"cruel" Finnisch Übersetzung

EN

"cruel" auf Finnisch

EN cruel
volume_up
{Adjektiv}

volume_up
julma {Adj.}
This mercilessly cruel burden was imposed twelve years ago on the population.
Tämä säälimättömän julma määräys langetettiin väestön rasitteeksi 12 vuotta sitten.
As a result, it seems this shockingly cruel practice will continue for many years to come.
Sen seurauksena järkyttävän julma käytäntö saa jatkua vielä monta vuotta.
It is about a disproportionate and gratuitously cruel punishment against a young mother.
Kyseessä on nuorelle äidille annettu suhteeton ja mielivaltaisen julma tuomio.
cruel (auch: brutal, brutish, crude, flagitious)
volume_up
raaka {Adj.}
Terrorism is an option: a despicable, cowardly and cruel option.
Terrorismi on vaihtoehto: halveksittava, pelkurimainen ja raaka vaihtoehto.
At worst it is a cruel attempt to deceive the Irish people.
Se olisi pahimmillaan raaka yritys pettää Irlannin kansa.
Ajatus on raaka ja julma.
In fact, this cruel disease is the second most common cause of death in Europe.
Tämä säälimätön tauti on toiseksi yleisin kuolinsyy Euroopassa.

Synonyme (Englisch) für "cruel":

cruel

Beispielsätze für "cruel" auf Finnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishJust a few years ago there were particularly cruel cases of torture in Kosovo.
Esimerkiksi itäisen Keski-Eurooppan osalta tilanne on onneksi kuitenkin parantunut.
EnglishHe is subject to very severe, cruel and unusual restrictions on his liberty.
Hänen vapauttaan on loukattu hyvin vakavin, julmin ja epätavanomaisin rajoituksin.
EnglishIndeed, they often died as a result of hunger and cruel inhumane treatment.
Siellä todellakin kuoltiin usein nälkään ja julmaan epäinhimilliseen kohteluun.
EnglishIn it we refer to human dignity and the ban on degrading and cruel punishment.
Siinä viitataan ihmisarvoon ja kielletään halventavat ja julmat rankaisut.
EnglishThe three sides are at least talking about acting against these cruel animal traps.
Nämä kolme osapuolta sentään keskustelevat julmien eläinansojen vastaisista toimista.
EnglishIt is wrong and cruel to regard poor immigrants as illegal workers without rights.
On väärin ja julmaa pitää köyhiä maahantulijoita laittomina työläisinä vailla oikeuksia.
EnglishThe defeat of the Revolution was followed by dark, cruel years and harsh reprisals.
Vallankumouksen jälkeiset vuodet olivat synkkiä ja julmia ankarien kostotoimien vuosia.
EnglishI am very pleased that we have voted in such large numbers to stop this cruel trade.
Olen iloinen, että olemme näin runsaslukuisina päättäneet lopettaa tämän julman kaupan.
EnglishTraps that are cruel to animals must be made to disappear, and on a worldwide basis.
Ansat, jotka merkitsevät eläinrääkkäystä, on hävitettävä koko maailmasta!
EnglishThe European Commission vigorously condemns this cruel and cowardly act.
Euroopan komissio tuomitsee jyrkästi tällaisen julman ja raukkamaisen teon.
EnglishTorture and other cruel, inhuman or degrading treatment is used.
Kidutusta ja muuta julmaa, epäinhimillistä tai alentavaa kohtelua harjoitetaan.
EnglishI also appeal to the Commission and the Council to condemn these cruel acts.
Kehotan myös komissiota ja neuvostoa tuomitsemaan nämä julmat teot.
EnglishSuch practices are proof of the cruel barbarity that prevails there.
Nuo käytännöt ovat osoitus maassa vallitsevasta julmasta barbaarisuudesta.
EnglishI believe abortion to be a morally unacceptable and cruel practice.
Pidän aborttia julmana käytäntönä, jota on mahdoton hyväksyä moraalisesti.
English89 % of the British public believe keeping hens in small cages in cruel.
89 % Britannian kansalaisista on sitä mieltä, että on julmaa pitää kanoja pienissä häkeissä.
EnglishI do not speak of other very cruel methods of killing people.
En sano mitään muista hyvin julmista ihmisten tappamiseen käytetyistä menetelmistä.
EnglishMadam President, ladies and gentlemen, war is always cruel, and civil war even more so.
Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, sodat ovat aina julmia, ja sisällissodat vielä hirvittävämpiä.
EnglishThey organised one of the most cruel rebel movements of modern times.
He johtivat yhtä nykyajan kaikkein julmimmista kapinallisliikkeistä.
EnglishLegal evidence is often created through the cruel and skilful use of brutal methods of torture.
Oikeudellista näyttöä tekaistaan usein julmien kidutusmenetelmien taidokkaalla käytöllä.
EnglishIt would be cruel and inhumane to terminate the process arbitrarily at this late stage.
Olisi julmaa ja epäinhimillistä katkaista prosessi mielivaltaisesti tässä myöhäisessä vaiheessa.