"careless" Finnisch Übersetzung

EN

"careless" auf Finnisch

EN careless
volume_up
{Adjektiv}

careless (auch: loose, remiss, slack, sloppy)
This is an irritatingly inaccurate and careless statement.
Tämä lause on kiusallisen epätarkka ja huolimaton.
I trust that everyone will agree that the careless use of pesticides is dangerous both for man and the environment.
Luotan siihen, että kaikki ovat samaa mieltä siitä, että torjunta-aineiden huolimaton käyttö on vaarallista sekä ihmisille että ympäristölle.
Such a careless use of terms does not belong in a legal text, in which, moreover, definitions have to be laid down and the framework of criminal law agreed.
Tällainen käsitteiden huolimaton käyttö ei sovi lakitekstiin, jossa täytyy nimenomaan esittää määritelmät ja sopia rikosoikeudellisista puitteista.
careless (auch: ditsy, giddy, ill-advised, rash)
A careless attitude towards sanctions against EU partners is a worrying development, giving rise to fears that our Europe of Law will slowly turn into a Europe of the Law of the Jungle.
Ajattelematon sanktioiden määrääminen EU-kumppaneille on huolestuttavaa kehitystä, joka antaa aihetta pelätä ajautumista oikeuden Euroopasta vahvemman oikeuden Eurooppaan.
careless (auch: blithe, carefree, devil-may-care, easy)
Careless expansion of public expenditure will result in problems regardless of the choice of currency.
Julkisten menojen huoleton kasvattaminen tuo ongelmia valuuttavalinnasta riippumatta.

Synonyme (Englisch) für "careless":

careless
English

Beispielsätze für "careless" auf Finnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishIt is true that the Russian banks, which are weak and fragmented, have been careless.
Kyllä, heikot ja aivan pieniksi hajonneet Venäjän pankit olivat varomattomia.
EnglishThere must be no careless action regarding a new 'European Gold Coast'.
On vältettävä piittaamatonta toimintaa tällä Euroopan ”uudella kultarannikolla”.
EnglishThere must be a system of naming and shaming for those businesses that are careless.
On luotava järjestelmä piittaamattomien yritysten huonoista toimintatavoista tiedottamiseksi.
EnglishIf children are careless about their diet, there is an increased risk of malnutrition.
Jos lapsi lyö laimin ravintoaan, aliravitsemuksen uhka kasvaa.
EnglishCareless lorry drivers are driving into traffic queues because their reactions are too slow.
Varomattomat kuorma-autonkuljettajat törmäävät autojonoihin, koska he reagoivat liian hitaasti.
EnglishThe most important factor was the excessively careless lending of money by private banks.
Tärkein tekijä on ollut se, että yksityiset pankit ovat myöntäneet lainoja liian kevein perustein.
EnglishThe strange thing is that seldom has such a radical decision been taken in such a careless way.
Erityisen harvinaista on se, että näin merkittävä päätös on saatu aikaan niin huolimattomasti.
EnglishMany of them are caused by careless or unauthorized driving.
Monet näistä onnettomuuksista ovat aiheutuneet huolimattomasta tai luvattomasta ajamisesta.
EnglishGérard has worked quickly but he has not been sloppy or careless.
Jäsen Caudron on tehnyt työnsä nopeasti mutta ei suinkaan huolimattomasti tai välinpitämättömästi.
EnglishIf, however, we are careless and this hammer drops on our foot, then we shall be able to walk no further.
Jos kuitenkin olemme huolimattomia ja tämä vasara putoaa jalallemme, emme voi sitten enää kävellä.
EnglishMoreover, the report is full of careless formulations.
Lisäksi mietintö on täynnä huolimattomia muotoiluja.
EnglishAll in all, due to political imbalance and careless use of language, recital K is completely inappropriate.
Perustelu K on poliittisen tasapainottomuuden ja epädiplomaattisen kielenkäytön vuoksi kaiken kaikkiaan silmiinpistävä.
EnglishIt is careless and erroneous to ascribe every sign of Euroscepticism to previous enlargements and fatigue.
On ajattelematonta ja virheellistä pitää kaikkia merkkejä euroskeptismistä edellisten laajentumisten ja väsymyksen syynä.
EnglishIt was a difficult struggle, and the careless Swedish translation was just the last straw.
Olemme hyvin tyytyväisiä siitä, että tämä mietintö voitiin vihdoinkin hyväksyä.
EnglishHowever, it is careless of the Commission and the Council to have omitted to submit the report to Parliament.
On kuitenkin osoitus huolimattomuudesta, että komissio ja neuvosto ovat jättäneet esittämättä tämän raportin parlamentille.
EnglishAnd we know the populistic, demagogic use to which that fear is put by careless and unprincipled political schemers.
Tiedämme, miten populistisesti ja demagogisesti röyhkeät ja ennakkoluuloiset politiikantekijät käyttävät sitä hyväkseen.
EnglishThe opposition, along with various non-governmental organisations and individual citizens, have complained about careless governance in different cases.
Oppositio sekä kansalaisjärjestöt ja yksittäiset kansalaiset ovat valittaneet leväperäisestä hallintotavasta eri tapauksissa.
EnglishIn the fight against fraud and the careless handling of European monies, we must rely far more on cooperation with national parliaments.
Meidän täytyy alkaa vedota paljon enemmän kansallisten parlamenttien yhteistyöhön petostentorjunnassa ja yhteisön rahojen huolimattomassa käytössä.
EnglishIn Ireland car users utilizing mobile phones when driving can be prosecuted for careless driving under the Road Traffic Act of 1961.
Irlannissa autoilijoita, jotka käyttävät matkapuhelimia ajon aikana, voidaan syyttää varomattomuudesta liikenteessä vuoden 1961 tieliikennelain nojalla.
EnglishCareless?