"chest" Finnisch Übersetzung

EN

"chest" auf Finnisch

volume_up
chest {Subst.}

EN chest
volume_up
{Substantiv}

1. Allgemein

volume_up
lipasto {Subst.}
chest (auch: coffer, coffin)
volume_up
arkku {Subst.}
chest (auch: coffin, trunk, chest)
volume_up
kirstu {Subst.}

2. Anatomie

chest
volume_up
rinta {Subst.}
chest

3. Britisches Englisch

chest (auch: cash desk, cashier, checker)
volume_up
kassa {Subst.}
chest (auch: chest, coffin, trunk)
volume_up
kirstu {Subst.}
chest

Synonyme (Englisch) für "chest":

chest

Beispielsätze für "chest" auf Finnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThese are two more cries from the heart which I wanted like to get off my chest.
Nämä olivat kaksi olennaisen tärkeää asiaa, jotka halusin myös saada pois sydämeltäni.
EnglishFinally, ladies and gentlemen, I really need to get something else off my chest.
Sitten lopuksi, arvoisat kollegat, minun täytyy vielä sanoa jotakin todella sydämeni pohjasta.
EnglishYou are standing with your back to the wall and with a pistol pointing at your chest.
Seisotte selkä seinää vasten, ja teitä osoitetaan pistoolilla rintaan.
EnglishDivided as we were, we preferred to keep our cards close to our chest.
Koska mielipiteemme olivat niin jakautuneet, päätimme olla paljastamasta korttejamme.
EnglishIce in my ice chest melted within hours, and it was pretty miserable.
Jää suli jääkaapissa muutamassa tunnissa ja kaikki oli jokseenkin surkeaa.
EnglishToo many animals sustain injuries on legs and chest due to poor litter.
Liian monet eläimet kärsivät huonojen pehkujen aiheuttamista jalka- ja rintakehävammoista.
EnglishIt's basically like trying to breathe, as a doctor said, while having an elephant standing on your chest.
On kuin yrittäisi hengittää, kuten lääkäri sanoi, elefantin seisoessa rintakehällä.
EnglishI know it is hard to make anything much of that, but I had to get it off my chest.
Tiedän, että tämän pohjalta on vaikea päästä asiassa konkreettiseen alkuun, mutta halusin saada sen sanotuksi.
English   I would like to get my thoughts on the discussion between Mr Salafranca and the rapporteur off my chest.
   Haluan kertoa mielipiteeni jäsen Salafrancan ja esittelijän välisestä keskustelusta.
EnglishWe x-ray his chest to see if he has a heart of stone.
Me kuvaamme hänen rintakehänsä, jotta näkisimme, onko hänellä kivisydän.
English(DE) Madam President, I would actually just like to get a couple of comments about the Maňka report off my chest.
(DE) Arvoisa puhemies, haluaisin vain sanoa muutaman asian Maňkan mietinnöstä.
EnglishI have to get it off my chest: the report is full of ideology, despite the fact that it claims the opposite.
Minun on saatava tämä sanotuksi: mietintö on täynnä ideologiaa, vaikka siinä väitetään päinvastaista.
EnglishMr President, there is something I need to get off my chest.
Arvoisa puhemies, minulla on yksi asia sydämelläni.
EnglishThere is, however, something that I need to get off my chest.
Haluan kuitenkin purkaa hieman sydäntäni.
EnglishI simply wanted to get this off my chest, Mr President.
Arvoisa puhemies, tämän halusin tuoda esille.
EnglishHowever, I need to get something off my chest.
Yhdyn täysin neuvoston puheenjohtajan juuri lausumiin rohkaiseviin sanoihin.
EnglishFinally, I have to get one more thing off my chest.
Haluaisin kuitenkin sanoa vielä yhden asian.
EnglishI personally experienced the need for this in the form of a serious chest irritation during my stay in Moscow.
Tunsin tämän tarpeellisuuden henkilökohtaisesti kärsiessäni vakavista hengitystieongelmista Moskovan-vierailun aikana.
EnglishI wanted to get this off my chest first.
Halusin ensin saada tämän asian pois sydämeltäni.
EnglishI need to get something else off my chest.
Minun on vielä saatava yksi asia sydämeltäni.