EN commitments
volume_up
{Plural}

commitments
We have further requirements placed upon us by global or international commitments.
Maailmanlaajuiset tai kansainväliset sitoumukset asettavat meille lisävaatimuksia.
It is also important to honour the decisions and commitments made in the past.
On lisäksi tärkeää noudattaa aikaisempia päätöksiä ja täyttää annetut sitoumukset.
The European Union must ensure that these international commitments are fulfilled.
Euroopan unionin on varmistettava, että nämä kansainväliset sitoumukset täytetään.
commitments (auch: promises, assurances)
It is important that these commitments are now translated into real and tangible actions.
Nämä lupaukset on nyt tärkeää muuttaa todellisiksi, konkreettisiksi toimiksi.
Commitments must be honoured both at Community level and by the Member States of the European Union.
Lupaukset on lunastettava yhteisön tasolla mutta myös Euroopan unionin jäsenvaltioissa.
As regards Chinese commitments for the Olympics, it is a matter for the International Olympic Committee.
Kiinan antamat olympialaisiin liittyvät lupaukset ovat Kansainvälisen olympiakomitean asioita.

Synonyme (Englisch) für "commitment":

commitment

Beispielsätze für "commitments" auf Finnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishIran is cynically violating the international commitments to which it signed up.
Iran rikkoo kyynisesti kansainvälisiä sitoumuksia, jotka se on allekirjoittanut.
EnglishBut we need to see whether its new government is able to fulfil its commitments.
Meidän on kuitenkin nähtävä, pystyykö uusi hallitus noudattamaan sitoumuksiaan.
EnglishThe scope of these commitments is broader than that of any comparable agreement.
Näiden sitoumusten kattavuus on laajempi kuin missään vastaavassa sopimuksessa.
EnglishPresident Barroso outlined progress towards meeting the Kananaskis commitments.
Puheenjohtaja Barroso selvitti edistymistä Kananaskisin sitoumusten täyttämisessä.
EnglishOn the contrary, these commitments must be reaffirmed and new ones must be made.
Näitä sitoumuksia on päinvastoin vahvistettava uudelleen, ja myös uusia on tehtävä.
EnglishThis is also a clear indication of the European Union's commitments in this region.
Tämä kertoo myös Euroopan unionin Balkanin alueelle osoittamasta sitoutumisesta.
EnglishThe Commission has made commitments concerning labelling in other legislation.
Komissio on toteuttanut pakkausmerkintöjä koskevia toimia muussa lainsäädännössä.
EnglishNo, it considers the appropriate measures and in doing so meets its commitments.
Ei, neuvosto tutkii sopivia toimia, minkä jälkeen se on täyttänyt velvollisuutensa.
EnglishWithout them, our commitments are only words and the legislation is useless.
Ilman niitä sitoumuksemme ovat vain tyhjiä sanoja ja lainsäädäntömme hyödytöntä.
EnglishParliament should have priority over any other commitments the Commission may have.
Parlamentilla on oltava etusija kaikkiin muihin komission tapaamisiin verrattuna.
EnglishThe European Union must emphasise the commitments it entered into towards them.
Euroopan unionin on pidettävä kiinni näille maille antamistaan sitoumuksista.
EnglishIt was one of the commitments made in a previous General Affairs Council agreement.
Se oli yksi aikaisemmassa yleisten asioiden neuvostossa sovituista sitoumuksista.
EnglishIt has made commitments to a number of countries, and these we will have to honour.
Se on tehnyt sitoumuksia useille maille, ja näitä sitoumuksia on noudatettava.
EnglishWe must also ensure that our trading partners also honour their commitments.
Meidän on varmistettava, että myös kauppakumppanimme kunnioittavat sitoumuksiaan.
EnglishWe also need a reform in order to live up to our international commitments.
Uudistusta tarvitaan myös, jotta voimme noudattaa kansainvälisiä sitoumuksiamme.
EnglishAt present, as Europeans, we need to clarify our commitments on the ground.
Meidän on nyt eurooppalaisina täsmennettävä, mitä tarkoitamme sitoutumisellamme.
EnglishCommitments have been made both by the European Union and the G8 global partnership.
Sitoumuksia ovat antaneet sekä Euroopan unioni että maailmanlaajuinen G8-ryhmä.
EnglishIt is in the industry's own interests to keep to the commitments it has entered into.
On teollisuuden omien etujen mukaista noudattaa sitoumuksia, jotka se on tehnyt.
EnglishInvestments cannot be made in the same year as the commitments are entered into.
Investointeja ei voida toteuttaa samana vuonna, jona maksusitoumusmäärärahat sidotaan.
EnglishLast year we witnessed historic commitments in environment and energy policies.
Viime vuonna todistimme historiallisia sitoumuksia ympäristö- ja energiapolitiikkaan.