"crucifix" Finnisch Übersetzung

EN

"crucifix" auf Finnisch

EN

crucifix {Substantiv}

volume_up
crucifix (auch: cross)
A crucifix in the classroom does not force anyone to believe, or not to believe.
Krusifiksi luokkahuoneessa ei pakota ketään uskomaan tai olemaan uskomatta.
Krusifiksi ei ole merkki pakottamisesta.
We must be aware, even though it does not bother me personally, that there are people who are bothered by the cross or crucifix because the cross or crucifix reminds them of the Inquisition.
Meidän on oltava tietoisia siitä, vaikka se ei häiritse minua itseäni, että risti tai krusifiksi häiritsee joitakin ihmisiä siksi, että se muistuttaa heitä inkvisitiosta.

Synonyme (Englisch) für "crucifix":

crucifix

Beispielsätze für "crucifix" auf Finnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishA crucifix in the classroom does not force anyone to believe, or not to believe.
Krusifiksi luokkahuoneessa ei pakota ketään uskomaan tai olemaan uskomatta.
EnglishI would like to make a distinction here - if I may, on a technical point - between the crucifix and the cross.
Haluaisin tehdä tässä - jos saan, eräästä teknisestä seikasta - eron krusifiksin ja ristin välille.
EnglishThe crucifix is not a sign of imposition.
EnglishThe crucifix ruling of the European Court of Human Rights is therefore not only an attack on the principle of subsidiarity, but it also violates the right to religious freedom itself.
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen krusifikseja koskeva päätös ei siksi ole vain isku toissijaisuusperiaatetta vastaan vaan se rikkoo myös oikeutta uskonnonvapauteen.
EnglishWe must be aware, even though it does not bother me personally, that there are people who are bothered by the cross or crucifix because the cross or crucifix reminds them of the Inquisition.
Meidän on oltava tietoisia siitä, vaikka se ei häiritse minua itseäni, että risti tai krusifiksi häiritsee joitakin ihmisiä siksi, että se muistuttaa heitä inkvisitiosta.
EnglishWe are dealing with something quite different here: displaying a crucifix is not just a matter of faith in our culture, but something much more important, something with a universal value.
Tässä on kyse jostain aivan muusta: krusifiksin pitäminen esillä ei ole meidän kulttuurissamme vain uskonnon asia vaan jotain paljon tärkeämpää, jotain, jolla on yleismaailmallinen arvo.