"to deliver to" Finnisch Übersetzung

EN

"to deliver to" auf Finnisch

EN to deliver to
volume_up
{Verb}

to deliver to (auch: to allocate, to allot, to deal, to deliver)
to deliver to (auch: to deliver, to dispatch, to edit, to serve)
We have managed to increase our ability to deliver humanitarian assistance.
Olemme onnistuneet parantamaan kykyämme toimittaa humanitaarista apua.
Farmers have been unable to deliver milk for some days in various countries.
Monissa maissa viljelijät eivät muutamaan päivään ole voineet toimittaa maitoa.
It is after all much easier to deliver frozen meat to remote areas.
On nimittäin paljon helpompaa toimittaa jäädytettyä lihaa syrjäisille alueille.

Ähnliche Übersetzungen für "to deliver to" auf Finnisch

to deliver Verb
to Präposition
Finnish

Beispielsätze für "to deliver to" auf Finnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishWhat must Europe deliver when the G20 meeting is resumed in September this year?
Mitä Euroopan on tehtävä, kun G20-maat kokoontuvat taas tämän vuoden syyskuussa?
EnglishWe no longer trust ministers to deliver what they say when they come to Brussels.
Emme enää luota siihen, että ministerit pitävät Brysselissä antamansa lupaukset.
EnglishI hope that we can deliver something lasting and positive to them for the future.
Toivon, että voimme tarjota heille tulevaisuudessa jotain pysyvää ja myönteistä.
EnglishHere we can show that Europe can and does deliver real benefits to our citizens.
Täällä voimme näyttää, että Eurooppa voi ja tuo todellisia etuja kansalaisillemme.
EnglishThis is a good, practical piece of legislation that will deliver good outcomes.
Tämä on hyvä ja käytännöllinen lainsäädäntöasiakirja, joka tuottaa hyviä tuloksia.
EnglishIt is not simply their ability to implement the acquis - they can deliver on that.
Kyse ei ole vain yhteisön säännöstöstä - sen suhteen he pärjäävät oikein hyvin.
EnglishI am convinced this is the best way to deliver the results our citizens demand.
Olen varma, että tämä on paras tapa saavuttaa kansalaisten vaatimat tulokset.
EnglishI have therefore tried, particularly in the last year, to deliver this message.
Tästä syystä olen yrittänyt etenkin viime vuoden aikana välittää seuraavan viestin.
EnglishIt is therefore much tougher to deliver but, at the same time, we need to do it.
Siksi sitä on paljon hankalampaa toteuttaa, mutta meidän on myös tehtävä se.
EnglishIt is high time to deliver these decisions and make sure they are ambitious.
On korkea aika tehdä nämä päätökset ja varmistaa, että ne ovat kunnianhimoisia.
EnglishThey deliver centralised policies decided by the big parties in the big countries.
Ne tekevät keskusvallan politiikkaa ja niissä määräävät isojen maiden isot puolueet.
EnglishWe will, of course, monitor the Commission's progress to deliver on these provisions.
Me tietenkin seuraamme, miten komissio edistyy näiden säännösten valmistelussa.
EnglishThere is one missing, I think, which concerns the devices to deliver the vaccines.
Yksi kuitenkin mielestäni puuttuu: suunnitelmat rokotteiden toimittamiseksi.
EnglishI am tempted to repeat that: Member States still have to deliver on their commitments!
Mieleni tekisi toistaa, että jäsenvaltioiden on vielä täytettävä sitoumuksensa!
EnglishThe European Investment Bank needs to deliver more, better, faster results.
Euroopan investointipankin on saatava aikaan lisää parempia ja nopeampia tuloksia.
EnglishHaving given undertakings, it then left it to Parliament to deliver on them.
Annettuaan lupauksia neuvosto jätti niiden täyttämisen parlamentin huoleksi.
EnglishI hope the Commission will deliver some sound results on that score this year.
Toivon, että komissio saa tänä vuonna aikaan hyviä tuloksia tässä asiassa.
EnglishWe must harness the field of science to deliver rapid and affordable solutions today.
Meidän on saatava tiedeala tuottamaan nopeita ja kohtuuhintaisia ratkaisuja jo nyt.
EnglishEU 2020 does not yet deliver on these parameters, so we still have work to do.
EU 2020 -strategia ei vielä kata näitä parametrejä, joten meillä on edelleen tehtävää.
EnglishOur economic analysis shows that the Lisbon Strategy is beginning to deliver.
Taloudellisesta analyysistämme käy ilmi, että Lissabonin strategia on alkanut tuottaa.