"chance" Finnisch Übersetzung

EN

"chance" auf Finnisch

volume_up
chance {Subst.}

EN chance
volume_up
{Substantiv}

This is a chance to make Europe relevant to people and not just to markets.
Tämä on mahdollisuus tehdä Euroopasta tärkeä kansalaisille, ei vain markkinoille.
This could be a real chance to boost European competitiveness in the world.
Tämä voi olla todellinen mahdollisuus lisätä Euroopan kilpailukykyä maailmassa.
An organ transplant is the last chance of life for thousands of people every day.
Elinsiirto on joka päivä tuhansille ihmisille viimeinen mahdollisuus pysyä hengissä.
chance (auch: ceremony, event, gathering, occasion)
volume_up
tilaisuus {Subst.}
In my view, Parliament has a chance to give a political response of that kind.
Mielestäni parlamentilla on tilaisuus antaa tällainen poliittinen vastaus.
This is a chance for Baroness Ashton to demonstrate what she is actually made of.
Korkealla edustajalla Ashtonilla on nyt hyvä tilaisuus osoittaa kykynsä.
We now have the chance to get the ambitious independence process right.
Meillä on nyt tilaisuus toteuttaa kunnianhimoinen itsenäistymisprosessi kunnolla.
volume_up
sattuma {Subst.}
BSE did not occur by chance, it was an inbuilt consequence of the system.
BSE ei ollut sattuma, vaan järjestelmän sisäinen seuraus.
It is not by chance that almost all European island regions are Objective 1.
Ei ole mikään sattuma, että kaikki Euroopan saaret kuuluvat tavoite 1 -alueisiin.
It is not by chance that these two have been disregarded up to now.
Ei ole sattuma, että juuri näitä kahta tavoitetta on vähätelty viime aikoihin asti.
The chance of that ever happening is very small.
Todennäköisyys, että tämä jonain päivänä tapahtuu, on hyvin pieni.
In other words, the chance of an infant dying in Angola is about 4000% more than it is in an EU country.
Imeväisen todennäköisyys menehtyä on toisin sanoen Angolassa noin 4 000 prosenttia suurempi kuin EU-maassa.
The chance of a woman dying when giving birth in Sweden is 1 to 17 000; in Afghanistan the ratio is 1 to 8.
Todennäköisyys sille, että nainen kuolee synnytykseen, on Ruotsissa 1:17 000, kun vastaava suhdeluku Afganistanissa on 1:8.

Beispielsätze für "chance" auf Finnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishDo you think this has a real chance of being more widely accepted in the Council?
Luuletteko, että tämä ajatus voi todella saada laajempaa kannatusta neuvostossa?
EnglishYou will get another chance during the second reading of the budget in December.
Joulukuussa talousarvion toisen käsittelyn yhteydessä saatte uuden tilaisuuden.
EnglishOtherwise we will never have a chance to ask whether we are paying a fair price.
Muuten meillä ei ole koskaan mahdollisuutta kysyä, maksammeko kohtuullista hintaa.
EnglishIn this sense, Mr Watson, it was not by chance that I brought the subject up.
Arvoisa jäsen Watson, tässä mielessä ei ollut sattumaa, että otin aiheen esille.
EnglishNow is the time to do this because there is currently a good chance of succeeding.
Teemme sen nyt, koska nyt on se hetki, jolloin kaikki nämä asiat voivat onnistua.
EnglishIf our citizens are informed, they stand a better chance of avoiding infection.
Kun kansalaiset saavat tietoa, heillä on paremmat mahdollisuudet välttää tartunta.
EnglishWe must do so now because that is the only chance we have to take Europe forward.
Tämä on tehtävä nyt, sillä se on ainoa mahdollisuutemme auttaa Eurooppaa eteenpäin.
EnglishCloning technology leaves nothing to chance, and makes bad copies.
Kloonitekniikassa ei jätetä mitään sattuman varaan, ja siinä vain kopioidaan.
EnglishIf we do not, there is the chance of certain groups of people being exploited.
Jos emme tee sitä, tietyt ihmisryhmät ovat vaarassa joutua riiston kohteeksi.
EnglishThis is not by chance; the neighbouring countries always know the situation better.
Tämä ei ole sattumaa, sillä naapurivaltiot tuntevat tilanteen aina parhaiten.
EnglishIn these countries the children are of course denied any chance of normal development.
Niissä maissa lapset eivät tietenkään saa mahdollisuutta normaaliin kehitykseen.
EnglishMy question to you is whether there is still any chance of movement on this.
Kysymykseni teille on, onko vielä yhtään toivoa siitä, että tämä asia etenisi?
EnglishThere is thus no chance of us doing so, as we would then achieve nothing at all.
Siten ei ole minkäänlaista mahdollisuutta toimia näin, koska emme saisi mitään aikaan.
EnglishThen we will not have a chance to gain the support of any panel in this area.
Silloin meillä ei ole mahdollisuutta voittaa mitään keskustelua tällä alalla.
EnglishBy chance, I have before me Eurostat's statistics on the economy labour market.
Minulla on sattumalta edessäni Eurostatin taloutta ja työllisyyttä koskevia tilastoja.
EnglishI wanted to say that because I did not have the chance to speak in yesterday’s debate.
Halusin sanoa tämän, koska en saanut tilaisuutta puhua eilisessä keskustelussa.
EnglishTo where are we going to return them if, by chance, they want to enter Europe?
Minne aiomme palauttaa heidät, jos he haluavat sattumalta tulla Eurooppaan?
EnglishHowever, it will get its chance, when the time is right and if voters so decide.
Se saa kuitenkin mahdollisuutensa, kun aika on sopiva ja jos äänestäjät niin päättävät.
EnglishWe should not just close the door and thereby reduce the chance for improved dialogue.
Emme voi vain sulkea ovea ja näin vähentää mahdollisuuksia parantaa vuoropuhelua.
EnglishThese delays do indeed exist, but here gain we have a good chance of making them up.
Tämä sanottiin myös oikein, mutta myös tässä meillä on hyviä tasausmahdollisuuksia.