such activities.
Velvollisuutemme parlamenttina on tuomita tällainen toiminta.
My group particularly disapproves of the fact that on every occasion, the majority of this House wants to place some of the funds in reserve in order to score a political point.
Ryhmäni vastustaa erityisesti sitä, että suurin osa parlamentin jäsenistä haluaa aina tilaisuuden tullen merkitä osan varoista varauksiin saadakseen uuden poliittisen sulan hattuunsa.
You can disapprove of Mrs Göncz, or you can support her.
Jokainen voi paheksua kollega Gönczia tai tukea häntä.

Beispielsätze für "to disapprove" auf Finnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishI disapprove of a document that merely takes care, remembers and encourages.
En hyväksy asiakirjaa, jossa pelkästään huolehditaan, muistetaan ja kannustetaan.
EnglishWe disapprove, however, of its lack of emphasis on the principle of subsidiarity.
Emme kuitenkaan hyväksy sitä, että siinä ei korosteta riittävästi toissijaisuusperiaatetta.
EnglishWe shall be voting against the Katiforis report, every point of which we disapprove of.
. (FR) Äänestämme Katiforisin mietintöä vastaan, ja moitimme sitä useiden seikkojen takia.
EnglishWe disapprove of this move, because if it is a joke, then it really should only be a short one.
Paheksumme tätä kehitystä, sillä jos se on vitsi, sen pitäisi tosiaankin olla lyhyt.
EnglishNot because we disapprove of the conclusions reached by the association councils; far from it.
Ei siksi, että emme pitäisi assosiaationeuvostojen päätöksiä minään. Ei, päinvastoin!
EnglishWhat we most often disapprove of is the lack of press freedom, religious freedom and corruption.
Eniten paheksumme lehdistön- ja uskonnonvapauden puutetta sekä korruptiota.
EnglishI may disapprove of one thing and another, but I never condemn anything.
Voi olla, etten hyväksy jotain, mutta en koskaan tuomitse mitään.
EnglishBut politically, now that I have become a European Member of Parliament, I disapprove of that approach.
Koska minusta on tullut Euroopan parlamentin jäsen, torjun sen poliittisesti.
EnglishThis holds true, no matter how many disapprove of this idea.
Tämä on totuus, olipa miten moni tahansa toista mieltä asiasta.
EnglishSome might like that, others might disapprove.
Jotkut saattavat pitää sitä hyvänä, ja jotkut eivät taas ehkä hyväksy sitä.
EnglishI therefore disapprove of the Finnish Presidency's absence.
Tuomitsen tämän vuoksi puheenjohtajavaltio Suomen poissaolon.
EnglishWe disapprove, however, of recital B, which sets the appropriations to the cohesion policy in stone.
Emme kuitenkaan hyväksy johdanto-osan kappaletta B, jossa määritellään koheesiopolitiikan määrärahat.
EnglishMr President, working people disapprove of this policy.
Arvoisa puhemies, työväestö on jo tuominnut tämän politiikan.
EnglishWe disapprove of further budgetary expenditure within the EU and have chosen to vote against this report in its entirety.
Torjumme EU:n talousarviomenojen lisäämisen ja olemme päättäneet äänestää koko tätä mietintöä vastaan.
EnglishWhile I approve of the idea of providing better information to patients, I disapprove of the means used to do so.
Vaikka kannatan ajatusta parempien tietojen tarjoamisesta potilaille, en hyväksy tätä varten käytettäviä keinoja.
EnglishIf the Members of the European Parliament disapprove of a nominee, they can reject the entire slate.
Jos parlamentti ei hyväksy jotakuta ehdotetuista henkilöistä komission jäseneksi, se voi evätä hyväksynnän koko uudelta komissiolta.
EnglishWe disapprove of the EU taking every opportunity to promote and strengthen its own position and influence.
Emme hyväksy sitä, että EU käyttää hyväkseen jokaisen tilaisuuden edistääkseen ja vahvistaakseen omaa asemaansa ja vaikutusvaltaansa.
EnglishThis may lead to a situation where Member States finance research - research that some of them disapprove of - which is carried out on their own territories.
Tosiasiassa näin on avattu tie jokaisen jäsenvaltion tutkimusrahoitukselle, jota jotkut paheksuvat omalla alueellaan.
EnglishHaving suffered the abuses of Soviet occupation and Communist dictatorship, Romania's citizens disapprove of any violations of human rights.
Kärsittyään Neuvostoliiton miehityksen ja kommunistidiktatuurin väärinkäytöksistä Romanian kansalaiset tuomitsevat kaikki ihmisoikeusloukkaukset.
EnglishWe disapprove, however, of increasing the EU’s financial appropriations earmarked for shaping opinion with a view to developing a European identity.
Emme kuitenkaan hyväksy, että EU:n mielipiteen muokkaukseen kohdennettuja määrärahoja lisätään eurooppalaisen identiteetin kehittämiseksi.