"to convey" Finnisch Übersetzung

EN

"to convey" auf Finnisch

EN to convey
volume_up
[conveyed|conveyed] {Verb}

This is the message that Parliament wanted to convey and I support this position.
Tämän viestin parlamentti halusi välittää, ja tuen tätä kantaa.
Mr President, I would like to convey my congratulations to the rapporteur for this report.
Arvoisa puhemies, haluaisin välittää esittelijälle onnitteluni tästä mietinnöstä.
What are your comments on that suggestion, and could you convey that idea to the President?
Mitä mieltä olette tästä ehdotuksesta, ja voisitteko välittää ajatuksen puhemiehelle?
To convey emotion, consider using emoticons (see "Using emoticons" in this article below).
Voit ilmaista tunteita hymiöiden avulla (lisätietoja on tämän artikkelin kohdassa Hymiöiden käyttäminen).
Mr President, I shall do my best to convey the stance endorsed by the majority of my group if not unanimously.
Arvoisa puhemies, yritän ilmaista ryhmäni enemmistön kannan, vaikka se ei olekaan yksimielinen.
I would like to convey our condolences to the families of all those who lost their lives in recent terrorist attacks.
Haluaisin ilmaista surunvalittelumme kaikkien viimeaikaisissa terrori-iskuissa surmansa saaneiden perheille.
What is more, with these actions, it should be possible to convey a message of peace that promotes democratic values.
Näillä toimilla pitäisi vielä olla mahdollista tuoda julki rauhan sanoma, joka edistää demokraattisia arvoja.
We also wish to voice our outrage at the criminals in Istanbul and convey our respects and sympathy to the families and survivors there.
Haluamme myös tuoda julki paheksuntamme Istanbulin rikollisia kohtaan ja ilmaista surunvalittelumme ja myötätuntomme sikäläisille uhrien perheille ja jälkeenjääneille.
Over the next two years in particular, during the process of ratifying the Constitution, it is especially important to convey these things and not to lose ourselves in points of detail.
Kahden seuraavan vuoden ajan, kun perustuslakia ratifioidaan, on erityisen tärkeää tuoda julki nämä asiat eikä harhautua pikkuseikkoihin.
to convey (auch: to carry, to lead, to run, to steal)
From now on, high-level representatives will be able to convey the Union's message in the highest international body.
Tästä eteenpäin korkean tason edustajat voivat viedä unionin viestiä korkeimmassa kansainvälisessä elimessä.
I hope it will be possible to convey that answer to those in my country who are concerned that shipments of radioactive waste are going to increase.
Toivon, että tämä vastaus voidaan viedä niiden tietoon maassani, jotka ovat huolissaan siitä, että radioaktiivisten jätteiden kuljetukset saattavat lisääntyä.

Beispielsätze für "to convey" auf Finnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThat is the message we should convey very strongly to the Georgian authorities.
Tämä on sanoma, joka meidän olisi tuotava vahvasti julki Georgian viranomaisille.
EnglishI hope that someone will manage to convey Parliament's message to them by then.
Toivon, että joku onnistuu siihen mennessä välittämään parlamentin viestin heille.
EnglishThis is the sense that we want to convey in voting against the entire report.
Tämä on viesti, jonka haluamme lähettää äänestäessämme koko mietintöä vastaan.
EnglishI would ask Minister Roche to convey that to the President-in-Office of the Council.
Pyydän ministeri Rochea välittämään tämän viestin neuvoston puheenjohtajalle.
EnglishI would ask you, President-in-Office, to convey this to the Council, please.
Pyydänkin teitä, arvoisa puheenjohtaja, välittämään tämän tahdon neuvostolle.
EnglishIt only remains for me to convey my congratulations and wish you every success.
Haluaisin lopuksi onnitella teitä ja toivottaa menestystä tehtävissänne.
EnglishThat is the message our leaders should convey to Moscow loudly and clearly.
Johtajiemme pitäisi esittää Moskovalle tällainen voimakas ja selkeä viesti.
EnglishAs a left-winger, please convey that message to the Greek Cypriots as well.
Pyydän, että välitätte vasemmistolaisena tämän viestin myös kyproksenkreikkalaisille.
EnglishI would ask the President-in-Office to convey that message at the Summit.
Kehotan neuvoston puheenjohtajaa välittämään tämän viestin huippukokouksessa.
EnglishThe shorter and more concise the text, the easier it will be to convey the message.
Mitä lyhyempi ja ytimekkäämpi teksti on, sitä helpommin viesti välittyy.
EnglishYour motion does not in any way convey the discussion which we had within the delegation.
Esityksenne ei toista ollenkaan niitä keskusteluja, joita valtuuskunnassa kävimme.
EnglishIn the final paragraph, he asks me to convey the following message to you:
Kirjeen viimeisessä kappaleessa hän pyytää minua välittämään teille seuraavan viestin:
EnglishAll the stakeholders went to great lengths to convey their views to us.
Kaikki sidosryhmät tekivät kaikkensa, jotta voisivat toimittaa näkemyksensä meille.
EnglishI call on you as President to convey this message to President Waden on our behalf.
Vetoan teihin puhemiehenä, että välitätte tämän viestin presidentti Wadenille puolestamme.
EnglishQuite simply, the intention is to convey the vision of the EU's infallibility.
Ulospäin halutaan suoraan sanoen antaa kuva erehtymättömästä EU: sta.
EnglishThey gave me a series of testimonies which they asked me to convey to this Parliament.
He kertoivat minulle tarinansa ja pyysivät minua välittämään ne Euroopan parlamentille.
EnglishI apologise, and I shall convey my apology directly to Mr Bullmann.
Pyydän anteeksi, ja esitän tämän anteeksipyynnön suoraan esittelijä Bullmannille.
EnglishThis is the constructive message that I wished to convey to you today on behalf of my group.
Tämä on se rakentava viesti, jonka halusin esittää teille tänään ryhmäni puolesta.
EnglishThey worked until they dropped, and I ask you to convey these thanks to your staff.
Se työskenteli väsymiseen asti, ja pyydän teitä välittämään nämä kiitokset henkilöstöllenne.
EnglishMr President, I would like you to convey a message of solidarity to the United Nations.
Arvoisa puhemies, pyydän teitä ilmaisemaan solidaarisuutemme Yhdistyneille Kansakunnille.