"calculated" Finnisch Übersetzung

EN

"calculated" auf Finnisch

EN calculated
volume_up
{Adjektiv}

calculated
It is calculated that 90% of the people suffering from these diseases are women.
On laskettu, että 90 prosenttia näistä sairauksista kärsivistä ihmisistä on naisia.
Natura 2000, however, has a cost that has not so far been calculated precisely.
Natura 2000 -ohjelman kustannuksia ei ole kuitenkaan vielä laskettu tarkkaan.
It has been calculated that we lose three hours a week because of it.
On laskettu, että häviämme viikossa kolme tuntia sen puutteen vuoksi.

Synonyme (Englisch) für "calculated":

calculated

Beispielsätze für "calculated" auf Finnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishWhat is worse is that VAT is not calculated according to the income of the tax payer.
Pahinta on se, että arvonlisäveroa ei makseta suhteessa veronmaksajan tuloihin.
EnglishOne is allowing more flexibility as to how personnel costs are calculated.
Yhtenä on joustavuuden lisääminen siinä, miten henkilöstökustannuksia lasketaan.
EnglishName calling, scaremongering and creeping bureaucracy is calculated and megalomaniac.
Nimittely, pelottelu ja piilevä byrokratia on laskelmoitua ja suuruudenhulluutta.
EnglishBut the prevailing climate is not calculated to raise expectations overmuch.
Ne olosuhteet, joissa seuranta tapahtuu, eivät kuitenkaan herätä suuria odotuksia.
EnglishThe fight against official, organised, calculated and cold-blooded death.
Sillä torjutaan virallista, organisoitua, laskelmoitua ja kylmäveristä kuolemaa.
EnglishThe United States calculated that these measures were worth 97.2 million dollars.
Toimenpiteiden arvoksi laskettiin Yhdysvalloissa 97, 2 miljoonaa dollaria.
EnglishThe sum to be attached should be calculated on the basis of the creditor's claim.
Takavarikoitava summa olisi laskettava velkojan vaatimuksen perusteella.
EnglishIndeed, we have examined the situation very carefully and calculated very tightly.
Olemme tutkineet asian todella huolellisesti ja tehneet tiukat laskelmat.
EnglishThere continue to be different views as to how the dual majority will be calculated.
Edelleen on eripuraa siitä, miten kaksinkertainen määräenemmistö lasketaan.
EnglishAid to small farms cannot be calculated at the same basic rate as other aids.
Pientilojen tukien perusteena ei voi käyttää samaa yksikköä kuin muiden tilojen kohdalla.
EnglishThis contains a provision that the terminal dues are calculated by the kilo.
Siihen sisältyy määritelmä, että postimaksun laskennassa käytetään perustana kilohintaa.
EnglishThe Danish Women's Centre in Røntofte has calculated this and everyone should do the same.
Tanskalainen naiskeskus Røntofte on laskenut niin ja jokaisen pitäisi tehdä samoin.
English* Consumer price inflation in the euro area is calculated every month by Eurostat.
* Eurostat laskee joka kuukausi euroalueen kuluttajahintainflaation.
EnglishI calculated that my question would be taken and I refused an invitation to dinner.
Minäkin laskin, että kysymykseni otetaan esille, minkä vuoksi kieltäydyin illalliskutsusta.
EnglishWe have calculated that this premium alone cost EUR 200 000 million.
Olemme laskeneet, että pelkästään tämä palkkio on maksanut 200 000 miljoonaa euroa.
EnglishEconomic experts have calculated that this expensive line would never be a success.
Talousasiantuntijat ovat laskeneet, että tästä kalliista radasta ei tule koskaan menestystä.
EnglishI wanted to check to find out how he'd calculated this, and get the sources and so forth.
Halusin varmistaa, kuinka hän oli arvioinut tämän, ja saada lähteet ja niin pois päin.
EnglishThis means, in particular, the manner in which advance and deferred interest is calculated.
Tämä koskee ensisijaisesti etu- ja jälkikäteen tehtävää korkojen laskentaa.
EnglishIf I have calculated correctly, that will make for an uninterrupted period of 17 years.
Jos olen laskenut oikein, hänen yhtäjaksoinen virkakautensa on kestänyt tuolloin 17 vuotta.
EnglishThe FAO has calculated that up to 30% of fish landed comes from illegal fishing.
FAO:n laskelmien mukaan jopa 30 prosenttia maihin tuodusta kalasta on pyydetty laittomalla tavalla.