"deep sea fish" Finnisch Übersetzung

EN

"deep sea fish" auf Finnisch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "deep sea fish" im Kontext zu sehen.

Ähnliche Übersetzungen für "deep sea fish" auf Finnisch

deep Adjektiv
sea Substantiv
Finnish
fish Substantiv
Fish Substantiv
Finnish
to fish Verb

Beispielsätze für "deep sea fish" auf Finnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThe legislation regulating the trade in deep-sea fish stocks needs to be thoroughly reviewed.
Syvänmeren kalalajien kauppaa säätelevää lainsäädäntöä on tarkistettava perinpohjaisesti.
EnglishFirst of all, it is extremely difficult to make and provide a definition of deep-sea fish.
Ensinnäkin syvänmeren kalalajeja on hyvin vaikeaa määritellä.
EnglishManagement of deep-sea fish stocks (debate)
Syvänmeren kalakantojen hoito (keskustelu)
EnglishLast month, it became public knowledge that a number of deep-sea fish are threatened with exhaustion and even extinction.
Viime kuussa tuli julki, että useat syvänmeren kalakannat ovat ehtymässä ja jotkin lajit ovat jopa kuolemassa sukupuuttoon.
EnglishI agree with the Commission that there needs to be an ecosystem-based approach to the management of deep-sea fish stocks.
Olen komission kanssa samaa mieltä siitä, että syvänmeren kalakantojen hoitoon tarvitaan ekosysteemilähtöinen lähestymistapa.
EnglishManagement of deep-sea fish stocks (
EnglishThe next item is the report by Rosa Migueléz Ramos, on behalf of the Committee on Fisheries, on the management of deep-sea fish stocks.
(FR) Esityslistalla on seuraavana Rosa Migueléz Ramosin kalatalousvaliokunnan puolesta laatima mietintö syvänmeren kalakantojen hoidosta.
EnglishI am very concerned at the current lack of sufficient data to carry out a scientific assessment of the state of our deep-sea fish stocks.
Olen erittäin huolissani siitä, ettei meillä ole tällä hetkellä riittävästi tietoa, jotta voisimme arvioida syvänmeren kalakantojen tilaa tieteellisesti.
EnglishThe proper management of deep-sea fish stocks is essential in order to promote the sustainability of the use of the seas and safeguard the conservation of marine ecosystems.
Syvänmeren kalakantojen asianmukainen hoitaminen on hyvin tärkeää merten kestävän käytön edistämiseksi ja niiden ekosysteemien suojelemiseksi.
EnglishThe extreme vulnerability of most deep sea fish stocks to rapid depletion means that this fishery may no longer exist by the time regulations are implemented.
Koska useimmat syvänmeren kalakannat ovat äärimmäisen alttiita nopealle ehtymiselle, tämänkaltaista kalastusta ei välttämättä ole enää olemassa, kun asetukset pannaan täytäntöön.
EnglishThey can maintain hundreds of different species of wildlife, including many species of deep-sea fish, and they are a vital focus for fish reproductive cycles.
Ne voivat tarjota elinpaikan sadoille luonnonvaraisille eläinlajeille, myös monille syvänmeren kalalajeille, ja ne ovat elintärkeitä paikkoja kalojen lisääntymiskierron kannalta.
EnglishStocks of deep-sea fish are, however, very sensitive in biological terms, as they have a very low breeding rate and grow very slowly - substantially more slowly than other types of fish.
Syvänmeren kalojen kannat ovat biologisesti hyvin herkkiä, sillä niiden lisääntyvyys on alhainen ja ne kasvavat hitaasti, huomattavasti hitaammin kuin muut kalalajit.

Lerne weitere Wörter

English
  • deep sea fish

Mehr in dem Deutsch-Französisch Wörterbuch.