"cutbacks" Finnisch Übersetzung

EN

"cutbacks" auf Finnisch

EN cutbacks
volume_up
{Plural}

cutbacks (auch: reductions)
These cutbacks impact negatively on the development of rural areas.
Nämä supistukset vaikuttavat kielteisesti maaseudun kehittämiseen.
The proposals for economic governance represent an attempt to entrench cutbacks and wage cuts.
Taloushallintoa koskevat ehdotukset ovat pyrkimys vakiinnuttaa supistukset ja palkkaleikkaukset.
(EL) The policy of restructuring the shipbuilding industry and the resultant cutbacks in it have resulted in tens of thousands of unemployed workers.
- (EL) Laivanrakennusteollisuuden saneeraus ja sen seurauksena suoritetut supistukset ovat vieneet työn kymmeniltä tuhansilta alan työntekijöiltä.

Beispielsätze für "cutbacks" auf Finnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishCutbacks could definitely be made there, and my group would be willing to talk about this.
Leikkauksia voidaan varmasti tehdä, ja ryhmäni on halukas keskustelemaan tästä.
EnglishInstead there is a need for real cutbacks and reforms in regional and agricultural aid.
Sen sijaan tarvitaan kunnollisia leikkauksia ja uudistuksia alue- ja maataloustuissa.
EnglishIf there are to be priorities, where are the cutbacks to be made first?
Jos painopistealoja on, missä leikkauksia on tarkoitus tehdä ensimmäiseksi?
EnglishThe threat of cutbacks there would imply that this is not a priority area.
Leikkausten uhka siellä tarkoittaisi, ettei tämä ala ole etusijalla.
EnglishWe will also therefore take fresh initiatives to consider radical cutbacks nevertheless.
Me aiomme tehdä myös jatkossa aloitteita perustavaa laatua olevien säästöjen aikaansaamiseksi.
EnglishDuring 2000 - 2001, cutbacks by 40% were imposed, which was very drastic.
Vuosina 2000-2001 määrättiin rajuista 40 prosentin supistuksista.
EnglishThere must be severe cut-backs, as the Fisheries Council decided in December 2002.
Ankaria leikkauksia on toteutettava, kuten kalastusasioiden neuvostossa joulukuussa 2002 päätettiin.
EnglishBut still there are daily cutbacks in basic education in schools.
Kuitenkin peruskoulutukseen ja peruskouluun kohdistuvia leikkauksia tehdään päivittäin.
EnglishWe will not support radical cutbacks within the first pillar.
Radikaaleja leikkauksia ensimmäisen pilarin sisällä ei tulla kannattamaan.
EnglishThe cutbacks must also create better conditions for livestock.
Eläinten olosuhteiden on myös parannuttava tukien vähentämisen ansiosta.
EnglishThere are already huge cut-backs in the budget in connection with Kosovo, humanitarian aid etc.
Kosovoa ja humanitaarista apua koskevaan talousarvioon on jo tehty huomattavia leikkauksia.
EnglishAttention has been drawn to the human resources cutbacks.
Täällä on kiinnitetty huomiota henkilöresursseja koskevien määrärahojen vähentämiseen.
EnglishSome cutbacks are necessary and therefore some priorities can also take second place.
Jotkin leikkaukset ovat välttämättömiä, ja sen vuoksi jotkin painopisteet voivat myös joutua taka-alalle.
EnglishIn these times of crisis and cutbacks, a freeze on spending would seem to me to be a more appropriate measure.
Minusta olisi ollut parempi jäädyttää menot tänä kriisien ja leikkauksien aikana.
EnglishWhy ever have we been so brutal in the cutbacks for those programmes?
Minkä kumman vuoksi ohjelmia on leikattu näin merkittävästi?
EnglishOnce again, the Council has made some serious cutbacks in that area too.
Myös tässä asiassa neuvosto on leikannut melko rajusti.
EnglishI have no idea how the Council is able to determine where cutbacks can be made as early as July.
En voi ymmärtää, kuinka neuvoston on mahdollista määritellä jo heinäkuussa, mitä voidaan leikata.
EnglishWhat the cutbacks at Volkswagen and Opel actually illustrate is the need to opt for another route.
Volkswagenin ja Opelin leikkaukset osoittavat itse asiassa, että meidän on valittava toinen tie.
EnglishWhich is why we have reversed the Council' s cutbacks here.
Sen vuoksi olemme peruuttaneet neuvoston sitä koskevat leikkaukset.
EnglishIn Sweden's case cutbacks in nursing, care and education are currently taking place.
Ruotsissa leikataan hoito- ja koulutusalan menoja.