"to descend" Finnisch Übersetzung

EN

"to descend" auf Finnisch

EN to descend
volume_up
[descended|descended] {Verb}

2. Im übertragenen Sinne

to descend
to descend
volume_up
vallata [valtaan|vallannut] {Vb.} [übertr.]
to descend
volume_up
syntyä [synnyn|syntynyt] {Vb.} [übertr.]
to descend
volume_up
tulla [tulen|tullut] {Vb.} [übertr.]

Beispielsätze für "to descend" auf Finnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishWe need to be careful that good intentions do not descend into excessive bureaucracy.
Meidän on pidettävä huoli siitä, että hyvät aikomukset eivät muutu liialliseksi byrokratiaksi.
EnglishWe cannot wait for Guinea to descend into chaos with unforeseeable consequences for the region.
Emme voi vain odottaa ja katsoa, kun Guinea joutuu kaaokseen, jolla olisi ennalta arvaamattomia seurauksia koko alueelle.
EnglishWe do not want it to descend into an authoritarian regime that makes it impossible to achieve this goal.
Emme halua sen sortuvan autoritääriseen järjestelmään, jonka takia tämän tavoitteen saavuttaminen on mahdotonta.
EnglishThey frequently deprive governments of moral superiority and can descend into instances of state-sponsored terrorism.
Ne vievät usein hallituksilta moraalisen auktoriteetin ja voivat vajota valtion tukeman terrorismin tasolle.
EnglishThis will ensure that future debate will not once again descend into a battleground of Member States’ national interests.
Näin varmistetaan, ettei tulevissa keskusteluissa jälleen alennuta taistelemaan jäsenvaltioiden omista eduista.
EnglishIt is vital when we talk about disasters such as Bhopal that we do not descend into polemics and irrationality.
Bhopalin kaltaisista katastrofeista puhuttaessa on ratkaisevaa, ettemme alennu kiistelemään ja esittämään järjettömyyksiä.
EnglishAnyone who does not want the world to descend into a new type of bipolarity needs a strong Europe and an ambitious Europe.
Mikäli emme halua maailman vaipuvan uudenlaiseen kaksinapaisuuteen, tarvitsemme vahvaa Eurooppaa ja kunnianhimoista Eurooppaa.
EnglishWe shall instead descend into confusion.
EnglishTypically, these situations descend into scrambles of information from various sources and nobody knows whether they are going or coming.
Yleensä tällaisessa tilanteessa saadaan tiedonmurusia eri lähteistä, ja kukaan ei tiedä, päästäänkö lähtemään tai palaamaan.
EnglishWe must not, however, just descend into a disconnected list that would only lead to disappointments on the other side of the Mediterranean.
Me emme kuitenkaan saa tyytyä pelkkään monenkirjavaan luetteloon, joka johtaisi vain pettymyksiin Välimeren toisella puolella.
EnglishThese funds should gradually descend to the level which can be sustained in the medium term after the expiraty of the ECSC Treaty.
Rahoitusta olisi vähitellen laskettava keskipitkällä aikavälillä kannattavalle tasolle EHTY: n perustamissopimuksen voimassaolon päätyttyä.
EnglishUnpick the substance of the draft Treaty and the IGC will drag on into 2004 and descend into diplomatic farce.
Jos perustuslakiluonnoksen ydinkysymykset avataan uudelleen, hallitustenvälinen konferenssi pitkittyy vuoden 2004 puolelle ja vajoaa diplomaattisen farssin tasolle.
EnglishI have seen documentaries showing how the military descend upon farming communities and destroy everything for the sake of opium cultivation.
Olen nähnyt dokumentteja, joissa kuvataan, kuinka sotilaat hyökkäävät maatalousyhteisöihin ja tuhoavat kaiken oopiuminviljelyn vuoksi.
EnglishHow will it prevent tension arising between the Council and the Commission, not to mention the tendency for relations between the two to descend into feudalism?
Miten se välttyy neuvoston ja komission välisten jännitteiden syntymisestä, puhumattakaan niiden välisen suhteen taipumuksesta taantua harvainvaltaan?
EnglishThe Director of Yad Vashem, who guided me around, said to me: ‘Every day, I descend into this hell and see them – the pictures, them alone.
Oppaanani toiminut Yad Vashem -museon johtaja kertoi minulle: "Laskeudun joka päivä tähän helvettiin ja näen heidät – yksistään kuvat, ne ovat yhtä helvettiä."
EnglishIt is inconceivable that these incredible villains can continue to descend on schools and kidnap women and children in order to turn them into sex slaves or forced soldiers.
On käsittämätöntä, että nämä uskomattomat roistot voivat jatkaa hyökkäyksiä kouluihin ja siepata naisia ja lapsia tehdäkseen näistä seksiorjia tai pakottaakseen sotilaiksi.
EnglishHere in Parliament, we will make sure that, in the case of co-decision making, matters are dealt with smoothly, quickly and in a proper manner and do not descend into chaos.
Me parlamentissa aiomme huolehtia siitä, että asiat saadaan yhteispäätösmenettelyssä käsitellyksi joutuisasti ja ripeästi, asianmukaisesti, joutumatta silti tekemään paniikkiratkaisuja.
EnglishI think it would be a great shame if the only way we could attract your attention was to wear pirates' uniforms, and I hope that that is not what this House is going to descend to.
Mielestäni olisi todella häpeällistä, jos ainoa keino, jolla me voisimme saada teidän huomionne, olisi käyttää merirosvoasuja, ja toivon, että parlamenttimme ei alennu sille tasolle.
EnglishIn order to further reduce the energy costs of the building, geothermal loops were incorporated into the pile foundations, which descend about 30 metres until they hit Frankfurt’s bedrock.
Jotta rakennuksen energiakustannukset pystyttäisiin pitämään mahdollisimman pieninä, paaluperustaan asennettiin maalämpöputket, jotka ulottuvat noin 30 metrin syvyyteen kallioperään saakka.
EnglishFor the Group of the European People's Party (Christian Democrats), the debate on Europe's finances must not be allowed to descend into a quarrel between Member States who want their money back.
Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ryhmän mielestä EU:n taloutta koskevan keskustelun ei saa antaa taantua kiistelyksi rahansa takaisin haluavien jäsenvaltioiden välillä.