"clique" Finnisch Übersetzung

EN

"clique" auf Finnisch

volume_up
clique {Subst.}

EN clique
volume_up
{Substantiv}

clique (auch: persuasion)
It is not as if we were some devious clique involved in destroying businesses.
Emme ole mikään kavala kuppikunta, joka haluaa tuhota yrityksiä.
The ruling Socialist and Christian Democrat clique is making sure there is a continuing majority in Parliament who are in favour of wasting even more money.
Johtava sosialistien ja kristillisdemokraattien kuppikunta pyrkii varmistamaan, että parlamentin enemmistö kannattaa jatkossakin yhä suurempien rahamäärien tuhlaamista.
clique (auch: part)
volume_up
klikki {Subst.}
The Euro clique, removed from reality as they are, thought they were just going to get a little bit more money for their own hobbies.
Kaukana todellisuudesta oleva EU-klikki ajatteli, että se saa hiukan enemmän rahaa omiin harrastuksiinsa.

Synonyme (Englisch) für "clique":

clique

Beispielsätze für "clique" auf Finnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishYou, the Council, are not even prepared to deny this clique entry visas.
Te neuvostossa ette ole valmiita edes epäämään tältä porukalta maahantuloviisumia.
EnglishUnfortunately, a small clique of agents provocateurs also caused violence and disturbances.
Valitettavasti myös pieni provokaattoreiden joukko sai aikaan tuhoa ja väkivaltaisuuksia.
EnglishBecause maybe you didn't belong to a group or a clique.
EnglishWhen a handful of European interior ministers take decisions as a clique, they treat European democracy with contempt.
Kun kourallinen Euroopan sisäasiainministereitä tekee nurkkakuntaisia päätöksiä, he ylenkatsovat eurooppalaista demokratiaa.
EnglishThe supreme expression of the will of the people is a referendum, not a decision taken by a ruling clique, contrary to the will of the people.
Kansan tahdon ylin ilmaus on kansanäänestys, ei hallitsevan eliitin vastoin kansan tahtoa tekemä päätös.
EnglishMr Dupuis did not quite go as far as describing us as a revisionist clique, in the best Stalinist tradition.
Ainoa, minkä parlamentin jäsen Dupuis jätti sanomatta, oli kutsua meitä parhaan stalinistisen perinteen mukaisesti revisionistiseksi klikiksi.
EnglishLet there be no mistake about this: all this is due to the disastrous actions of one man, the clique surrounding him, and his regime - Milosevic.
Tehdäkseni asian täysin selväksi: tilanne johtuu yhden ainoan miehen, hänen joukkonsa ja hänen hallituksensa - Miloseviæin - vaikutuksesta.
EnglishSocial justice will also do much more to bring about economic development than the inequality of dictatorships ruled by a small clique at the top.
Sosiaalinen oikeudenmukaisuus edistää taloudellista kehitystä paljon enemmän kuin pienen joukon johtamissa diktatuureissa vallitseva eriarvoisuus.
EnglishThe problem is that the military clique in power has so far been unmoved by and insensitive to any internal or international pressure.
Ongelma on se, että vallassa oleva sotilasjuntta on tähän mennessä pysynyt läpitunkemattomana ja tunteettomana kaikelle sisäiselle ja kansainväliselle paineelle.
EnglishNobody is pointing out the responsibility borne by the regime and the clique of friends around it, who have seriously enriched themselves over the past decades.
Kukaan ei puhu viimeisten kymmenien vuosien kuluessa itseään rikastuttaneen hallituksen ja sen ympärillä pyörivän ystäväpiirin vastuusta.
EnglishThe approach adopted by the rapporteur belongs to the radical feminist clique, which appears to have hijacked the committee in which this report originated.
Esittelijän lähestymistapa kuuluu radikaaliin feministiseen nurkkakuntaan, joka näyttää saaneen valtaansa valiokunnan, josta mietintö on peräisin.
EnglishThe French army is not protecting the population against ethnic and xenophobic killings; it is protecting the clique in power that is carrying them out.
Ranskan armeija ei suojele väestöä etnisiin ryhmiin kohdistuvilta eikä muukalaisvastaisilta verilöylyiltä, vaan suojelee vallassa olevaa ryhmittymää, joka niistä on vastuussa.
EnglishI implore the African Union and the African countries to use all the resources at their disposal to persuade Mugabe and his clique to step aside.
Toivon, että komissio varmistaa, että teemme yhteistyötä Afrikan maiden johtajien kanssa, jotka haluavat olojen muuttuvan, ja että ne todella muuttuvat.