"common" Finnisch Übersetzung

EN

"common" auf Finnisch

volume_up
common {Subst.}

EN common
volume_up
{Substantiv}

common
volume_up
yhteismaa {Subst.}

Beispielsätze für "common" auf Finnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

English. - The report advocates a 'common European foreign policy on energy'.
kirjallinen. - (EN) Mietinnössä kannatetaan ”EU:n yhteistä energiapolitiikkaa”.
EnglishWe must also promote information in relation to the common agricultural policy.
Meidän on myös edistettävä tiedon levittämistä yhteisestä maatalouspolitiikasta.
EnglishThis is not the sort of attitude that will help us strengthen the common market.
Tämä ei ole sellainen asenne, joka auttaa meitä vahvistamaan yhteismarkkinoita.
EnglishIt is very clear that the Member States do not want a common immigration policy.
On sangen selvää, että jäsenvaltiot eivät halua yhteistä maahanmuuttopolitiikkaa.
EnglishThe common position has come up with a compromise here that I entirely support.
Yhteisessä kannassa asiaan on löydetty sopuratkaisu, jolle annan täyden tukeni.
EnglishThe aim of the common fisheries policy is to maintain sustainable fish stocks.
Yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteena on kestävien kalakantojen ylläpitäminen.
EnglishThese will be the three common themes running through all our cultural actions.
Nämä ovat kolme tavoitetta, jotka otetaan huomioon kaikissa kulttuuritoimissamme.
EnglishSeveral of the proposals are such as not to require any common policy at EU level.
Useat ehdotuksista ovat sellaisia, jotka eivät tarvitse yhteistä EU-politiikkaa.
EnglishPerhaps then common sense can prevail once again within the European Commission.
Ehkä sitten Euroopan komissiossa ryhdytään jälleen käyttämään tervettä järkeä.
EnglishYes, provided that the policies of investment firms were subject to common rules.
Ne ovat, jos sijoitusyritysten menettelytapoihin sovelletaan yhteisiä sääntöjä.
EnglishAnd that will only happen if we move towards common European defence structures.
Se onnistuu vain, jos alamme kehittää yhteisiä eurooppalaisia puolustusrakenteita.
EnglishWe need uniform regulations on the enforcement of the common fisheries policy.
Tarvitsemme yhtenäisiä määräyksiä yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta.
EnglishI also strongly support information actions on the common agricultural policy.
Tuen voimakkaasti myös yhteistä maatalouspolitiikkaa koskevaa tiedotustoimintaa.
EnglishTherefore I appeal to you to show common sense and return to the drawing-board.
Siksi kehotankin teitä osoittamaan maalaisjärkeä ja palaamaan työpöytänne ääreen.
EnglishOne of the EU' s most important tenets is the need for a common internal market.
Yksi EU:n tärkeimmistä periaatteistahan on, että meillä on yhteiset sisämarkkinat.
EnglishWhy are people not prepared to discuss cooperation and common rules for exports?
Miksi ei olla valmiita keskustelemaan yhteistyöstä ja yhteisistä vientisäännöistä?
EnglishWe need an effective Commission and we need a common, long-term European strategy.
Tarvitsemme tehokkaan komission ja EU:lle yhteisen, pitkän aikavälin strategian.
EnglishWe are talking about the common future of the planet - the future of all of us.
Puhumme maapallon yhteisestä tulevaisuudesta - meidän kaikkien tulevaisuudesta.
EnglishI believe that soon we will also be discussing a possible common fiscal system.
Keskustelemme uskoakseni pian myös mahdollisesta yhteisestä verojärjestelmästä.
EnglishThe common EU strategy on Russia should emphasise the importance of human rights.
EU:n yhteisessä Venäjä-strategiassa on korostettava ihmisoikeuksien merkitystä.