"cord" Finnisch Übersetzung

EN

"cord" auf Finnisch

volume_up
cord {Subst.}

EN cord
volume_up
{Substantiv}

1. Allgemein

volume_up
johto {Subst.}
Inline mute and volume controls for quick adjustments and flexible, 6-foot cord with analog plugs.
Joustava 1,8 metrin johto, analogiset liittimet.
The included carrying case protects both the headset and cord.
Mukana tuleva kantokotelo suojaa sekä kuulokkeita että johtoa.
Connect the device to your PC using the separate cable or cord attached to the device.
Yhdistä laite tietokoneeseen käyttämällä erillistä kaapelia tai laitteessa kiinni olevaa johtoa.
cord
volume_up
piuha {Subst.}
cord (auch: wire, flex, electric cord)

2. Anatomie

cord (auch: chord)
volume_up
jänne {Subst.}

Synonyme (Englisch) für "cord":

cord

Beispielsätze für "cord" auf Finnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishAre you willing to cut the umbilical cord between sport and professional activity?
Oletteko halukas katkaisemaan urheilun ja ammattimaisen toiminnan välisen napanuoran?
EnglishVerify that your monitor's power cord is connected and that your monitor is turned on.
Tarkista, että näytön virtajohto on liitettynä ja että näyttöön on kytketty virta.
EnglishCord blood stem cells are one example of where progress has been made.
Napanuorasta kerättävän veren kantasolut ovat yksi esimerkki, jossa on edistytty.
EnglishThe Commission supports the development of cord blood banks and the use of this technology.
Komissio tukee napanuoraveripankkien ja siihen liittyvän teknologian kehitystä.
EnglishPlug one end of a phone cord or cable into the modem and plug the other end into the wall jack.
Liitä puhelinjohdon tai kaapelin toinen pää modeemiin ja toinen pää seinärasiaan.
EnglishMr Santer donned a penitent's robe with a cord of British leather.
Santer puki ylleen sarkapuvun, jossa on brittiläisestä naudanlihasta tehty köysivyö.
English7:05 Let me summarize: The rat received a paralyzing lesion of the spinal cord.
7:05 Tiivistettynä: Rotta sai halvaannuttavan selkäydinvamman.
EnglishConnect the device to your PC using the separate cable or cord attached to the device.
Yhdistä laite tietokoneeseen käyttämällä erillistä kaapelia tai laitteessa kiinni olevaa johtoa.
EnglishCommissioner, you spoke about umbilical cord blood cells and about their storage.
Arvoisa komission jäsen, puhuitte napanuoran verestä saatavista verisoluista ja niiden varastoinnista.
EnglishSo here imagine an electrode implanted on the back of the spinal cord to deliver painless stimulation.
Kuvitelkaa selkäytimen päälle istutettu elektrodi, joka antaa kivutonta ärsytystä.
EnglishIf your device uses a power cord, connect the device to a power source.
Jos laitteessa on virtajohto, kytke laite virtalähteeseen.
EnglishA spinal cord injury can sever the communication between your brain and your body, leading to paralysis.
Selkäydinvamma voi katkaista aivojen ja kehon välisen viestinnän johtaen halvaantumiseen.
EnglishThese minimum guarantees are part of the umbilical cord, the historical process of European integration.
Nämä vähimmäistakuut ovat osa napanuoraa, Euroopan yhdentymisen historiallista prosessia.
EnglishOn the question of the vertebral column, of course the spinal cord must be removed and destroyed.
Selkärankaan liittyvän kysymyksen kohdalla on selvää, että selkäydin on poistettava ja tuhottava.
EnglishThe next item is the Commission statement on cord blood stem cells.
(EN) Esityslistalla on seuraavana komission julkilausuma napanuorasta kerättävän veren kantasoluista.
EnglishThe included carrying case protects both the headset and cord.
Mukana tuleva kantokotelo suojaa sekä kuulokkeita että johtoa.
EnglishThere are also three private firms charging parents to store umbilical cord blood cells.
Lisäksi Kyproksessa on kolme yksityistä yritystä, jotka laskuttavat vanhempia napanuoran verisolujen varastoinnista.
EnglishBrain and spinal cord, for example, will now appear in a genuine list and not in the Annexes as before.
Esimerkiksi aivot ja selkäydin mainitaan nyt varsinaisessa luettelossa eikä liitteissä, kuten aiemmin.
EnglishThere are serious alternatives, adult stem cells, stem cells from umbilical cord blood.
On olemassa vakavasti otettavia vaihtoehtoja, aikuisten kantasoluja ja napanuoran sisältämästä verestä saatavia kantasoluja.
EnglishImagine a person just suffered a spinal cord injury.
Kuvitelkaa joku äskettäin selkäydinvamman saanut henkilö.