"column" Finnisch Übersetzung

EN

"column" auf Finnisch

volume_up
column {Subst.}

EN column
volume_up
{Substantiv}

1. Allgemein

column (auch: baluster, bar, pillar)
volume_up
pylväs {Subst.}
column (auch: post, poster, stake, stanchion)
volume_up
tolppa {Subst.}
column (auch: patch, estate)
volume_up
palsta {Subst.}
column
volume_up
kolumni {Subst.}
This is their newspaper, the "Straight-Up News," that has an ongoing column from Mayor Gavin Newsom in both languages -- English and Spanish.
Tässä on heidän sanomalehtensä "Straight-Up News" jossa on pormestari Gavin Newsomin jatkuva kolumni molemmilla kielillä - englanniksi ja espanjaksi.
column (auch: baluster, pillar, stud)
volume_up
pilari {Subst.}
column
column
volume_up
sarake {Subst.}
Also, you say that the column in question is empty, with no entries.
Lisäksi sanoitte, että kyseinen sarake on tyhjä, ilman otsikkoa.
A toolbar is a row, column, or block of buttons or icons representing tasks you can do within a program.
Työkalurivi on ohjelman tehtäviä kuvaavien painikkeiden tai kuvakkeiden rivi, sarake tai kehys.
Jokainen sarake on luku.

2. Militär

column
volume_up
kolonna {Subst.}

Synonyme (Englisch) für "column":

column

Beispielsätze für "column" auf Finnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThe Size column in Programs and Features shows how much space each program uses.
Ohjelmat ja toiminnot -kohdan Koko-sarakkeessa näkyy kunkin ohjelman käyttämä tila.
EnglishDraw cards from the bottom of each column and move them in the following ways:
Vedä kortteja kustakin pinosta (voit vetää pinon alimman kortin) seuraavasti:
EnglishWhen you succeed in building a sequentially-ordered column, it flies off the table.
Kun onnistut muodostamaan järjestyksessä olevan pinon, se poistetaan pelistä.
EnglishThe last in this column of nations is Litavia that is, the Grand Duchy of Lithuania.
Viimeisenä kansakuntana tulee Litavia – toisin sanoen Liettuan suuriruhtinaskunta.
English"Yes" in the Protected column next to each file indicates that it's protected.
Jokaisen suojatun tiedoston kohdalla on Kyllä-merkintä Suojattu-sarakkeessa.
EnglishThe Intended Purposes column tells you what each certificate is used for.
Suunnitellut tarkoitukset -palstasta näet, mihin mikin varmenne on tarkoitettu.
EnglishUse the column headings to change how the files in the file list are organized.
Voit muuttaa tiedostojen järjestystä luettelossa sarakeotsikoiden avulla.
EnglishThe first column contains one card, the second has two cards, and so on.
Ensimmäisessä pinossa on yksi kortti, toisessa kaksi korttia ja niin edelleen.
EnglishYou can sort the list of files and folders you want to restore by column headings.
Palautettavat tiedostot ja kansiot voi lajitella sarakeotsikon mukaan.
EnglishThe Size column in Programs and Features shows how much disk space each program uses.
Ohjelmat ja toiminnot -kohdan Koko-sarakkeessa näkyy kunkin ohjelman käyttämä levytila.
EnglishIn the column on the right, where the proposals are, it says quite clearly: regional code.
Sarakkeessa oikealla, jossa vaihtoehdot ovat, sanotaan aivan selvästi: aluetunnus.
English"Yes" appears in the Protected column beside each file that is protected.
"Kyllä" näkyy Suojattu-sarakkeessa jokaisen suojatun tiedoston vieressä.
English(The Media type column tells you what type of drive you're optimizing.)
(Tietoväline-sarakkeesta näet, minkä tyyppistä asemaa olet optimoimassa.)
English(The Media type column tells you what type of drive you're optimising.)
(Tietoväline-sarakkeesta näet, minkä tyyppistä asemaa olet optimoimassa.)
EnglishTo sort by the value in the Protected column, click the column name.
Voit järjestää Suojattu-sarakkeen kohteet arvon mukaan napsauttamalla sarakkeen nimeä.
EnglishYour user name is highlighted and your account type is shown in the Group column.
Kirjoita tilisi käyttäjätunnus ja salasana Tervetuloa-näyttöön.
EnglishUnder the Permission Level column, select one of the following options:
Valitse Käyttöoikeustaso-sarakkeessa jokin seuraavista vaihtoehdoista:
EnglishTo add a column, select the check box next to the column name.
Voit lisätä sarakkeen valitsemalla sarakkeen nimen vieressä olevan valintaruudun.
EnglishThese folders will appear in the Exclude column of the Summary of selected locations list.
Nämä kansiot näkyvät Yhteenveto valituista sijainneista -luettelon Jätä pois -sarakkeessa.
EnglishThe top card in each column is face up, the rest are face down.
Kunkin pinon ylin kortti on kuvapuoli ylöspäin, muut ovat kuvapuoli alaspäin.